Assimilatie en dissimilatie

advertisement
Assimilatie en dissimilatie
Proces
Andere namen:
Wat is het Wat is er nodig ? Wat ontstaat er?
doel?
Assimilatie
•
opbouwstofwisseling
Koolstofassimilatie
•
fotosynthese
Dissimilatie
•
•
afbraakstofwisseling
(langzame)
verbranding
stoffen
gebruiken
voor
opbouw of
opslag
energie
opslaan
(in de vorm
van een
andere
stof)
energie
krijgen
een stof
•
(meestal glucose) •
•
•
zetmeel
cellulose
eiwitten
vetten
•
•
•
(zon)licht
•
water
•
koolstofdioxide
glucose
zuurstof
•
brandstof
(glucose)
zuurstof
•
•
•
•
Wanneer
vindt het
plaats?
bij planten na
de
fotosynthese
in het licht
Bij welke
Bijzonderheden:
organismen?
bij alle
organismen
bij planten met deze organismen
bladgroen
zijn dan autotroof
(= in staat zelf
eigen voedsel te
maken)
in het licht en bij alle
energie
in het donker organismen
water
koolstofdioxide
Kijk goed naar de verschillen tussen assimilatie en koolstofassimilatie!
Reactievergelijking van de fotosynthese / koolstofassimilatie:
koolstofdioxide
+
water
+
licht
glucose
+
zuurstof
Reactievergelijking van de dissimilatie / langzame verbranding:
glucose
+
zuurstof
energie
+
koolstofdioxide
+
waterdamp
alle organismen
hebben energie
nodig.
Download