Voorbeeldtekst voor op uitdeelfolder/flyer - Passage

advertisement
Voorbeeldtekst voor op uitdeelfolder/flyer
De vraag:
Omdat wij als Passage Ameide-Tienhoven in augustus a.s. mee willen
doen met de optocht tijdens de plaatselijke feestweek, vragen wij bij deze
wat advies.
We willen een wagen aankleden met paars en wit en daarop een grote
koffer plaatsen (van hout) met daarop de tekst "MET PASSAGE MEER
BAGAGE".
De wagen wordt verder aangekleed met koffers waarop de diverse
thema's en doelen van Passage zijn verwoord. Bij deze wagen willen we
met verschillende leden (in passende kledij) folders uitdelen over
Passage.
Het idee is om de folders kort te houden en ook het nieuwe
jaarprogramma te vermelden b.v. door de onderwerpen van de avonden
in koffertjes weer te geven.
De vraag is, kunt u ons helpen aan tekst voor de voorkant van een
folder. We denken dat een half A4 formaat voldoende is met op de
achterkant ons jaarprogramma.
Het gaat dus om wie, wat, waar, waarom etc. We willen ook
promotiemateriaal uitdelen en vragen bij deze wat het kost als we
ballonnen, pennen enz. (kleine dingen) bestellen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Voorbeeld:
Op de volgende pagina staat een voorbeeldtekst voor de voorkant
van zo’n uitdeelfolder of flyer op A5-formaat. Op de pagina daarna
kan de afdeling zelf het jaarprogramma of een onderdeel daaruit
zetten.
Promotiemateriaal om uit te delen:
1 ballon € 0,08, minimum bestelling 50 stuks
1 strooipen € 0,14, minimum bestelling 50 stuks
1 set PR-folders (25 stuks) € 3,-
Met Passage meer bagage!!
Wat is Passage?
Een gezellige groep vrouwen die regelmatig bij elkaar komt, een
groep waar u nieuwe vriendinnen kunt maken.
Wat biedt Passage?

de mogelijkheid om deel te nemen aan lezingen, studiedagen,
cursussen, trainingen en gespreks- en leeskringen.
 de mogelijkheid om deel te nemen aan afdelingsbijeenkomsten,
ontmoetingsdagen, culturele uitstapjes, excursies,
bezinningsdagen, hobby- en sportactiviteiten.
 de mogelijkheid om cursussen en trainingen te volgen op het
gebied van besturen en belangenbehartiging voor vrouwen via
koepelorganisaties en publiek optreden.
 de mogelijkheid gebruik te maken van projectmateriaal op het
gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur,
geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.
 6x per jaar het ledenblad Motief
Voor wie?
Alle vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en
gevoel voor cultuur zijn welkom als lid van Passage, ongeacht
leeftijd of geloofsovertuiging.
Download