machtiging - Stichting House of Refuge

advertisement
MACHTIGING
Ondergetekende:___________________________________M/V
Banningstraat 3
3769 AA SOESTERBERG
tel:0346-354211
website www.shor.nl
Adres_____________________________________________
PC + woonplaats_____________________________________
Er zijn verschillende mogelijkheden, waarmee u het leven van
een kind kunt veranderen.
U kunt een kind op afstand adopteren (=financieel), volledig of
gedeeltelijk.
Telefoonnummer_____________________________________
U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
E-mail adres________________________________________
□
Een kind naar school laten gaan. € 0,75 per dag
(inclusief eten en vervoerskosten, schoolbenodigdheden,
schoolgeld, uniform en boeken (ofwel € 22,50 per
maand)
□
Geef een kind dagelijks eten, € 1,-- per dag (ontbijt,
middag- en avondeten
□
Geef een vast bedrag voor andere benodigdheden
□
Voorzie kinderen van kleren, schoolbenodigdheden,
toiletartikelen medicijnen, schoenen, slippers, lakens
etc.
Machtigt hierbij de Stichting House of Refuge om
O jaarlijks
O eenmalig
een bedrag groot EURO _______ af te schrijven van zijn/haar
(post)bankrekening
of
O maandelijks een bedrag groot
O € 20,-O € 10,-O een ander bedrag, groot EURO _________ af te schrijven van
zijn/haar (post)bankrekening
□
□
Help om de Stichting House of Refuge verder uit te
dragen
U kunt ook schenkingen of legaten ter beschikking
stellen.
De Stichting House of Refuge is fiscaal toegelaten in Nederland,
hetgeen inhoudt, dat betalingen aan de Stichting fiscaal
aftrekbaar zijn (boven de fiscale drempel en tot een bepaald
maximum) en dat legaten belast worden met maar 8%. (Voor
meer informatie over belastingen zie de website
www.goededoelen.nl. knop zoek/vind onder het zoekwoord
fiscaal)
Indien u uw e-mailadres opgeeft, houden wij u op de hoogte van
de ontwikkelingen.
nummer________________________________________
als donatie voor het werk van de Stichting House of Refuge.
Plaats en datum__________________________________
Handtekening___________________________________
Nb Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de
bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving,
zonder opgaaf van reden, bij mijn (post)bank terug te vorderen
Deze machtiging in enveloppe sturen naar
Stichting House of Refuge
Banningstraat 3
3769 AA SOESTERBERG
Download