Oproep Samen vernieuwen in de Wmo 15062015

advertisement
Congres Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015
Uitnodiging voor invulling van workshops en presentaties
Het congres Samen vernieuwen in de Wmo - 15 juni 2015- gaat over de gewenste
vernieuwing van zorg en ondersteuning in de Wmo 2015. Actiz, Federatie Opvang, GGZ
Nederland, MEE Nederland, de MOgroep, RIBW-alliantie, VGN en de VNG organiseren dit congres
samen.
Thema’s: Vormgeven van vernieuwing in de praktijk; inspirerende initiatieven;
samenwerking over de branchegrenzen heen, om cliënten te helpen richting meer
zelfstandigheid, richting meer participatie in de samenleving; vruchtbare
maatschappelijke partnerschappen zijn er tussen gemeente en aanbieders; hoe worden
kwetsbare burgers ondersteund en gestimuleerd tot regie over hun eigen leven?
De MOgroep roept leden op!
We zijn op zoek naar uw voorbeelden om gemeenten en andere aanbieders te
inspireren en prikkelen. Dit kan in de vorm van een workshop of een korte presentatie
in de zogenaamde carrousel. Bij dit laatste kunt u denken aan posterpresentaties, of
speeddaten waarbij u aan belangstellenden informatie verstrekt over uw initiatief en
hierover in discussie gaat, etc.
Bij de workshops en presentaties staan de volgende thema’s centraal:
 lokale samenwerking tussen organisaties in de Wmo;
 eigen regie, burger centraal;
 vernieuwend aanbod;
 participatie in de wijk;
 inzet vrijwillige zorg en ondersteuning;
 sociale (wijk)teams;
 inzet digitale middelen als inhoudelijke vernieuwing in de Wmo (E-health, E-kracht
e.d.).
In de selectie van workshops en presentaties gaat de voorkeur uit naar voorbeelden die
de samenwerking laten zien tussen informele en formele zorg en ondersteuning, tussen
gemeenten en aanbieders, en tussen aanbieders uit diverse branches.
De workshops worden gegeven in drie rondes, waarbij we uitgaan van 30 à 35
deelnemers per workshop. We ontvangen graag nadere informatie over uw initiatief,
zodat we een goede keuze kunnen maken voor de conferentie en zodat we hier de
bezoekers van de conferentie goed over kunnen informeren?
1. Geef een korte beschrijving van wat u wilt presenteren
2. Bij welk thema past uw initiatief?
o Lokale samenwerking tussen organisaties in de Wmo
o Eigen regie, burger centraal
o
o
o
o
o
o
Vernieuwend aanbod
Participatie in de wijk
Inzet vrijwillige zorg en ondersteuning
Sociale (wijk)teams
Inzet digitale middelen als inhoudelijke vernieuwing in de Wmo (E-health, Ekracht e.d.)
Anders nl ……..
3. In hoeverre is uw initiatief vernieuwend in het kader van de Wmo 2015?
4. Is er in uw initiatief sprake van samenwerking tussen informele en formele zorg en
ondersteuning, samenwerking tussen gemeenten en aanbieders en/of samenwerking
door organisaties uit verschillende branches?
5. Wat wilt u doen?
o Workshop geven
o Korte presentatie tijdens carrousel
6. Geef een beschrijving van uw aanpak tijdens de workshop of presentatie
Naam organisatie:
Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoon:
Het formulier kunt u uiterlijk 20 april a.s. mailen naar: [email protected]
Meer informatie kunt u krijgen bij:
Hugo Bakkum
Projectleider Transitie Zorg - Welzijn
E. [email protected]
T. 06 – 23 17 65 39
Download