chirurgische-opties-bij-het-slokdarm-congres-donald-van

advertisement
Chirurgische opties bij het slokdarm/maagcarcinoom
Carcinomen van de slokdarm/maag zijn relatief zeldzaam in Nederland. De
behandeling van deze tumoren vindt in Nederland plaats in daartoe aangewezen
centra. In multidisciplinaire teams wordt gekeken wat de beste behandelopties
zijn. De standaard behandeling van het niet-gemetastaseerde
slokdarm/maagcarcinoom is neoadjuvante behandeling middels chemoradiotherapie of chemotherapie. Daaropvolgend zal een resectie plaats vinden.
Over het type resectie en de manier waarop deze gedaan kan worden zal deze
presentatie gaan. Naast de theoretische principes zullen aan de hand van video’s
praktijkvoorbeelden gegeven worden. Tevens zal er aandacht gegeven worden
aan de consequenties van deze behandeling voor de mens die ze ondergaat.
Donald van der Peet is gastro-intestinaal chirurg in het VUmc met als
aandachtsgebied chirurgie van de bovenste tractus digestivus.
Download