Uploaded by User2329

Aandachtspunten

advertisement
** UW AANDACHT WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE PUNTEN: **

WATERSCHADE BADKAMERS – Mededeling –
Het is mogelijk dat er waterschade ontstaat bij de buren door uw verouderde
badkamer.Gek genoeg niet schade bij de eigenaar van de betreffende
bungalow, maar juist bij de buren.
Door de veroudering van de badkamer raken de voegen lek en gaat de
afvoerput wijken. Het water komt hierdoor in de spouwmuur,
waar de vloer doorloopt naar de buren. Bij voldoende aanvoer van water wordt de muur
van de buren doorweekt en komt het probleem van de schade in zicht. Deze schade bij
de bungalow van uw buren wordt zichtbaar links naast het deurkozijn naar de badkamer.
Constateert u, als buurman of buurvrouw de schade, maak dit dan kenbaar aan uw
buren.
Niet iedereen heeft zich dit probleem al gerealiseerd. Maar voorkom liever schade
bij uw buren en controleer de voegen en uw eigen afvoerput op mankementen.

10 KM IS HARD GENOEG !!!
Om de kindvriendelijkheid van ons park, met recht, hoog in het
vaandel te kunnen houden is het absoluut noodzakelijk dat iedere
automobilist op het park niet harder rijdt dan 10 km. per uur.
Een kwestie van mentaliteit, werd er in één van de
ledenvergaderingen gesteld. Klopt, maar waarom wordt er dan
toch nog zo vaak, veel te hard gereden ? We willen toch graag dat
de kinderen, in ieder geval hier, de ruimte hebben om vrij te
kunnen spelen en te fietsen. Maar kinderen zijn en blijven
impulsief…..dus, beperk uw snelheid, een ongeluk zit in een klein
hoekje!

KAVELS EN HEGGEN
Met het voorjaar in aantocht is het park weer gereed gemaakt voor het nieuwe
recreatieseizoen. Het park als geheel willen we er graag verzorgd uit laten zien.
U, als eigenaar, kunt daar aan bijdragen door ook uw eigen kavel netjes te verzorgen. Op
tijd de heg snoeien en eventueel rondslingerende zaken opruimen
of weggooien. U doet uw mede-eigenaren er een groot plezier mee.

KNUTSELEN? KLUSSEN ? VERBOUWEN?
De tijd is weer aangebroken dat eigenaren en huurders veelvuldiger naar
het park toe komen om te genieten van het park, de rust en de omgeving.
Het voorjaar is bij uitstek de periode om eens lekker te gaan "klussen", in
en rond de bungalow of in de tuin. Uit sociaal oogpunt verzoeken wij u ook
dit jaar weer dringend, tijdens de zondagen èn de weekends van
Hemelvaart en Pinksteren geen luidruchtige bouwactiviteiten te ondernemen èn van half
juni tot half september überhaupt geen bouw- of verbouwingsactiviteiten te ondernemen.

GEEN SWITCHVERZOEK ELEKTRA INDIENEN
Dringend verzoek aan alle (nieuwe) eigenaren om geen switchverzoek voor elektra in te
dienen. Dit aangezien het park 1 hoofdmeter met een grootverbruikerscontract heeft voor
het hele park. Voor gas kunt u wel zelf een leverancier kiezen.

MOTOREN
Buiten het feit dat het storend kan zijn voor aanwonenden, zijn de schelpenpaden niet
geschikt voor motoren.

PARKEREN AUTO’S
Verzoek aan alle eigenaren om (in drukke periodes) maar één auto per
bungalow op het terrein te parkeren. Dan zijn er voldoende
parkeerplaatsen. Eventuele extra auto’s kunt u parkeren op het grote
parkeerterrein bij de receptie. Aan de huurders wordt dit reeds verzocht door de
medewerkers van de receptie. Geen aanhangers e.d. En uw auto niet op het gras
parkeren.

VERBRUIKSTANDEN GAS/WATER/ELECTRA.
De gasrekeningen worden verstuurd onder de naam NUON. De praktijk leert dat u de
gasmeterstanden goed moet vergelijken met de gasnota omdat is gebleken dat er wel
eens wat fout gaat. Afgelopen jaar zijn de gasmeterstanden op “De Bremerberg” weer
opgenomen door meteropnemers van de NUON. De water- en elektrastanden worden
rond 1 oktober opgenomen door medewerkers van “De Bremerberg”. Het is echter aan te
raden dat u zelf regelmatig de verbruikstanden noteert om onregelmatigheden snel op te
kunnen sporen. Calamiteiten ná de water- en elektrameter zijn uw verantwoordelijkheid
en kunnen een hoop extra kosten met zich meebrengen als dit niet tijdig gesignaleerd
wordt.

HUISDIEREN
Huisdieren kunnen gelukkig gewoon mee naar “De Bremerberg”.
Om overlast te voorkomen bestaat de parkregel honden aan te
lijnen en buiten het park uit te laten. Zeer zeker òòk een kwestie
van mentaliteit, dus:…
We rekenen op ieders medewerking!
Dank u
Download