Ik zie je graag, laat mensen leven Welkom Openingslied Laudate

advertisement
Ik zie je graag,
laat mensen leven
Welkom
Openingslied
Laudate omnes gentes, laudate dominum...
Schuldbelijdenis
L.
In iedere liefde
komt een moment
dat je bij mekaar
niets meer te bewonderen hebt.
Wonden van té harde woorden
en misbruikt vertrouwen
worden zelfs door de tijd
amper geheeld.
Hooggespannen verwachting
werd bittere ontgoocheling.
Aanbidding werd haat.
Uitpraten helpt niet meer:
je kent mekaar al door en door.
Gebreken zijn niet meer te verbergen.
Van de idealen en de dromen
is alleen wat naakte schamelheid
overgebleven.
En misschien
heel diep vanbinnen de vraag
die men niet meer stellen durft:
Zou jij nu nog
van mij willen houden ?
In elke liefde
komt dat cruciale moment
dat een mens heel diep moet kiezen:
ofwel geef je het kwaad een kans,
ofwel mekaar.
Vergeven heet het dan:
mekaar aanvaarden zoals je bent
en niet meer zoals je zou moeten zijn.
Zo heeft God de wereld liefgehad.
Openingsgebed
V.
Je bent iemand geweest die liefhad,
voor wie liefde alleen maar liefde was
als ze grenzen openbrak:
de grenzen van de eigen groep,
de grenzen van traditie en gewoonte,
de grenzen van de eigen kerk,
de politieke grenzen.
Elke mens noemde jij
je broer en zus,
de moeite waard om voor te leven.
Je bent Iemand geweest
die om die liefde verwond werd.
Jij leeft nog altijd in mensen
die proberen grenzeloos lief te hebben.
Tussenzang Joan Osborne One of us
If god had a name, what would it be
And would you call it to his face
If you were faced with him in all his glory
What would you ask if you had just one question
And yeah yeah god is great
Yeah yeah god is good
Yeah yeah yeah yeah yeah
What if god was one of us
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus
3.
Trying to make his way home
If god had a face what would it look like
And would you want to see
If seeing meant that you would have to believe
In things like heaven and in jesus and the saints
And all the prophets
And yeah yeah god is great
Yeah yeah god is good
Yeah yeah yeah yeah yeah
What if god was one of us
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus
Trying to make his way home
He's trying to make his way home
Back up to heaven all alone
Nobody calling on the phone
Except for the pope maybe in rome
And yeah yeah god is great
Yeah yeah god is good
Yeah yeah yeah yeah yeah
What if god was one of us
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus
Trying to make his way home
Just trying to make his way home
Like a holy rolling stone
Back up to heaven all alone
Just trying to make his way home
Nobody calling on the phone
Except for the pope maybe in rome
Als god een naam zou hebben, wat zou die zijn?
En zou je Zijn naam durven noemen
als je voor Hem zou staan in al Zijn heerlijkheid?
Wat zou je Hem vragen als je één enkele vraag voor hem had?
God is groot, God is goed.
En als God nu één van ons zou zijn?
Net zon knoeier zoals wij zijn?
Zon vreemdeling op de bus
die zijn weg zoekt naar huis.
Als God een gezicht zou hebben,
hoe zou het eruit zien?
En zou je willen zien
als zien betekende dat je zou moeten geloven
in iets als de hemel, Jezus, de heiligen
en al de profeten?
God is groot, God is goed.
En als God nu één van ons zou zijn?
5.
Net zon knoeier zoals wij zijn?
Zon vreemdeling op de bus
die zijn weg zoekt naar huis.
Helemaal alleen terug naar de hemel,
niemand die Hem opbelt,
met uitzondering misschien voor de Paus van Rome.
God is groot, God is goed.
Als een heilige rollende steen,
helemaal terug naar de hemel,
op weg naar huis,
niemand die Hem opbelt,
met uitzondering misschien voor de Paus van Rome.
Evangelie: Joh. 15, 9-17
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen,
heb ik jullie liefgehad.
Blijf in die liefde met Mij verbonden.
Als je mijn opdracht ter harte neemt,
zul je in liefde met Mij verbonden blijven,
zoals ook ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen
en met Hem in liefde verbonden blijf.
Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken
van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken.
Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben
met de liefde die Ik jullie heb toegedragen.
De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen,
bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.
Mijn vrienden zijn jullie,
maar dan moeten jullie ook doen wat ik jullie opdraag.
Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer:
een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet.
Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles
wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld.
Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen
en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn.
Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven.
Dit draag ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.
De eeuwige, alom tegenwoordige, ongeziene dichtbije
Hem zij onze lof en dank.
De eeuwige, alom tegenwoordige, ongeziene dichtbije
Haar zij onze lof en dank.
Voorbeden
Ieder brengt zelf iets aan
waarvoor we willen bidden...
Dank- en tafelgebed
V.
Jezus, Jij was de zoon van Jozef en Maria.
Je bent heel lang thuis geweest en leefde gewoon met iedereen.
Ze hadden plezier in Jou.
Later -wat ouder geworden- ben Je de deur uitgegaan,
de wereld in, ver van huis.
Jouw vader was al dood en je moeder begreep Je niet.
Ze maakte zich zorgen.
Samen:
V.
7.
Maar Jij kon het niet laten
op zoek te gaan naar mensen
die het moeilijk hebben:
naar zieken aan hun lot overgelaten,
naar herders en vissers -arm en niet van tel-,
naar mensen om hun beroep of gedrag
met de nek aangekeken,
naar simpele zielen onder de duim gehouden.
En steeds zei Je:
dit wil God van jou en Mij,
want Hij is één en al liefde.
Je was gek van bloemen en genoot van hun kleur:
"Niemand heeft die bedacht, niemand heeft die geschilderd."
Je luisterde naar vogels en floot met ze mee:
"Niemand heeft hun lied gemaakt, niemand hun muziek geleerd.
Want kleur en lied zijn aan het leven gegeven,
cadeau gedaan", zei Je.
Je was gek op kinderen, die niet sterk zijn en niet zoveel weten,
maar dansen en spelen dat het een lieve lust is.
" Zie ze eens bezig", zei Jij, "die weten wat de hemel is."
Jij nam ze op de knie en -graag of nietiedereen moest kijken en naar ze luisteren.
Je ging met je vrienden en iedereen die kwam aanwaaien
vaak aan tafel om te eten.
Dan nam Jij brood, brak het en gaf aan iedereen een stuk.
Je werd erdoor ontroerd: "Weet je wat leven, wat geluk is?
Dan nam Jij een beker wijn, zegende hem
Je gaf de beker rond en liet allen er uit drinken:
'Mijn bloed, mijn leven aan jou gegeven', zei Je.
Jouw gebaar ontroert mensen, tot op vandaag.
Jezelf en alles wat je hebt breken als brood en delen als wijn.
Zo zeg Jij ons: "Ik zie je graag.
Mijn leven is als brood
met alle mensen gedeeld
en God is het gist.
Wij zijn een lichaam en God is het hart."
De eeuwige, alom tegenwoordige, ongeziene dichtbije
Hem zij onze lof en dank.
De eeuwige, alom tegenwoordige, ongeziene dichtbije
Haar zij onze lof en dank.
V.
Toen Jij -jong nog- was gestorven,
kwamen je vrienden en steeds meer mensen bij elkaar.
Ze deelden alles samen, gingen aan tafel,
werden stil
en zeiden jou na:
"Dit brood is het leven, samen gedeeld.
Dit brood zijn wij, één in Hem
die het gist, het hart van ons leven is."
Samen:
V.
Dan zagen ze Jou weer voor zich
en wisten heel zeker: "Hij is hier onder ons,
nog meer dan bij leven bestaat Hij voor ons,
hebben wij kennis met Hem.
God, wat waren die mensen U dankbaar.
En ze spreken U aan zoals Jezus deed:
Onze Vader (Elly en Rikkert)
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij aan anderen vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.
Amen.
Vredewens
Samen:
Vrede is eenvoud in mijn hart,
rechtvaardigheid in mijn daden,
9.
liefde voor iedere medemens,
dankbaarheid voor het leven.
Ik bid dat die vrede in mij, in jou,
in iedere mens mag groeien.
Communie
Communielied
Love, shine a light
in every corner of my heart
let the love light carry
let the love light carry
light up the magic in every little part
in every corner of our hearts
ref.:
And were all gonna shine
a light together
all shine a light to light the way
brothers and sisters in every
let our love shine a light
in every corner of our hearts.
let our love shine a light
Love, shine a light
in every corner of my dream
let the love light carry let the love light carry
let the mighty river flowing from the stream
let our love shine a light
in every corner of our dreams
Love, shine a light
in every corner of the world
let the love light carry let the love light carry
light up the magic for every boy and girl
let our love shine a light
in every corner of the world
refrein (2x)
... shine a light in every corner
of our hearts
Liefde, laat een licht schijnen in ieder hoekje van mijn hart.
Laat het licht van de liefde ver dragen.
Laat het licht van de liefde ver dragen
Ontsteek het wonder in elke kleine plaats.
Laat onze liefde als een licht schijnen
in ieder hoekje van mijn hart.
Liefde, laat een licht schijnen
In ieder hoekje van mijn droom.
Laat het licht van de liefde ver dragen.
Laat het licht van de liefde ver dragen
als de machtige rivier gestuwd door de stroming.
Laat onze liefde als een licht schijnen
little part
In ieder hoekje van mijn droom.
Wij kunnen allen samen
als een licht schijnen
Allen samen schijnen
om de weg te verlichten
Broeders en zusters
in elke kleine plaats
Laat onze liefde als een licht schijnen
In ieder hoekje van ons hart.
11.
Liefde laat een licht schijnen
in elke uithoek van de wereld
Laat het licht van de liefde ver dragen.
Laat het licht van de liefde ver dragen
Ontsteek het wonder
voor iedere jongen en ieder meisje
Laat onze liefde als een licht schijnen
In ieder hoekje van de wereld
Laat een licht schijnen
in ieder hoekje van ons hart.
Slotbezinning
L.
Liefde is meer dan ikzelf.
Ze deelt, ze huilt om de pijn van een ander.
Liefde lijdt mee in het lijden, dichtbij - veraf.
Liefde is nooit hard,
maar zoekt naar woorden.
Is stil verdraagzaam.
Liefde kent zichzelf en is zeker niet blind.
Liefde is open, zelfs voor de harde mening van een tegenstander.
Ze leert van alles uit alles, en is waarheid.
Liefde vecht, legt zich niet neer - verdooft
maar gaat door met het hopeloze.
Zegt ja vaker dan nee.
Een nee tegen het ja van onrecht.
Zending en zegen
Eurosong for Kids "Wereld vol muziek"
Kijk eens hoe ik lach. Ik zing de hele dag
Met de radio aan. 'k Laat mijn huiswerk staan
Muziek is echt m'n ding. Ik leef pas als ik zing
't Is een wonder. Ik kan niet zonder
Waarop zou je anders dansen?
Ik wil een wereld vol muziek. Ik wil een wereld vol muziek.
Van Rio de Janeiro tot in Tokyo, van Kaapstad tot Jeruzalem.
Overal muziek. Er is overal muziek
Als je reist door de wereld hoor je overal muziek
De dagen zijn geteld van oorlog en geweld
Als je 't vroeg aan mij met muziek erbij
Want met de juiste beat niemand die nog schiet
Ginder aan het front wapens op de grond
En dan zouden ze samen dansen, ja!
Ik wil een wereld vol muziek. Ik wil een wereld vol muziek.
Oh, ik wil een wereld vol muziek
En ooit komt er een betere tijd
Ik wil een wereld 
Alleen
wat jij van jij begrijpt
begrijp je van mij
alleen
wat ik van ik begrijp
begrijp ik van jou
laat daartussen
een lange liefde
ons redden
Download