Kathleen De Clercq Praktijklector Agro

advertisement
Kathleen De Clercq
Praktijklector Agro- en biotechnologie,
afstudeerrichting Groenmanagement
Hogeschool PXL
Departement PXL Tech
 Betekenis







van ‘OPENBAAR’
Voor iedereen zichtbaar of toegankelijk
Waar iedereen in kan of aan mee kan doen
Algemeen bekend
Openlijk
Niet-geheim
Voor iedereen van belang
…
 Betekenis



van ‘OPENBAAR GROEN’
Tuinen, parken, groenstroken, onbebouwde
stadsranden, speelplaatsen en water waar IEDEREEN
in mag
Beheerd door gemeente/provincie/gewest
Opkomst sinds 19 de E door toename industrie en
groei van steden
 Conclusie:
 Betrokkenheid
van de gebruikers is groot
 Het park voor iedereen, het park MET iedereen
 HET
voorbeeld in Vlaanderen: Park Spoor Noord
in Antwerpen
 Gebrek
aan informatie (of participatie) > media
 Gebrek
aan informatie of participatie > media
http://www.youtube.com/watch?v=wzN-Q8z25YM
 Gebrek
aan informatie > reactie > protest
 ‘Informeren’
is nog niet ‘participeren’
 Participeren =

Meedenken

Meemaken

Meedoen
over openbaar groen in eigen omgeving
Informeren is slechts supporteren
 Noodzaak





van informeren:
Nieuwsgierigheid
Betrokkenheid
Begrip en appreciatie
Voorbeeldfunctie
(Feedback)
 Eenvoudig
 Middelmatig

 Middelmatig

Gesofisticeerd en actueel
Gesofisticeerd en actueel
In het Westen van Vlaanderen: NA de kap = > massa’s commentaar
In Limburg: VOOR de kap = > geen protest, geen acties
 Sleutelvragen

over de aanpak
Op welk moment

Zo snel mogelijk en continu
 Sleutelvragen

over de aanpak
Wie is de regisseur?




Beheerder zelf
 Opgelet: ambtenaar
Professionele coördinator
 Opgelet: extra financiële middelen
Gemengde georganiseerde groep
 Ambtenaren en sleutelfiguren voor grotere netwerking
Spontane groepen
 Hogere ‘sense of ownership’
 Mogelijke
volgende stappen (hoger op de
participatieladder)

Actiedag




= handen uit de mouwen= doe-dag
Herhaling!
Samen met Vlaams/regionaal programma
 Week van het bos
 Milieuweek op scholen
 Landschapsdoedag
 Dag van de aarde
 Waterdag
 Buitenspeeldag
 …
Gevolg: Ons park, onze boompjes, …
 Methoden

Actiedag
en technieken
 Methoden

en technieken
Adopties van:





Plantvakken
Bomen
Banken
Boomspiegels
…
Download