Downloaden

advertisement
Lysholm Score (J. Lysholm, 1982)
Met deze vragenlijst wordt in kaart gebracht wat uw mate van knie-instabiliteit is. Wij
willen u verzoeken bij alle items de score aan te geven dat het meest uw situatie
weergeeft. Wanneer u één of meerdere van de beschreven items eigenlijk nooit
uitvoert, beeld u zich dan in hoeveel moeite het u zou kosten wanneer u de activiteit
op dit moment zou moeten uitvoeren.
Persoonlijke gegevens:
Naam:
Geboortedatum:
Geef bij onderstaande onderwerpen aan hoeveel last je hiervan ondervindt. Achter
de begrippen staan de scores daar kunt u in de kolom daar langs uit kiezen.
Wanneer u op het getal klikt in de rechter kolom kunt u uit de verschillende getallen
kiezen.
1. Instabiliteit
- nooit
- soms bij sport
- vaak bij sport
- soms bij ADL
- vaak bij ADL
- elke stap
25
20
15
10
5
0
2. Zwelling
- nooit
- na zware belasting
- in ADL
- altijd
10
6
2
0
3. Mank lopen
- nooit
- soms
- altijd
5
3
0
4. Slotverschijnselen
- nooit
- klikken
- soms
- vaak
- blokkade tijdens onderzoek
15
10
6
2
0
25
10
5
15
5. Pijn
- nooit
- soms bij zware belasting
- vaak bij zware belasting
- bij flinke wandeling
- bij wandeling < 2 km
- altijd
25
20
15
10
5
0
6. Traplopen
- geen problemen
- licht beperkt
- tree voor tree
- moeizaam
10
6
2
0
7. Steun
- geen stok of kruk
- soms
- altijd
5
3
0
8. Hurken
- geen probleem
- licht beperkt
- minder dan 90°
- onmogelijk
5
4
2
0
Datum van afname:
10
5
In te vullen door uw therapeut:
Totaal score vragen:
25
5
Download