Meditatie - Passage

advertisement
Meditatie:
Lezen: Matth. 25: 14 t/m 18, de talenten.
Dames, weet u nog, kent u het nog, het verhaal van Naaman, Naaman, de legeroverste, hij
keerde als overwinnaar terug in zijn land Aram. En als geschenk had hij ook een cadeau voor
zijn vrouw meegenomen: een cadeau, een meisje, een Hebreeuws meisje tijdens een
veldtocht in Israel geroofd, een dienstmeisje voor zijn vrouw. En kijk dat meisje, een kind
nog, dat meisje redt Naaman als hij melaats wordt. Ach, mijnheer, ach mijnheer zou bij onze
profeet in Samaria moeten zijn.
Zo jong als ze is staat zij in dit verhaal voor de vrouwe Israels, zij staat op om te gaan
getuigen van de God van Israel.
Het verhaal is bekend, Naaman wordt genezen, maar het gaat hier om zo’n jong meisje dat
zich niet schaamt om voor haar geloof, voor haar God uit te komen. Daar kunnen wij,
volwassen vrouwen, daar kunnen wij nog es een voorbeeld aan nemen!!! Getuigen van ons
geloof, opkomen voor onze kerkgang, iets zeggen van een vloek in onze omgeving, hebben
wij dat lef, doen wij dat, durven wij dat, doen onze kinderen dat????? Nou, het meisje bij
Naaman in dienst wel, zij zet ons, vrouwen van deze tijd, zij zet ons beschaamd neer.
Over weinig ben jij getrouw geweest meisje, over veel zal ik je stellen, ga in tot het
koningkrijk!!
En wij vrouwen van Passage anno 2007, wij zijn onbetekende vrouwen in deze grote wereld.
Wij zijn onbekende vrouwen en wij zitten niet in Den Haag op het pluche, en dat hoeft ook
niet, maar wat doen wij, gebruiken wij onze talenten?? Doen wij wat onze hand vindt te doen
zoals onze koningin bij een jubileum eens uitsprak? Zijn wij er voor onze medemens, voor
degene die op ons pad komt? Iedereen heeft wel een gave, ook al is het geen groot talent,
maar dat hoeft ook niet, als je ook dat ene kleine talent maar gebruikt, ook dat is van waarde!
Kijk niet alleen maar omhoog, zei ooit eens een dominee, kijk niet alleen maar naar de hemel,
maar kijk voor je, kijk wat jij op deze aarde kunt doen, kunt betekenen voor de mensen en zo,
zo krijgen wij de zegen mee! Maar, zo sprak diezelfde dominee, krijgen wij nog wel es
kippevel van die zegen??? Laait het vuur in ons nog wel op??
Heb niet alleen maar kritiek, maar blijf trouw, trouw aan jezelf, trouw aan je religie, trouw
aan onze vrouwenbeweging, trouw aan Passage.
Luisteren wij nog wel, o ja, wij horen wel, maar luisteren wij ook wel?? Geef eens een
luisterend oor, een luisterend hart, een luisterende levenshouding, een luisterend oor is ook
een gave, een van de Schepper meegekregen gave, en die gave is niet iedereen gegeven!!!
Gebruik die gave, gebruik dat talent!! Wij kunnen met onze gaven, met onze talenten voor
een ander de zon weer laten schijnen, daar wordt je zelf ook weer vrolijk van, daar kick je op
in wat modernerer taal. Er is zonneschijn, zomerzonneschijn, al de uren van de dag zijn blij.
Laat zo uw licht schijnen, neem het mee naar buiten en laat het schijnen, laat het stralen alle
kanten op Een bekend kinderversje zegt het zo:
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht,
Jezus zegt dat Hij ook ieder kaarsje ziet, of het helder licht geeft of ook bijna niet.
Laat ons dan in het duister een helder lichtje zijn, laat zo uw licht schijnen dames, neem het
mee naar buiten en laat het schijnen, laat het stralen alle kanten op en u zult zien daar gaat
uzelf ook van stralen!!
En tot slot, tot slot Anne Frank, Anne Frank schreef in haar dagboek: Ik wil na m’n dood ook
nog voortleven, laten wij, laten wij vrouwen van Passage, laten wij daar ook naar toe
werken!!
Zingen Gez 380 en 381:
Zodra ons oog het licht ontmoet / en ons gezang de Heer begroet,
Het schijnsel van de hemel gaat / over de dag van vroeg tot laat.
Houd dan de hemel in het oog / maar heft uw hart niet al te hoog,
Op aarde hier op aarde thans / ziet u een bovenaardse glans.
De kalme gang, de kleine zaak / zijn ruim genoeg voor Godes zaak,
En dat ons leven elke dag / als ons gezang U loven mag.
Wij mogen leven door Zijn kracht / de taak door Hem ons toegedacht
Staat U ons bij en help ons dan / meer dan ons lied U vragen kan.
aly katerbarg truin
passage zuidbarge
regio avond april 2004
Download