Plant kan glucose omzetten in

advertisement
01
Stofwisseling = alle processen in een organisme waarbij stoffen worden omgezet in andere stoffen
Organische stoffen = afkomstig van organismen of van producten van organismen


Bijv. eiwitten, vetten en koolhydraten
Fossiele brandstoffen (aardolie)
Anorganische stoffen = Komen zowel in organismen als levenloze natuur voor

Bijv. mineralen en water
02
Enzymen = Eiwitten die reacties van de stofwisseling versnellen



Werken heel specifiek (doen slechts 1 type reactie)
Enzymen worden hergebruikt
Er zijn knippende en “samenvoegende” enzymen
Enzymactiviteit = snelheid waarmee enzym een reactie versnelt.
Hangt af van :


Temperatuur
Zuurgraad (pH)
In een optimumkromme van een enzym :




Minimumtemperatuur = Laagste tempratuur waarbij enzym nog actief is
( onder minimum temperatuur tijdelijke onwerkzaam)
Optimumtemperatuur = Tempratuur waarbij enzymactiviteit het grootst is
Maximumtemperatuur = De hoogste tempratuur waarbij een enzym actief is
( boven maximum temperatuur voorgoed onwerkzaam)
Zuurgraad (pH)



Hoe lager de pH (lager dan 7), hoe zuurder de vloeistof
Hoe hoger de pH (groter dan 7), hoe basischer de vloeistof
Precies in het midden ( bij 7) neutraal (bijv. Water)
03
Fotosynthese = Koolstofdioxide en water worden omgezet in glucose en zuurstof




Vindt plaats in cellen met bladgroenkorrels (zitten enzymen voor fotosynthese in)
CO2 wordt opgenomen via de huidmondjes
Water wordt opgenomen via de wortelharen
De opperhuid en nerven van een blad bevatten geen bladgroenkorrels
koolstofdioxide + water + (zon)licht -----> zuurstof + glucose
04
-
Licht

Fotosynthese kan alleen in het licht plaatsvinden
-
Bladgroen
 Fotosynthese kan alleen in plaatsvinden in organismen met bladgroen ( planten)
 Alleen in groene plantendelen ( bladeren, groene stengels kan fotosynthese plaatsvinden
-
Geschikte tempratuur
 Als het koud is ( bijv ’s winters bij strenge vorst kan geen fotosynthese plaatsvinden)
05
Bladgroenkorrels/planten zetten dus anorganische stoffen om in organische stoffen (glucose)
Plant kan glucose omzetten in:





Suiker ( wordt opgelost in water, vervoerd naar alle delen van de plant)
Zetmeel (wordt tijdelijk overdag opgeslagen in de bladeren, word opgelost met
joodoplossing het word blauwzwart)
Cellulose (Komt voor in celwanden)
Met glucose + nitraat (voedingszout) kan een plant eiwitten maken
Eiwitten( komen voor in het cytoplasma van cellen en zaden)
Vet (komen voor in zaden)
Assimilatie = het vormen van organische stoffen
Organische stoffen doen dienst als bouwstof of brandstof
06
Verbranding = Brandstof en zuurstof worden omgezet in koolstofdioxide en water
(oftewel uit een organische stof worden anorganische stoffen gemaakt)
Energie komt vrij als warmte of beweging
Energie geef je weer in kilocalorie (kcal) of in kilojoule (kJ)
Brandstof (glucose) + zuurstof --> koolstofdioxide + water + energie
07
Grondstofwisseling = de stofwisseling van het lichaam in rust.
Hangt af van:



Leeftijd
Geslacht
Omgevingstemperatuur
Koudbloedig
Warmbloedig
Lichaamstemperatuur gelijk aan omgeving
Reptiel, amfibie en vis
Weinig activiteit bij lage temperatuur; sommige
soorten winterslaap
Constante lichaamstemperatuur
Vogels en zoogdieren
Veel voedsel /glucose nodig om temperatuur te
handhaven; in winter dus actief
Plant overdag:



Fotosynthese
Verbranding
Uiteindelijk geeft een plant meer
zuurstof af dan dat hij verbruikt voor
verbranding
Plant ’s nachts:

Verbranding
Plant slaat overdag teveel aan glucose op als
zetmeel. ’s Nachts wordt deze zetmeel weer
gebruikt.
-
Kooldstofdioxide is aan te tonen met
helder kalkwater. Het wordt troebel
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards