Een basisschool in een nieuw jasje Het is alweer een jaar geleden

advertisement
Een basisschool in een nieuw jasje
Het is alweer een jaar geleden dat wij ons nieuwe schoolgebouw in gebruik hebben
genomen en inmiddels hebben leerkrachten, kinderen, ouders hun plek in onze school
gevonden. Een nieuw gebouw, een nieuwe start, daar hoort ook een nieuw logo bij:



Groeien als persoon
Deel van de groep zijn
In een veilige omgeving
Samenwerken aan dynamisch onderwijs
Ons logo is opgebouwd uit de volgende symbolen en elementen:
de kleurensymboliek:
De groene kleur in het logo staat voor een gedegen fundament dat wij de kinderen
willen bieden. Het groen van de aarde symboliseert onze aandacht voor de
basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Deze vaardigheden zijn nodig om de lessen
op school goed te kunnen volgen en ze zijn onmisbaar voor het functioneren in de
maatschappij en voor een succesvolle doorstroom naar een vervolgopleiding.
Onderwijs is echter meer dan taal, lezen en rekenen.
De blauwe kleur in het logo staat dan ook voor vrijheid en symboliseert de de
ontwikkeling van het kind als deel van de samenleving. Dit wordt vorm gegeven in
ons onderwijs in cultuur, creatieve vaardigheden en de sociaal emotionele
ontwikkeling.
Een school is er om te leren. Leren en groeien lukt het best in een positief leerklimaat.
Wij willen een dynamische school zijn waarin je jezelf mag zijn en gestimuleerd wordt
om het beste uit jezelf te halen.
1
Samen leren, samen leven, samen werken. Kinderen doen dit met en van elkaar.
Ouders en school hebben hetzelfde doel: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. We
kunnen elkaar hierbij helpen!
Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken
van ontwikkelen, ontdekken en leren. De leeromgeving moet veilig zijn. Alleen dan
zijn de leerlingen in staat te leren en zichzelf te ontwikkelen. Een veilige omgeving
voor leerlingen en leerkrachten wordt gekenmerkt door een prettige sfeer op school
en het voorkomen van incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal,
agressie en geweld.
Alles bij elkaar vormen de verschillende elementen het nieuwe logo van Basisschool
Hulsberg, waarmee we uitdrukking willen geven aan alle, voor kinderen en
leerkrachten, belangrijke aspecten van ons onderwijs.
Bij het logo maken we gebruik van het lettertype ‘verdana’; een goed leesbare en
duidelijk, sobere letter die dicht in de buurt komt van de eerste schrijfletter.
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards