Uploaded by Volkan Ones

beoordelingsformulier mondelinge presentaties

advertisement
Beoordelingsformulier Mondelinge Presentaties
Naam student:
Cijfer:
O.
Opmerkingen
Inhoud
Duidelijk
Consistent
Afstemming op doelgroep
Kwaliteit
Hoofd- en bijzaken
Vorm
Inleiding, midden, slot
Overgangen
Logische opbouw
Evenwichtig
Tijdsplanning
Verbale presentatie
Woordkeuze en zinsbouw
Tempo
Verstaanbaarheid
Intonatie
Afwisseling
Non-verbale expressie
Houding
Mimiek
Ondersteunende gebaren
Contact met publiek
Hulpmiddelen
Duidelijk, overzichtelijk
Ondersteunend
In betoog geïntegreerd
Dosering, timing
Bediening
In de tweede kolom wordt het oordeel samengevat in ++, +, ± of -; in de derde kolom wordt
dit oordeel toegelicht.
1
Download