sociaal werk

advertisement
PXL UNIVERSITY COLLEGE *
SOCIAAL WERK
PXL-SOCIAL WORK
PROFESSIONELE BACHELOR
MET AFSTUDEERRICHTINGEN: Maatschappelijk werk - Personeelswerk
INFODAGEN
OPENLESDAGEN
ZONDAG 12 MAART 2017
WOENSDAG 29 MAART 2017
(13u – 17u)
(namiddag)
ZATERDAG 22 APRIL 2017
WOENSDAG 3 MEI 2017
(namiddag)
(10u – 14u)
DINSDAG 4 JULI 2017
REGISTREER JE
(15u – 20u)
VOOR ONZE INFOMOMENTEN
VIA: WELKOM.PXL.BE
ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017
(10u – 14u)
2017-2018
*
ALGEMEEN
DIRECTEUR
DEPARTEMENTSHOOFD
ALUMNUS
WERKVELD
Hogeschool PXL is een moderne
hogeschool: ondernemend,
netwerkend, onderzoekend,
dienstverlenend, kwaliteitsvol,
internationaal, democratisch en
succesvol.
We hopen dat je op onze
hogeschool een opleiding vindt
en wensen je heel veel
studiesucces!
In continue dialoog met alle
partners zet onze opleiding
maximaal in op de vorming van
professionele hulpverleners
die inzetbaar zijn in het brede
spectrum van onze samenleving.
Het is bijzonder uitdagend om
samen de bakens voor deze
opleiding uit te zetten en op
deze wijze niet alleen in te
spelen op de noden van onze
samenleving, maar ook
waakzaam te zijn voor de
integratie van vernieuwende
invalshoeken en methoden.
Samen met het opleidingsteam,
de alumni en het werkveld
teken ik dus graag voor een
kwaliteitsvolle praktijkgerichte
opleiding, vandaag én morgen!
Sociaal werkers zetten
veranderingsprocessen op gang
en bouwen met een kritisch
humane blik aan een betere
toekomst voor iedereen. Ze
zijn van onschatbare waarde
en onmisbaar in onze wereld.
Mijn keuze voor sociaal
werk was duidelijk: er zijn
voor de kwetsbaren in onze
samenleving. Dankzij deze
opleiding kreeg ik o.m. de
kans om te werken met en
voor straatkinderen in Peru.
Een onvergetelijke stage die
mijn leven heeft verrijkt. Een
ervaring die me vandaag als fiere
maatschappelijk assistent sterkt
in mijn job bij vzw Internationaal
Comité.
Onze samenleving wordt steeds
complexer en we worden
geconfronteerd met een
groeiend aantal persoonlijke en
maatschappelijke problemen.
Maatschappelijk Werk vertrekt
vanuit het engagement om
mensen hierbij te helpen. Het is
het mooiste beroep ter wereld
waarbij je alle dagen opnieuw
het verschil kan maken!
FILIP GIRALDO
departementshoofd
MUSTI ÖNLEN
alumnus afstudeerrichting
Maatschappelijk werk
Educatief medewerker bij vzw
Internationaal Comité
Vertegenwoordiger ECM
Integrale Jeugdhulp regio
Limburg
PXL University College is a young
dynamic and vibrant
organisation; a centre of
expertise for innovation,
creativity and entrepreneurship.
PXL offers professional bachelor
progammes in business,
education, healthcare, IT,
media&tourism, music, social
work and technology, and
bachelor and master
programmes in arts.
www.pxl.be/international
BEN LAMBRECHTS
algemeen directeur
ORGANISATIE ACADEMIEJAAR: SOCIAAL WERK
18
25
sept
1
2
9
16
23
30
okt
2
3
6
13
20
27
nov
4
5
6
7
TS 1
Les
V
TS 2*
Les
V
TS 3
Les
V
4
8
9
10
11
Les
18
25
1
Examen
Stage
Les
8
15
22
29
jan
12
13
L
V
V
5
12
(SCHEMA MET VAKANTIEPERIODES)
19
26
febr
14
V
* vanaf academiejaar 2018-2019
L = Les (project, labo, kennisoverdracht,...)
Examens
11
dec
15
16
Examen
Stage
L
Examen
17
5
12
19
26
ma
1
GUY VANDERSTRAETEN
algemeen directeur CAW
Limburg
2
3
2
9
16
23
30
apr
4
5
6
7
14
21
28
mei
7
8
9
10
11
4
11
18
16
17
25
juni
12
13
14
15
L
V
Les
V
Les
Examen
D
L
V
Les
V
Les
Examen
D
S
V
Stage en bachelorproef
V
Stage en bachelorproef
Verdediging
D
S = Stage en Bachelorproef
D = Deliberatieweek
schema onder voorbehoud van wijzigingen
V = Vakantie
Presentatie/verdediging
TRAJECTSCHIJF 1
OPLEIDINGSONDERDEEL
SP
CU
KO
BKV
ZS
PERIODE(S)
Integraal sociaal werk 1: exploratie
6
56
7
49
112
1
Integraal sociaal werk 2: interpretatie
6
70
28
42
147
2
Mijn professionele identiteit 1
5
56
28
28
98
jaar
jaar
Gespreks- en rapportagetechnieken
9
84
84
168
Sociaal methodisch werken: procesmodellen en werkinstrumenten
3
24
16
8
60
1
Sociaal methodisch werken: social casework and human resources basics
5
42
28
14
98
2
Verkennen van het werkveld 1
4
28
28
56
1
Verkennen van het werkveld 2
4
42
42
70
2
Publiek recht
3
28
28
56
1
De burger en het recht
3
28
28
56
2
Sociologisch perspectief 1
3
28
28
56
1
Psychologisch perspectief 1
3
28
28
56
1
Economisch perspectief
3
28
28
56
1
Praktijkgericht onderzoek 1
3
42
28
14
56
2
TOTAAL
60
584
345
239
1145
OPLEIDINGSONDERDEEL
SP
CU
KO
BKV
ZS
Integraal sociaal werk 3: de professional in ontwikkeling (incl. stage)
15
24
10
340
81
1
Integraal sociaal werk 4: de professional in de samenleving
5
70
28
42
98
2
jaar
TRAJECTSCHIJF 2
PERIODE(S)
Mijn professionele identiteit 2
4
42
14
28
70
Sociaal methodisch werken: verdiepen en verbreden 1
3
24
12
12
60
1
Sociaal methodisch werken: verdiepen en verbreden 2
5
42
14
28
98
2
Sociologisch perspectief 2
3
24
24
56
1
Psychopathologisch perspectief
3
24
24
70
1
42
70
2
Psychologisch perspectief 2
4
42
Sociaal werk in internationaal perspectief
3
24
Sociaal-economisch perspectief
3
28
28
70
1
56
2
Sociaal recht 1
3
24
24
56
1
Sociaal recht 2
5
56
56
56
2
2
Praktijkgericht onderzoek 2
4
42
14
28
70
TOTAAL
60
466
290
478
911
OPLEIDINGSONDERDEEL
SP
CU
KO
BKV
ZS
Integraal sociaal werk 5: de professionele maatschappelijk werker *
9
84
14
70
160
1
Stage maatschappelijk werk
25
14
14
504
156
2
98
1
28
112
1
TRAJECTSCHIJF 3: AFSTUDEERRICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK
Beleidsmatig werken *
5
42
42
Sociaal methodisch werken: geïntegreerd handelen *
6
56
28
PERIODE(S)
Recht voor de maatschappelijk werker *
5
42
42
98
1
Praktijkgericht onderzoek voor de maatschappelijk werker
5
42
7
35
98
1
Bachelorproef maatschappelijk werk
5
21
14
7
110
2
TOTAAL
60
301
161
644
832
* inclusief 2 opties uit volgend aanbod: welzijn & een diverse samenleving / welzijn & familie(zorg) / welzijn & gezondheid / welzijn & justitie
TRAJECTSCHIJF 3: AFSTUDEERRICHTING PERSONEELSWERK
OPLEIDINGSONDERDEEL
SP
CU
KO
BKV
ZS
Integraal sociaal werk 5: de professionele personeelswerker
9
84
14
70
160
1
Stage personeelswerk
25
14
14
504
156
2
98
1
28
112
1
98
1
35
98
1
2
Human resources management
5
42
42
Methodisch werken: human resources in practice
6
56
28
Recht voor de personeelswerker
5
42
42
Praktijkgericht onderzoek voor de personeelswerker
5
42
7
Bachelorproef personeelswerk
5
21
14
7
110
TOTAAL
60
301
161
644
832
AFKORTINGEN BIJ TABELLEN:
SP: studiepunten
CU: contacturen
SOCIAAL WERK
KO: kennisoverdracht
BKV: begeleide kennisverwerking
PERIODE(S)
ZS: zelfstudie
Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen
ERKENDE DIPLOMA’S DOOR DE NVAO
WIE BEN JE?
DE OPLEIDING
Voel je je aangesproken door onze
kernwaarden: reflectief, open, integer,
mensgericht, zelfsturend en bezield?
Om een antwoord te vinden op de
hulpvragen van mensen in onze samenleving
krijg je tijdens je opleiding een stevige
theoretische basis in combinatie met
praktijkervaringen. Wij begeleiden onze
studenten immers tot bekwame,
grensverleggende maatschappelijk
assistenten, die gedreven vanuit een
persoonlijk engagement, iedereen aan en tot
zijn rechten laat komen, als mens en burger.
Dan is onze opleiding Sociaal werk je wellicht
op het lijf geschreven. Als maatschappelijk
assistent werk je morgen immers voor en
met mensen in de meest uiteenlopende
situaties en maatschappelijke structuren.
Wij verwachten van onze studenten dan
ook een bewuste sociale ingesteldheid,
een maatschappelijk engagement en een
oprechte interesse in de sociale thema’s van
vandaag.
VAN BACHELOR
NAAR MASTER
Schakel na je bachelor door
naar een master. Dit kan via
elke universiteit. Hogeschool
PXL heeft een preferentiële
samenwerking met UHasselt,
onze associatiepartner. Voor
de opleidingen die niet door
UHasselt worden aangeboden,
werken we samen met
KU Leuven.
Vanaf de eerste lesdag zetten we in op de
vorming van de toekomstig maatschappelijk
assistent die zich als geëngageerde
professional bewust is van zijn rol en
verantwoordelijkheden in relatie tot zijn
cliënt, zijn organisatie en de samenleving.
We realiseren dit door ons
opleidingsprogramma stevig te verankeren in
vijf belangrijke pijlers: professionele
identiteit, cliënt/medewerkergericht werken,
organisatiegericht werken, beleidsmatig
werken én integratie.
Naast het aanbod van een
gemeenschappelijke stam van het sociaal
werk, heeft onze opleiding vanaf
trajectschijf 1 aandacht voor de
afstudeerrichtingen maatschappelijk werk
en personeelswerk. Een gedifferentieerd
aanbod van methodieken en aandacht voor
de verschillende contexten waarbinnen de
maatschappelijk assistent zich beweegt,
dragen hiertoe bij. Deze brede vorming
garandeert een grote inzetbaarheid in het
werkveld.
Bovendien gaan we tijdens je opleiding niet
voorbij aan de talrijke mogelijkheden om
kennis te maken met de internationale en
interculturele componenten van het sociaal
werk.
MAATSCHAPPELIJK WERK
In deze afstudeerrichting leer je omgaan met
cliënten en hun directe omgeving.
Uiteenlopende (hulp)vragen rond o.a.
integratie in de maatschappij,
vluchtelingenopvang, emotioneel
welbevinden, armoede, familiale zorgen en
loopbaanbegeleiding komen hierbij aan bod.
Als maatschappelijk werker behandel je deze
vragen voldoende kritisch en alert. Je
luistert, bekijkt de hulpvraag integraal en
vangt de hulpbehoevende mens op.
Vertrouwen, discretie en beroepsgeheim zijn
essentieel. In een aantal gevallen zal je
mensen doorverwijzen naar meer
gespecialiseerde hulpverleners of diensten.
Dit veronderstelt een verantwoorde keuze en
een parate inhoudelijke kennis van de
organisaties die bijstand kunnen bieden.
Je kiest in deze afstudeerrichting voor twee
opties uit volgend aanbod: welzijn & een
diverse samenleving, welzijn & familie(zorg),
welzijn & gezondheid en welzijn & justitie.
PERSONEELSWERK
Het personeelsbeleid van organisaties
wordt steeds vaker gekenmerkt door de
aandacht voor de individuele werknemer
met zijn eigen specifieke talenten. Binnen
organisaties in de profit- en non-profitsector
werk je mee aan de ontwikkeling en
optimale inzetbaarheid van deze talenten. In
deze afstudeerrichting evolueer je tot
specialist in Human Resources Management.
Je leert de verwachtingen van werknemers
en organisaties afstemmen op mekaar,
zonder het evenwicht tussen de sociale en
de economische objectieven uit het oog te
verliezen.
LEVEN EN LEREN
WIE BEN JE? (WELKE INTERESSES HEB JE?)
LEREN
• ICT-ondersteund onderwijs
• Mogelijkheid tot lessen of stage in het buitenland
• Sterk uitgewerkte studentenbegeleiding
• Faciliteiten (werkstudenten, topsporter, …)
• Financiële tussenkomsten
• Inspraak van studenten
• Erkende diploma’s door de NVAO
• Vele gastcolleges om feeling te krijgen met het werkveld
• Kans om tijdens je opleiding deel te nemen aan projectmatig
Sociaal ingesteld en maatschappelijk geëngageerd
wetenschappelijk onderzoek
• Sterke samenwerking tussen al onze opleidingen
• Mogelijkheid tijdens je studie je eigen bedrijf op te starten
via PXL-UHasselt StudentStartUP
• …
TROEVEN OPLEIDING?
• Praktijkgerichte opleiding met continue wisselwerking
tussen theorie en praktijk
• Werkveldverkenning vanaf het eerste jaar
• Intensieve stage- en projectbegeleiding
--maatschappelijk geëngageerde projectwerking
• Interdisciplinair werkplekleren (project Patchwork
by Student Teams i.s.m. PXL-Healthcare)
• Persoonlijke studiebegeleiding
• Ondersteunend praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek
• Uitdagend internationaal aanbod
• Ruime tewerkstellingsmogelijkheden
• Enig in Limburg
• Vlot bereikbaar
Bachelor
3 jaar
180 studiepunten
EXTRA KENMERKEN?
• Intensieve samenwerking met het werkveld
• Projectwerking gericht op maatschappelijke en
WELKE MOGELIJKHEDEN TOT VERDER
STUDEREN BESTAAN ER?
• 2 afstudeerrichtingen:
--Maatschappelijk werk
--Personeelswerk
• Masteropleidingen
• Postgraduaat
- Master in het Sociaal werk
- Master in de Criminologische
wetenschappen
- Master in de Sociologie
-…
• Bachelor-na-bachelor opleidingen
- Interdisciplinaire ouderenzorg
- Geestelijke gezondheidszorg
-…
- Auti-coach
- Autisme, een methodische
benadering
-…
• Praktijkgerichte studiedagen,
themadagen en meerdaagse
interactieve opleidingen
BEKIJK MOGELIJKHEDEN DOORSTROMEN
VAN BACHELOR NAAR MASTER VIA
www.pxl.be/doorstroomtrajecten
Integrale
aanpak
23 weken stage
• Grootste studentencatering in Limburg
• Eigen huisvesting en partner van Limburgs kamerbestand
• Zeer ruim sportaanbod
• Gevarieerd cultuuraanbod van optredens tot poëzieavond
• Negen studentenverenigingen
• …
interdisciplinaire betrokkenheid
DE OPLEIDING SOCIAAL WERK
Praktijkgerichte
opleiding
LEVEN
BEROEPSMOGELIJKHEDEN?
Werkveldverkenning
vanaf het
1ste jaar
Centra Algemeen
Welzijnswerk (CAW)
Sociaal secretariaten
Agentschap Integratie
en Inburgering
Bijzondere
Jeugdbijstand
MET WIE WERK JE?
• Zorgvragers (cliënten) en hun familie
--Kinderen en jongeren
--Volwassenen
--Gezinnen
--Ouderen
• Werkgevers en werknemers
• Overheidsdiensten
• Medewerkers in een organisatie
• Werkzoekenden
RVA, VDAB …
Vakbonden
Gezondheidszorg
OCMW
Seniorenwerking
Justitiële sector
Gehandicaptenzorg
Personeelsdiensten
Overheidsdiensten
Uitzendsector
En veel meer!
TROEVEN VAN
DE OPLEIDING
Ons opleidingsprogramma verweeft theorie
en praktijk, vormt de professionele identiteit,
kijkt naar de samenleving vanuit kritisch
perspectief, stimuleert maatschappelijk
engagement, versterkt het professioneel
netwerk en trekt de internationale kaart.
Kortom: de perfecte match voor een ideale
startpositie én ruime inzetbaarheid als
toekomstig maatschappelijk assistent.
MET WIE WERK JE?
Elke cliënt, medewerker, organisatie heeft
een uniek verhaal en specifieke noden of
vragen.
Waar kan een cliënt terecht voor een
leefloon? Hoe vraag je een studiebeurs aan?
Waar kunnen mishandelde vrouwen terecht?
Welke pensioenrechten heeft de werknemer
opgebouwd? Hoe pakt een personeelsdienst
ziekteverzuim aan? Hoe houden we binnen
het bedrijf oudere werknemers langer aan
het werk?
Actief op het kruispunt van mens en
samenleving richt de maatschappelijk
assistent zich als professional tot de cliënt en
zijn maatschappelijke context en maak je als
veranderingsdeskundige en netwerker het
verschil voor je cliënt, je organisatie en de
samenleving.
In wisselwerking met andere professionals in
een multidisciplinair kader en deskundigen in
binnen- en buitenland draag je bij tot de
ontwikkelingen in je vakgebied en integreer
je deze in je contact met cliënten en je
opdracht binnen de organisatie.
VERDER STUDEREN
In het kader van levenslang leren bieden we
professionals een ruim aanbod van
kwaliteitsvolle en praktijkgerichte
studiedagen, themadagen en
meerdaagse interactieve opleidingen
(bv. pensioenwetgeving, woonzorgdecreet,
herstelgericht werken, interculturele
communicatie, management in de
non-profitsector).
Als maatschappelijk assistent kan je ook via
het aanbod van talrijke postgraduaten en
Ba-na-Ba’s inzetten op verdere
professionalisering en expertisedeling. Zo is
onze opleiding nauw betrokken bij de twee
postgraduaatopleidingen: Autisme:
methodisch handelen en Auti-coach, en de
bachelor-na-bacheloropleiding
Interdisciplinaire ouderenzorg van PXLHealthcare.
BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Een brede inzetbaarheid in onze samenleving
typeert de maatschappelijk assistent. Je houdt
de vinger aan de pols van de samenleving en
‘assisteert’ mensen bij individuele, sociale,
beroepsmatige, psychologische en
fysiologische noden en bewogenheden.
Sociale rechtvaardigheid, mensenrechten,
collectieve verantwoordelijkheid en diversiteit
staan hierbij centraal. Onze maatschappelijk
werkers zijn inmiddels aan de slag in o.a.
Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn (OCMW), Centra Algemeen
Welzijnswerk (CAW), het onderwijs (CLB),
bijzondere jeugdbijstand, agentschap
integratie en inburgering, gehandicaptenzorg,
gezondheidszorg, diensten van Kind & Gezin,
seniorenwerking en de justitiële sector.
Als personeelswerker vervul je dankzij
een stevige sociale en HR-gespecialiseerde
achtergrond een sleutelpositie op
personeelsdiensten. Je kan o.a. aan de slag in
kleine en grote organisaties in de profitsector,
de non-profitsector, de sociale economie, de
overheid (o.a. toezicht sociale wetten en
welzijn, RVA, VDAB), werving- en
selectiekantoren, outplacementdiensten,
diensten voor (arbeids)trajectbegeleiding,
sociale secretariaten en vakbonden.
PXL-BUSINESS
PROFESSIONELE BACHELOR
Bedrijfsmanagement
met afstudeerrichtingen:
•
Accountancy-fiscaliteit
Financie- en verzekeringswezen
Logistiek management
Marketing
Rechtspraktijk
Office management
met afstudeerrichtingen:
•
Bedrijfsvertaler-tolk
Management assistant
Medical management assistant
Mogelijke keuzetrajecten binnen
beide opleidingen:
•
PXL-MUSIC
PROFESSIONELE BACHELOR
Pop- en rockmuziek
met afstudeerrichtingen:
•
Muzikant
Muziektechniek
Muziekmanagement
PXL-EDUCATION
PROFESSIONELE BACHELOR
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
• Secundair onderwijs
met onderwijsvakken:
•
•
Aardrijkskunde, Bewegingsrecreatie,
Economie, Engels, Frans, Geschiedenis,
Handel-burotica, Informatica,
Lichamelijke opvoeding, Natuurwetenschappen (incl. Biologie of Fysica),
Nederlands, Niet-confessionele
zedenleer, Plastische opvoeding,
Project algemene vakken (PAV),
Project kunstvakken (PKV),
Wiskunde
Extra keuzemodules: RZL (godsdienst),
cultuureducator, ICT-coördinator, sportcoach, instructeur fitness, methodeonderwijs, filosoferen met jongeren, …
PXL-HEALTHCARE
PXL-SOCIAL WORK
PROFESSIONELE BACHELOR
Sociaal werk
met afstudeerrichtingen:
•
Maatschappelijk werk
Personeelswerk
PXL-TECH
Ergotherapie
Verpleegkunde
• Vroedkunde
Meer info vind je op www.pxl.be/inschrijvingen of via
[email protected].
Agro- en biotechnologie
met afstudeerrichtingen:
DEPARTEMENTSHOOFD
•
Biotechnologie met keuzetrajecten:
Cel- en gentechnologie
Omgevingstechnologie
Voedingsmiddelentechnologie
Groenmanagement
Bouw
• Elektromechanica
met afstudeerrichtingen:
•
Klimatisering
Onderhoudstechnologie
•
PXL-IT
PROFESSIONELE BACHELOR
Toegepaste informatica
met afstudeerrichtingen:
•
Applicatieontwikkeling
Softwaremanagement
Systemen en netwerkbeheer
PXL-MEDIA & TOURISM
PROFESSIONELE BACHELOR
Communicatiemanagement
met afstudeerrichtingen:
•
Public relations en voorlichting
Commerciële communicatie
Journalistiek
• Toerisme en recreatiemanagement
•
Heb je je studiekeuze gemaakt? Start dan nu reeds
de procedure om je in te schrijven! Via de website
www.pxl.be kan je je reeds voorinschrijven. Via e-mail
ontvang je dan meer informatie over de stappen die
je nog moet ondernemen om je inschrijving daarna te
finaliseren. Voor de Bachelor in de Pop- en rockmuziek
en de Bachelor of Arts in de Beeldende kunsten dien
je wel eerst te slagen voor de toelatingsproef vooraleer je je kan inschrijven. Het studiegeld voor een
academiejaar hangt af van het aantal studiepunten
waarvoor je je inschrijft en van je beursstatuut. Voor
60 studiepunten zonder studiefinanciering betaal je
906,10 euro. Een bijna-beursstudent betaalt dan
480,10 euro. Een beursstudent betaalt 106,90 euro.
PROFESSIONELE BACHELOR
PROFESSIONELE BACHELOR
•
INSCHRIJVINGEN
•
FILIP GIRALDO
[email protected]
gsm 0477 78 87 54
CAMPUS VILDERSSTRAAT
Vildersstraat 5
3500 Hasselt
tel. 011 77 50 90
e-mail: [email protected]
Elektronica-ICT
PXL-MAD
(PXL - LUCA - UHASSELT - KULEUVEN)
BACHELOR EN MASTER OF ARTS
HEB JIJ ONZE X-FACTOR?
(EM)PASSIE
ONDERNEMEND &
INNOVATIEF
•Beeldende
kunsten
met afstudeerrichtingen:
Grafisch ontwerp
Vrije kunsten met keuzetrajecten:
Juweelontwerp en edelsmeedkunst
Keramiek
Open lab
Schilderkunst
Sculptuur en installatie
Vrije grafiek
•Specifieke
lerarenopleiding
•Master of Arts in Visual Arts
(INTERNATIONALE)
SAMEN(NET)WERKING
MULTI- &
DISCIPLINARITEIT
(ENGELSTALIGE MASTER)
met afstudeerrichtingen:
Graphic Design
Fine Arts
HOGESCHOOL PXL • ELFDE-LINIESTRAAT 24 • B-3500 HASSELT • TEL. +32 11 77 55 55 • [email protected] • WWW.PXL.BE
WWW.PXL.BE/FACEBOOK
V.U. BEN LAMBRECHTS – HOGESCHOOL PXL – ELFDE–LINIESTRAAT 24 – 3500 HASSELT
KMO-management
Vastgoed
International business
Event management
Human resources
Sportmanagement
XLarge
eXecutive Management Assistant
Download