718 - Ida Gerhardt

advertisement
Adelaarsvarens 72, VG 718
HET MEISJE MET DE ZWAVELSTOKKEN
(Andersen)
Zij was van kind af mij nabij,
het meisje met de zwavelstokken;
en nu sinds kort zij blijkt vertrokken
is het wat vreemd en leeg in mij.
Misschien word ik te oud. Misschien
- het gaat mij beter dan tevoren heb ik haar uit het oog verloren.
Ik weet: ik zal haar niet meer zien.
Dit gedicht is auteursrechtelijk beschermd. Voor het verkrijgen van toestemming voor overname, voor
welk doel dan ook, dient u zich schriftelijk te wenden tot:
Erven Ida Gerhardt, p/a Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Singel 262, 1016 AC Amsterdam.
Download