Verslag derde workshop EXP01 Park van de Toekomst, Sphinxpark

advertisement
Verslag derde workshop EXP01 Park van de Toekomst, Sphinxpark - Maastricht-LAB
22-11-2012
Infocentrum Belvédère, Maastricht
Aanwezig:
van Oort, Loes
Prins, Tim
Wachelder, Armand
van Wanroij, Tim
Wouda, Menze
1. Introductie
Hoe kan er een project gerealiseerd worden in het Sphinxpark, op basis van de drie scenario’s ontwikkeld in
de vorige workshop?
• Hoe kan er een link worden gelegd met het Frontenpark?
• Zet een theehuis eerst in het Sphinxpark, maar verplaats het daarna naar het Frontenpark.
• Zet de energie en tijdelijkheid van het Sphinxpark in voor het Frontenpark.
• Een fysieke aankondiging van het Frontenpark in het Sphinxpark.
• De scenario’s zoals in de vorige workshop ontwikkeld sluiten elkaar niet uit.
2. Discussie
• Concepttransplantatie: creëer iets wat kan worden meegenomen naar het Frontenpark.
• Verplaats initiatieven die nu succesvol zijn uiteindelijk naar het Frontenpark.
• Sluit aan op wat er al is (bebouwing, initiatieven, sfeer, etc.).
• Creëer een (eenvoudige) ontmoetingsplek voor mensen.
• Een tuinhuis, bus, trailer of caravan als ontmoetingsplek fungerend.
• Tijdelijkheid als uitgangspositie: hoeft niet specifiek voor het Sphinxpark gebouwd te worden.
• Low-budget: tweedehands voorziening kan ook voldoen.
• Zorg voor goede, eenvoudige horeca, met het park als terras.
• Ontmoetingsplek als eyecatcher van het park: maak de plek zichtbaar.
• Bied een werkplaats voor bezoekers van het park.
• Iets waar mensen in kunnen participeren en voor terugkomen.
• Voorbeeld: bouwen van maquette voor het Frontenpark.
• Proefpark als educatief model.
• Maak tijdelijkheid meer permanent, doordat mensen er iets leren en meenemen.
• Experiment in het Sphinxpark kan leiden tot permanente functie in Frontenpark.
• Optie: geef CNME een rol of plek in het park.
• In hoeverre moet de fysieke accomodatie ‘hufterproof’ zijn?
• Gevolgen van verwoesting zichtbaar maken is niet erg.
• Keihard, koud en onverwoestbaar vs. zacht, warm en kwetsbaar.
• Focus van object naar programma: de ontmoeting of activiteit staat centraal.
• Ideeëncafé als verzamelpunt: betalen zonder geld.
• Korting voor een drankje als mensen iets achter laten voor het park.
• Vertalingslag: hoe ideeën te vertalen naar uitvoering?
• Betrek medewerkers van het Frontenpark.
• Medewerkers binnen de gemeente fysiek aan het werk in het Sphinxpark.
• Sphinxpark als testcase: komen er mensen naar een dergelijke ontmoetingsplek?
• Koppel een evenement voor het Frontenpark aan de ontmoetingsplek in het Sphinxpark.
3. Plan van aanpak
• Uitgangspunten:
1. ‘Theehuis’: fysieke werkplaats, goedkoop en low-profile.
- Ontmoetingsplek voor mensen.
- Verzamelpunt van ideeën.
- Vertaling van ideeën naar uitvoering.
2. Programma: aansluiten bij het theehuis, met bestaande en/ of nieuwe initiatieven.
- Zorg dat het een plek wordt waar mensen niet enkel consumeren, maar ook iets achter laten.
- Één initiatief vanuit het LAB, aansluitend op de rest.
3. Verhuizing: voetafdruk van succesvolle projecten uit het Sphinxpark verplaatsen naar het
Frontenpark.
• Zorg dat er naast een horecaondernemer ook een persoon aanwezig is die ideeën verzamelt.
• Een entertainer die mensen verbindt, aanspreekt en verleidt om ideeën te delen.
• Optie: wisselende groep die tijd investeert en deze rol op tourbeurt vervult.
• Kijk of er al vrijwilligers of bewoners zijn die een dergelijke rol zouden willen vervullen.
• Geef zelf het voorbeeld: als deelnemer van dit experiment zelf tijd investeren in het ideeëncafé.
• Ambitie opening theehuis: 21 maart, aansluitend op de heropening van het park.
• Budget: koppelen aan Frontenpark.
• Alternatief: cofinanciering met andere instanties.
• Businesscase: (zestal) evenementen in het park
• Low-budget accommodatie.
• Open toegankelijk, drempels verlagen, dus geen entree.
• Organisatievorm m.b.t. vergunningen voor horeca.
• Stichting of verenging in plaats van pure horecavoorziening.
• Ideeëncafé als culturele instelling.
• Stichting: lidmaatschap als donatie. Legaal om een drankje te kopen.
4. Vervolgproces en afspraken
In de volgende bijeenkomst zal het plan van aanpak zoals hierboven wordt omschreven verder worden
uitgewerkt. Daarom is het taak om inzichtelijk te krijgen wat de haalbaarheid is van een dergelijk project,
zowel qua tijd, kosten als organisatie.
Afspraken
• Armand zoekt uit wat een fysiek object kost (container, caravan, tuinhuis, etc.), in overleg met Sander.
• Loes maakt inzichtelijk wat de kosten zijn voor mogelijke programmering.
• Menze zoekt uit hoe de regelgeving in elkaar zit m.b.t. horecavoorzieningen.
• TimW vraagt aan Tima wat de mogelijkheden zijn om budget te koppelen aan het project Frontenpark.
• TimP onderzoekt de mogelijkheden van een soort roulatiesysteem van ideeënverzamelaars.
Download