File

advertisement
Voorbereidende opdracht:
gezondheidstest
Uw score: 116, u bent dus gemiddeld
0-50:
zeer gezond
51-80: gezond
81-150: gemiddeld (kan veel gezonder)
150-200: ongezond
> 200: bijzonder ongezond
Een score van minder dan 80 zou nagestreefd dienen te
worden.
Klik hier om de score te printen
Deze enquête is gebaseerd op De voedselzandloper,
hèt boek over afvallen en langer jong blijven.
Nodig vrienden en familie uit om hun gezondheid te
testen.
1.
Wat is uw geslacht?
Vrouwen worden gemiddeld vijf jaar ouder dan mannen. De levensverwachting
van een Nederlandse of Belgische vrouw is 82 jaar. De levensverwachting van
een man is 77 jaar.
In 1860 bedroeg de gemiddelde levensverwachting in Nederland en België 37
jaar.
De oudste mensen op aarde zijn de Japanners. De levensverwachting van een
Japanse vrouw bedraagt meer dan 86 jaar.
Er zijn verschillende redenen waarom vrouwen gemiddeld ouder worden dan
mannen. Eén reden is dat vrouwen gezonder leven dan mannen (ze roken en
drinken bijvoorbeeld minder dan mannen). Een andere reden is dat vrouwen
evolutionair meer nuttig zijn: oude vrouwen (oma’s) kunnen immers nog zorgen
voor hun kleinkinderen.
Waarschijnlijk is dit ook de reden waarom er een menopauze bestaat. Door de
menopauze wordt een vrouw onvruchtbaar, waardoor het lichaam minder
energie moet investeren in vruchtbaarheid en het op de wereld brengen van
kinderen, en meer energie over heeft om te investeren in de zorg van de
kleinkinderen.
Vrouw
Man
2.
Hoeveel nabije familieleden (ouders, grootouders, broer of zussen) hebben
problemen met hart- en bloedvaten of diabetes?
Vatbaarheid voor hart-en vaatziektes kan erfelijk zijn. Als je twee of meer nabije
familieleden hebt met hart-en vaatziektes of diabetes (zeker op jonge leeftijd),
dan is de kans groot dat jij ook een zekere vatbaarheid hebt voor deze ziektes.
Onze voeding heeft een belangrijke invloed op deze ziektes. Personen die
regelmatig groenten eten hebben bijvoorbeeld één derde minder kans op een
hartaanval. Omega-3 vetzuren (zoals die zich in vette vis bevinden) kunnen de
kans op een hartaanval met bijna de helft verminderen.
Overgewicht is de belangrijkste risicofactor voor ouderdomsdiabetes. Personen
die gezond eten en gewicht verliezen kunnen zelfs van diabetes ‘genezen’, in de
zin dat ze geen insuline meer moeten spuiten.
Geen
1 familielid
2 familieleden
3 of meer familieleden
Ik weet het niet
3.
Hoeveel niet-rokende nabije familieleden (ouders, grootouders, broers of zussen)
hebben de diagnose van kanker gekregen?
Voeding en overgewicht zijn voor bijna de helft verantwoordelijk voor het risico
op kanker (als je niet rookt). Kortom, voeding en overgewicht spelen de
belangrijkste rol in het ontstaan van kanker.
Matig alcoholgebruik en groenten verminderen de kans op specifieke kankers.
Vrouwen die per maand minstens 1 kilogram broccoli eten, hebben 40 procent
minder risico op borstkanker dan vrouwen die minder dan 350 gram broccoli per
maand nuttigen.
Ongeveer 10 procent van de kankers zijn erfelijk. Als je twee of meer nabije
familieleden hebt met borstkanker, eierstokkanker of baarmoederkanker dan kan
ook jouw kans op die kankers verhoogd zijn.
Geen
1 familielid
2 familieleden
3 of meer familieleden
Ik weet het niet
4.
Heeft u ouders, grootouders of overgrootouders gehad die ouder werden dan 90
jaar?
Als je familie hebt die oud wordt dan is de kans ook groter dat je oud wordt.
Vooral de levensduur van je moeder is een belangrijke indicator voor hoe oud je
kan worden.
Er bestaan twee soorten levensduur. De maximale levensduur, die vooral
genetisch vastgelegd is, en de gemiddelde levensduur, die vooral wordt bepaald
door hoe gezond we leven.
Kortom, als je 100 jaar wil worden, dan kan je beter maar goede genen hebben.
Als je echter nog op je 80ste wil kunnen dansen of een ander continent wil
bezoeken, dan kan je beter gezond leven.
Gezond leven heeft een belangrijke invloed op onze gemiddelde levensduur, wat
ondermeer blijkt uit een grote studie waarin 120 000 Nederlanders gedurende 25
jaar gevolgd werden.
De mannen in deze studie die niet rookten, een normaal gewicht hadden,
regelmatig sporten en gezond aten (veel groente, fruit, noten, peulvruchten, vis
en niet te veel vlees) leefden 8,5 jaar langer. De vrouwen die dit gezonde
levenspatroon volgden, leefden gemiddeld 15 jaar langer!
Ja
Nee
Ik weet het niet / mijn (groot) ouders zijn nog in leven
5.
Wat is uw opleidingsniveau?
Het opleidingsniveau speelt een belangrijke rol wat de levensduur betreft. Een
professor leeft gemiddeld negen jaar langer dan een arbeider.
De gezonde levensduur (dat wil zeggen de periode dat de persoon niet ziek is,
vooral omwille van ouderdomsgerelateerde ziektes) bedraagt voor een professor
meer dan 17 jaar. Dat wil zeggen dat een professor niet alleen negen jaar langer
leeft, maar daarenboven ook nog eens 17 jaar langer gezond is.
Geen onderwijs of lager onderwijs
Middelbaar onderwijs
Hogeschool
Universiteit
Post-universitair (doctoraat, onderzoeker, professor, ...)
6.
Wat is uw hartstlag in rust? (Aantal slagen per minuut)
Een normale hartslag bedraagt 60-89 slagen per minuut. Mensen die veel
sporten hebben een lagere hartslag.
De hartslag vertelt veel over de werking van het autonome zenuwstelsel dat de
hartslag, ademhaling en temperatuur regelt.
Personen met een te snelle of onregelmatige hartslag hebben een hoger risico om
te sterven. Onderzoek toont aan dat de manier waarop de hartslag zichzelf
reguleert (‘heart rate variability’) een belangrijke indicator is voor het
sterfterisico.
Minder dan 60 slagen per minuut
60-89 slagen per minuut
90-99 slagen per minuut
Meer dan 100 slagen per minuut
Ik weet mijn hartslag niet
7.
Wat is uw systolische bloeddruk? (Dit is het eerste cijfer van uw bloeddrukwaarde, namelijk het hoogste cijfer van de twee, zoals 120 in 120/80)
De systolische bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de vaatwanden
wanneer het hart samentrekt. Een normale systolische bloeddruk ligt tussen de
100 en 119 millimeter kwik. Een te hoge bloeddruk verhoogt het risico op harten vaatziektes en hersenbloedingen.
Kalium, een soort van zout aanwezig in groenten, doet de bloeddruk dalen. Ook
chocolade, en dan vooral zwarte chocolade, doet de bloeddruk dalen. Onderzoek
toont aan dat chocolade de kans op een hartaanval met 37% vermindert.
Minder dan 100
100-119
120-139
140-159
160-179
Meer dan 180
Ik ken mijn bloeddruk niet
8.
Wat is uw diastolische bloeddruk? (Dit is het tweede cijfer van uw bloeddrukwaarde, namelijk het laagste cijfer van de twee, zoals 80 in 120/80)
De diastolische bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de vaatwanden
wanneer het hart ontspant tussen twee hartslagen door. Een normale diastolische
bloeddruk ligt tussen de 60 en 79 millimeter kwik. Een te hoge bloeddruk
verhoogd het risico op hart-en vaatziektes en op hersenbloedingen.
Minder dan 80
80-89
90-99
100-110
Meer dan 110
Ik ken mijn bloeddruk niet
9.
Wat is uw gewicht?
Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor hart-en vaatziektes en diabetes.
Vooral het vet dat zich opstapelt ter hoogte van de buik (een ‘bierbuikje’) is
ongezond. Dat buikvet scheidt allerlei ontstekingsfactoren af die de bloedvaten
sneller doen dichtslibben en de hersenen aantasten. Personen met veel buikvet
hebben bijvoorbeeld drie keer meer kans op dementie.
Het is een mythe dat personen met ‘een beetje overgewicht’ gezonder zouden
zijn. Deze misvatting is afkomstig van een onderzoek waaruit bleek dat
personen met een laag gewicht een iets hoger risico hadden om te sterven. Dit is
echter omdat deze groep ook personen telt die mager zijn omdat ze ziek zijn
omwille van kanker, TBC, HIV of omdat ze roken (roken doet gewicht
verliezen).
Ondergewicht (of een BMI onder de 18.5)
Normaal (of een BMI tussen 18,5 en 25)
Licht overgewicht (of een BMI tussen 25 en 30)
Zwaar overgewicht / obees (of een BMI hoger dan 30)
10.
Wat is uw origine?
Afrikanen hebben een hoger risico op hart-en vaatziektes en diabetes, evenals
bewoners van warme en droge klimaatzones, zoals in het Midden-Oosten.
Japanners hebben de hoogste levensduur.
Blank
Afrikaans/zwart
Midden-Oosten
Aziatisch
Zuid-Amerikaans
11.
Hoeveel verschillende soorten medicatie (voorgeschreven door een dokter) neemt
u? (ook de anti-conceptiepil meegerekend)
Veel medicatie behandelt niet de oorzaken van ziektes, maar onderdrukt enkel
de symptomen.
Veel mensen onderschatten ook de bijwerkingen van medicatie.
Maagzuurremmers, slaapmiddelen of pijnstillers hebben niet te verwaarlozen
bijwerkingen, en dit zeker op lange termijn.
Geen
1
2-4
Meer dan 4
12.
Heeft u een hoge bloeddruk of neemt u bloeddrukverlagende medicatie?
Vaak wordt gezegd dat een verhoogde cholesterol ongezond is, maar dat blijkt
niet het geval te zijn.
Niet de hoeveelheid cholesterol is van belang, maar wel wat er gebeurt met de
cholesterol in het bloed: als de cholesterol immers door te veel suiker in het
bloed versuikerd wordt, dan wordt hij plakkeriger, zodat de cholesterol in de
bloedvaten kan samenklonteren en deze doet dichtslibben. Of als de cholesterol
te veel geoxideerd raakt omdat we te weinig fruit of groente eten, dan wordt hij
ook kleveriger.
Kortom, niet zozeer de hoeveelheid cholesterol speelt een rol, maar wel wat er
precies met de cholesterol in het bloed gebeurt.
Personen met diabetes hebben vier maal meer kans op een hartaanval,
ondermeer omdat de cholesterol en eiwitten in hun bloed meer plakkerig worden
door de suiker, zodat deze sneller samenklitten en de bloedvaten verstroppen.
Ja
Nee
Ik weet het niet
13.
Heeft u verhoogde cholesterol en/of vetten?
Ja
Nee
Ik weet het niet
14.
Heeft u geen medische controle ondergaan? (of reeds langer dan 3 jaar geleden)
Ja
Nee
Ik weet het niet
15.
Heeft u diabetes of verhoogde suikerwaardes in het bloed?
Ja
Nee
Ik weet het niet
16.
Betreffende uw slaap:
Een goede nachtrust is belangrijk. Tijdens de nacht herstelt het lichaam en de
hersenen zich. Sommige studies tonen zelfs aan dat een chronisch slaaptekort de
kans op dementie in het latere leven verhoogd.
Ik slaap voldoende
Mijn slaap varieert. Soms slaap ik minder goed of te weinig.
Mijn slaap kan veel beter. Ik voel me vaak niet uitgerust.
Mijn slaap is zeer slecht. Nagenoeg elke nacht heb ik problemen met in slaap vallen
en/of wakker worden
17.
Hoeveel stress heeft u het laatste jaar gemiddeld gehad?
Stress heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid. Bij stress komen
stresshormonen en ontstekingstoffen vrij die het bloed stolbaarder maken en het
immuunsysteem onderdrukken.
Wie aanhoudende stress ervaart, heeft bijvoorbeeld 2,5 keer meer kans op een
hartaanval.
Weinig stress
Gemiddelde hoeveelheid stress
Veel stress
18.
Hoe gaat u om met stress?
Iedereen ervaart wel stress, maar de manier waarop we ermee omgaan bepaalt
hoe ongezond de stress is.
Sommige mensen kunnen de stressvolle gebeurtenissen relativeren, anderen
kunnen het niet van zich afzetten, wat hun kans op hart-en vaatziekten drastisch
kan verhogen.
Heel goed
Goed
Niet zo goed
Helemaal niet goed
19.
Persoonlijkheid: wordt u vlug kwaad?
Uit een studie die in het medische tijdschrift Circulation verscheen, blijkt dat
mensen die van nature gemakkelijk kwaad worden en sneller uit hun slof
schieten (type A persoonlijkheden), 3 keer meer risico op een hartaanval
hebben.
Nee
Ja
20.
Heeft u gemakkelijk depressieve neigingen? (Bent u pessimistisch ingesteld?)
Depressie is een even grote risicofactor op een hartaanval dan een te hoge
bloeddruk of diabetes.
Een studie bij vrouwen die een hartaanval hebben gehad, toonde aan dat de
vrouwen die daarna een depressie doormaakten vier keer meer kans hadden op
een nieuwe hartaanval dan vrouwen die gelukkiger waren.
Ja
Gemiddeld
Nee
21.
Betreffende uw stoelgang:
Gezonde darmen zijn belangrijk voor onze algemene gezondheid. In de darmen
bevinden zich 400 soorten bacteriën die vitamines, korte-ketenvetzuren en
andere stoffen afscheiden die het lichaam gezond houden.
Om een dagelijkse stoelgang te bekomen is het van belang voldoende vezels te
eten, zowel wateroplosbare als niet-wateroplosbare vezels.
Ik kan elke dag of elke 2 dagen naar het toilet
Ik kan om de 3 of meer dagen naar het toilet
22.
Mijn stoelgang is:
Normaal
Afwijkend (te donker of te licht, te hard of te plat, vetachtig, zeer sterke geur, ...)
23.
Rookt U?
Mensen die roken hebben twintig meer kans op longkanker (een anders
zeldzame kanker), en hebben ook meer kans op tal van andere kankers in het
lichaam (zoals nier-, blaas- en keelkanker).
Roken verdubbeld bovendien de kans op een hartaanval, de belangrijkste
doodsoorzaak in het westen.
Roken is bovendien slecht voor de huid: het zorgt voor vroegtijdige
huidveroudering en rimpelvorming.
Hoewel rokers dit allemaal weten, blijven velen doorroken, omdat roken voor
hen een gewoonte is, of zelfs een verslaving.
Er zijn tal van rookstopmethodes, zoals nicotinepleisters en nicotinekauwgom,
de elektronische sigaret, rookstopboeken en luister-cd’s met autosuggestie
omtrent stoppen met roken.
Ja
Nee
24.
Wordt u blootgesteld aan rook van anderen?
Rook afkomstig van anderen kan ook de gezondheid schaden.
Vaak
Soms
(Zeer) weinig of nooit
25.
Hoeveel glazen alcohol drinkt u per dag?
Alcohol met mate drinken is gezond. Matig alcoholgebruik vermindert de kans
op een hartaanval met maar liefst 30 procent.
Onder matig alcoholgebruik wordt het volgende verstaan:


maximum twee consumpties per dag voor mannen, en
maximum één consumptie voor vrouwen. Studies tonen aan dat vanaf
twee consumpties de kans op borstkanker aanzienlijk stijgt.
Of de alcohol nu bier, wijn of sterke drank is, speelt niet zo een rol.
Ik drink geen alcohol of zeer weinig alcohol
1-2 glazen per dag
3-5 glazen per dag
Meer dan 5 glazen per dag
26.
Heeft u ooit drugs genomen?
Drugs kunnen niet alleen het lichaam schaden (zoals een hartaanval veroorzaakt
door cocaïne), maar vooral de geest.
Mensen die speed of cocaïne nemen, kunnen hun ‘pleziercentrum’ in de
hersenen voorgoed beschadigen en de rest van hun leven amper nog plezier aan
eten, drinken of seks beleven. Ook hebben ze amper nog motivatie om dingen te
ondernemen.
Zelfs de ‘soft drug’ cannabis kan bij mensen schizofrenie uitlokken, een zware
psychische aandoening waardoor veel mensen de rest van hun leven
psychiatrische patiënten worden.
Ja
Nee
27.
Flost u uw tanden?
Personen die dagelijks hun tanden flossen hebben minder kans op een
hartaanval.
Dit omdat de ruimte tussen de tanden reiner blijft en minder bacteriën doorheen
het tandvlees de bloedbaan kunnen binnendringen.
Deze bacteriën kunnen in de bloedvaten ontstekingen veroorzaken die de
bloedvaten sneller doen dichtslibben.
Dagelijks
Soms
Nooit
28.
U gaat naar uw werk:
Wie dagelijks te voet of met de fiets naar het werk gaat heeft een ideale vorm
van dagelijkse lichaamsbeweging.
Te voet of met de fiets
Met de wagen/bus/trein/brommer, ...
29.
Doet u uw gordel om bij het rijden?
Verkeersongelukken zijn één van de belangrijkste doodsoorzaken in de
leeftijdsgroep van 15 tot 65 jaar.
In de leeftijdsgroep van 15 tot 29 jaar is het verkeer zelfs de belangrijkste
doodsoorzaak.
Het dragen van een gordel, niet te snel rijden en niet bellen tijdens het rijden
verminderen drastisch de kans op een (dodelijk) ongeluk.
Altijd
Bijna altijd
Ongeveer de helft van de tijd
Minder dan de helft van de tijd
30.
Rijdt u snel?
Ik rijd altijd onder de snelheidslimiet
Ik rijd vaak 5 km boven de limiet
Ik rijd vaak 10 km boven de limiet
31.
Belt u tijdens het rijden?
Ja
Nee
32.
Wat is burgerlijke staat?
Onderzoek toont aan dat mensen die samenwonen of gehuwd zijn langer leven.
Meer recent onderzoek toont aan dat vooral het hebben van een doel (een
levenspartner, maar ook bijvoorbeeld een hobby, het willen verbeteren van de
wereld, een taal leren of leren koken…) een nog belangrijkere invloed heeft op
de levensduur.
Single
Gehuwd of samenwonend
Gescheiden/weduwe(naar)
Ik ben te jong om te trouwen/samen te wonen
33.
Hoeveel echte vrienden heeft u?
Tal van studies tonen aan dat mensen die sociaal zijn, langer gezond blijven en
minder kans hebben om te sterven. Sociale interacties verminderen de kans op
cognitieve achteruitgang en dementie.
Geen
1-2
3-4
Meer dan 4
34.
Heeft u huisdieren?
Tal van onderzoek toont aan dat het hebben van een huisdier mensen langer
gezond houdt. Een artikel in de American Journal of Cardiology liet
bijvoorbeeld zien dat personen die een hartaanval hadden gekregen én een
huisdier hadden, 6 keer minder kans hadden om te sterven vergeleken met
personen die geen huisdier hadden.
Zelfs het verzorgen van een plant kan al gezondheidseffecten hebben. Het
sterftecijfer van bejaarden die een plant hadden die ze zelf moesten verzorgen,
lag de helft lager dan diegenen die een plant hadden die ze niet zelf moesten
verzorgen.
Nee
Ja, huisdieren die in mijn woning leven (hond, kat, ...)
Ja, huisdieren die buiten leven (paard, kippen, ...)
35.
Zit u in een vereniging of doet u aan vrijwilligerswerk?
Het hebben van een doel, zoals het deelnemen aan verenigings-en
vrijwilligerswerk maakt dat mensen langer leven.
Nee
Ja
36.
Betreffende uw jeugd:
Personen die een goede jeugd hadden, hebben meer kans om later een
gelukkiger leven op te bouwen. Maar het karakter van een persoon heeft een
belangrijkere invloed op het latere leven dan de opvoeding van de ouders.
Ik heb een goede jeugd gehad
Ik heb een moeilijke jeugd gehad
37.
Hoe vaak per week doet u aan aerobische sport? (lopen, fietsen, zwemmen,
voetballen, dansen, ...)
Sporten vermindert drastisch de kans op chronische verouderingsziektes zoals
hart-en vaatziekten, dementie, osteoporose en diabetes.
Een 70-jarige die regelmatig sport heeft ongeveer 10 procent kans op een
chronische ziekte, maar een even oude leeftijdgenoot die niet sport, heeft
daarentegen vier keer meer kans op een chronische ziekte. Dit effect is nog meer
uitgesproken als de niet-sporter obees is of een bierbuikje heeft. Die heeft 5 keer
zoveel risico op een chronische ziekte dan de regelmatige sporter.
Je bent nooit te oud om te sporten. Personen die op middelbare leeftijd beginnen
te sporten (en dit slechts tweemaal per week) hebben 62 % minder kans op de
ziekte van Alzheimer.
Personen die regelmatig sporten hadden ook meer dan 40% minder kans op
beroertes (mini-herseninfarcten).
Beweging is minstens even doeltreffend tegen depressie dan antidepressiva.
Niet
1-2 maal per week
2-4 maal per week
5 of meer maal per week
38.
Hoe vaak per week doet u aan anaerobische sport? (krachttraining,
fitnessoefeningen, ...)
Anaerobische sport zoals gewichtheffen helpt tegen het langzaam verminderen
van de spiermassa bij het ouder worden (sarcopenie).
Ook zorgt krachttraining ervoor dat de bloedsuikerspiegels minder hoog worden,
wat het verouderingsproces vertraagd.
Niet
1-2 maal per week
2-4 maal per week
5 of meer maal per week
39.
Hoe vaak per week doet u aan flexibiliteitstraining? (yoga, tai chi, stretching,
pilates)
Flexibiliteitstraining is belangrijk. Het zorgt voor een goede lichaamshouding en
ademhaling. Personen die regelmatig aan flexibiliteitstraining doen, hebben
minder last van nek-en rugklachten, stramme spieren of pijn ter hoogte van de
knieën, allemaal ‘ouderdomskwaaltjes’ die vaak het gevolg zijn van een
verkeerde lichaamshouding. Ook hun ademhalingspatroon is beter, wat het
energiepeil ten goede komt.
Niet
1-2 maal per week
2-4 maal per week
5 of meer maal per week
40.
Hoe vaak per week doet u aan meditatie of relaxatieoefeningen?
Regelmatig mediteren zorgt voor een sterker immuunsysteem en een lagere
bloeddruk.
Meditatie kan de kans op hartaanvallen en beroertes aanzienlijk verminderen.
Uit een studie in Circulation waaraan 201 personen deelnamen, bleek dat de
totale sterfte van diegenen die dagelijks twee keer 20 minuten mediteerden maar
liefst 43 procent lager was.
De bekende psychiater dr. Norman Rosenthal zei in het kader van deze studie
dat ‘als meditatie een medicijn was, het een billion-dollar blockbuster zou zijn.’
Niet
1-2 maal per week
2-4 maal per week
5 of meer maal per week
41. Hoe vaak per week doet u andere fysische inspanningen? (zoals gras maaien, wagen
wassen, zwaar werk in de tuin of het huis, ...)
Niet
1-2 maal per week
2-4 maal per week
5 of meer maal per week
42. Eet u ontbijt?
Het eten van een ontbijt is belangrijk. Het ontbijt ‘stelt het lichaam af’ voor alle
voeding en drank die verder in de dag komen.
Personen die niet ontbijten maar toch evenveel eten als personen die wel
ontbijten worden sneller dik.
Een goed ontbijt zorgt ervoor dat het lichaam de dag op een ideale manier kan
beginnen.
Altijd
Meestal tot soms
(Bijna) nooit
43. Neemt u voedingssupplementen? (vitamines, mineralen, omega-3 vetzuren, ...)
Het ene voedingssupplement is het andere niet. Onderzoek toont aan dat
antioxidantia zoals vitamine E, coenzyme Q10 of vitamine A het
verouderingsproces kunnen versnellen of de kans om te sterven verhogen.
Andere voedingssupplementen, zoals selenium, jodium of vitamine D (die allen
geen antioxidanten zijn), kunnen het lichaam wel langer gezond houden.
Ja
Nee
44. Eet u wit brood?
Wit brood is bijzonder ongezond. Het bevat 80% minder mineralen, vitamines
en vezels.
Wit brood veroorzaakt bovendien hoge suikerpieken in het bloed, die het
verouderingsproces versnellen.
Ja
Nee (ik eet bv volkoren of bruin brood)
45. Tijdens de warme maaltijden, eet u vooral witte koolhydraten (zoals witte rijst,
witte pasta, ...) en/of aardappelen?
Aardappelen en witte koolhydraten (zoals witte rijst, gewone pasta) veroorzaken
suikerpieken in het bloed, die het verouderingsproces versnellen en de kans
verhogen op hart-en vaatziektes en diabetes.
Ik eet meestal witte koolhydraten (witte rijst, witte pasta, ...) en/of aardappelen
Nee, ik eet vooral volkoren producten (bruine rijst, volkoren pasta, ...) en/of zeer weinig
aardappelen
46. Hoeveel porties fruit eet u per dag? Een portie is een stuk fruit (bv appel, peer, ...)
of een handvol fruit (aardbeien, bessen, ...)
Er wordt vaak gezegd dat fruit gezond is omdat het antioxidanten bevat.
Niet zozeer de antioxidanten in fruit, maar vooral de flavonoiden in fruit zorgen
voor tal van gezondheidseffecten in het lichaam.
Fruit houdt ook de huid langer jong en vermindert rimpelvorming.
Fruit kan ook genuttigd worden onder de vorm van versgeperst fruitsap (geen
winkelfruitsappen!).
Onderzoek toont aan dat personen die minstens drie keer per week fruitsap
drinken, 76% minder kans hebben op Alzheimer. Als die personen slechts 2 keer
per week fruitsap drinken, hebben ze slechts 16% minder kans op Alzheimer.
Geen of weinig (dus niet dagelijks)
1-2 porties per dag
2-4 porties per dag
5 of meer porties per dag
47. Hoeveel porties groenten eet u per dag? (een portie komt overeen met de
hoeveelheid groenten tijdens een maaltijd)
Wie dagelijks groenten eet vermindert de kans op een hartaanval met meer dan
dertig procent.
Specifieke groenten kunnen ook de kans op specifieke kankers verminderen.
Vrouwen die per maand minstens 1 kilogram broccoli eten, hebben 40 procent
minder risico op borstkanker dan diegenen die minder dan 350 gram broccoli
per maand nuttigden. Vrouwen die minstens drie keer per week tomaten eten
hebben 70 procent minder kans op eierstokkanker.
Geen of weinig (dus niet dagelijks)
1-2 porties per dag
Meer dan 2 porties per dag
48. Hoeveel porties melkproducten (een portie is een potje yoghurt of een glas melk)
eet u per dag? (kaas of plantaardige melk niet meetellen)
Melk is niet zo gezond als we denken.
Ondanks de reclame op tv en in magazines voor melk (gesponsord door de
melkindustrie), toont onderzoek aan dat melk de kans op tal van ziektes
verhoogd, zoals botontkalking (osteoporose), prostaatkanker en de ziekte van
Parkinson.
Een studie waaraan 78 000 vrouwen deelnamen, toonde aan dat vrouwen die
twee of meer glazen melk per dag dronken 45 procent meer kans hadden op
heupfracturen dan vrouwen die minder dan één glas melk per week dronken.
Mannen die 2 of meer glazen melk per dag dronken, hadden bijna dubbel zoveel
kans op uitgezaaide prostaatkanker vergeleken met diegenen die geen melk
dronken.
Uit een onderzoek dat verscheen in het blad Neurology en dat 7500 deelnemers
telde, bleek dat diegenen die veel melk drinken 2,3 zoveel kans hebben op de
ziekte van Parkinson dan diegenen die geen melk dronken.
Geen of weinig (dus niet dagelijks)
1-2 porties per dag
Meer dan 2 porties per dag
49. Hoeveel porties noten eet u per week? (een portie is een handvol noten)
Grote onderzoeken tonen aan dat noten zeer gezond zijn voor hart-en
bloedvaten.
Zo vermindert dagelijks een handvol walnoten eten de kans op een hartaanval
met 45 % procent.
Geen of weinig (dus niet dagelijks)
1-2 porties per dag
Meer dan 2 porties per dag
50. Hoeveel porties rood vlees (varken, rund, paard, schaap, ...) eet u per week? (een
portie komt overeen met de hoeveelheid vlees tijdens een warme maaltijd)
Rood vlees is niet gezond. Rood vlees versneld het verouderingsproces door de
kans op allerlei verouderingsziektes en kanker te verhogen.
Een studie waaraan 91 000 vrouwen deelnamen, toonde aan dat vrouwen die
elke dag vlees eten dubbel zoveel kans hebben op borstkanker vergeleken met
vrouwen die minder dan drie keer per week vlees eten
Andere studies tonen aan dat personen die elke dag rundvlees, varkensvlees of
lamsvlees eten, tweeënhalf meer kans hadden op darmkanker vergeleken met
personen die minder dan één keer per maand vlees eten.
Ik eet geen of zeer weinig rood vlees
1-2 porties per week
3-5 porties per week
6-7 porties per week
51. Hoeveel porties wit vlees (gevogelte) eet u per week? (een portie komt overeen met
de hoeveelheid vlees tijdens een warme maaltijd)
Hoeveel porties wit vlees (gevogelte) eet u per week? (een portie komt overeen
met de hoeveelheid vlees tijdens een warme maaltijd)
Wit vlees (gevogelte) is heel wat gezonder dan rood vlees (lamsvlees,
rundsvlees, varkensvlees, …). Het bevat minder eiwitten (proteïnen) en minder
ongezonde vetten.
Ik eet geen of zeer weinig wit vlees
1-2 porties per week
3-5 potries per week
6-7 porties per week
52. Hoeveel porties vis eet u per week? (een portie komt overeen met de hoeveelheid vis
tijdens een maaltijd)
Vooral vette vis is bijzonder gezond (makreel, haring, zalm, ansjovis, …).
Deze vis bevat omega-3 vetzuren, die de kans op een hartaanval met de helft
kunnen verminderen.
Slechts tweemaal per week vette vis eten is genoeg om voldoende omega-3
vetzuren binnen te krijgen.
Ik eet geen of zeer weinig vis
1-2 porties
3-5 porties
6-7 porties
53. Hoeveel porties soya-producten (een glas soyamelk, een potje soyajoghurt, een
maaltijd met soja, ...) eet u per week?
Volgens verschillende studies zijn soja-producten hartbeschermend en
verminderen ze het risico op hormoongevoelige kankers zoals borstkanker.
Geen of zeer weinig
Enkele malen per week
Dagelijks
54. Hoeveel porties "fast food" of bewerkt vlees (zoals hamburgers, chicken nuggets,
hot dogs, frituur-gerechten, diepvries-pizza, dieprvries-lasagna, diepvriesspaghetti, barbecue-vlees, ...) eet u per week?
Fastfood is ongezond omdat:




het amper vitamines, mineralen en flavonoiden bevat
het fosfaten bevat, stoffen die het verouderingsproces versnellen
het transvetten bevat, die overal in het lichaam samenklonteren en
ontstekingen veroorzaken
het hoge suikerpieken in het bloed veroorzaakt, die zorgen voor een hoger
risico op tal van verouderingsziektes.
Geen of zeer weinig
1-2 porties per week
3-4 potries per week
5 of meer porties per week
55. Wat voor tussendoortjes eet u?
Koeken, chips, ijs en andere zoetigheden veroorzaken hoge suikerpieken in het
bloed die het verouderingsproces versnellen. Ze bevatten ook ongezonde
transvetten die overal in het lichaam samenklonteren en ontsteking
veroorzaken.
Yoghurt is niet zo gezond als we denken.
Voedingsexperst raden het gebruik van zuivelproducten zoals melk en yoghurt
af (zie ook het stuk over melk hogerop).
Vaak koeken, chips, ijs en andere zoetigheden
Vaak fruit, zwarte chocolade, havermoutpap, sojapap, noten, ...
Vaak yoghurt
Ik eet geen tussendoortjes
56. Hoeveel koppen koffie drinkt u per dag? (decafeïne koffie telt niet)
In tegenstelling tot wat velen denken, is koffie geen ongezonde drank.
Integendeel.
Koffie vermindert de kans op verschillende verouderingsziektes zoals
Alzheimer, diabetes, Parkinson, hart-en vaatziekten en de meeste kankers.
Uiteraard dient koffie met mate gedronken te worden (ongeveer drie à vier
koppen per dag).
In hogere dosissen verhoogt koffie de kans op osteoporose, epilepsie en
hartritmestoornissen.
Geen
1-4 koppen per dag
4-8 koppen per dag
Meer dan 8 koppen per dag
57. Hoeveel koppen thee drinkt u per dag?
Thee is zeer gezond. Vooral groene en witte thee. Groene thee vermindert de
kans op beroertes en kanker, terwijl witte thee het ontstaan van rimpels
tegengaat.
Een groot onderzoek (meer dan 195 000 deelnemers), toonde aan dat mensen die
3 koppen groene thee dronken per dag 21 procent minder kans hadden op een
beroerte (een hersenbloeding of een verstropte slagader in de hersenen).
Wanneer ze 6 koppen groene thee dronken, dan was hun risico op een beroerte
40 procent lager.
Geen
1-4 koppen per dag
4-8 koppen per dag
Meer dan 8 koppen per dag
58. Hoeveel frisdranken of winkelfruitsappen drinkt u per dag? (cola, limonade,
fruitsap uit de winkel (dus geen versgeperst fruitsap), ...)
Frisdranken en winkelfruitsappen (dus geen versgeperste fruitsappen) zijn zeer
ongezond.
Deze dranken bevatten grote hoeveelheden suiker in vloeibare vorm, waardoor
ze hoge suikerpieken veroorzaken, die het verouderingsproces versnellen.
Wie elke dag één frisdrank drinkt, heeft dubbel zoveel kans op diabetes. Ook
verhogen frisdranken en winkelfruitsappen de kans op hart-en vaatziektes.
Frisdranken bevatten tevens fosfaten, dit zijn stoffen die ook het
verouderingsproces versnellen.
Ik drink geen of zeer weinig gesuikerde dranken
1-2 dranken per dag
3-5 dranken per dag
Meer dan 5 dranken per dag
Nodig vrienden en familie uit om hun gezondheid te testen.
Download