Dienstenveiling

advertisement
Dienstenveiling - Contract
AANBIEDER
Naam:
……………………………………………………………………………………………………………...
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats:
…………………………………………………… Telefoon: ……………………………………….
E-mail adres:
……………………………………………………
Datum:
…………………………………………………… Handtekening: …………………………………
Biedt de volgende diensten aan ten behoeve van de dienstenveiling, georganiseerd door de
“Werkgroep Renovatie Kerkhofkapel” van de Senioren Vereniging Ittervoort:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aanbieder is op de hoogte van de volgende zaken:
1. De door hem/haar gratis aangeboden dienst zal op zondag 7 juni 2015 op een door
de “Werkgroep Renovatie Kerkhofkapel” georganiseerde dienstenveiling worden
verkocht aan de hoogste bieder.
2. De opbrengst komt ten goede aan de renovatie van de kerkhofkapel te Ittervoort.
3. Na de verkoop zal de aanbieder de dienst bij de koper dienen te verrichten in overleg
met de koper.
4. Dit biljet zal tijdens de dienstenveiling, na betaling van de verkoopprijs, worden
overhandigd aan de koper en dan dienen als overeenkomst tussen aanbieder en
koper.
5. Aanbieder is geadviseerd een kopie te maken van zijn ingediend formulier .
In te vullen door de “Werkgroep Renovatie Kerkhofkapel”
KOPER.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail adres:
Heeft bovengenoemde dienst gekocht voor € ……………….
Dit bedrag is heden voldaan aan de “Werkgroep Renovatie Kerkhofkapel”.
Dit biljet geldt tevens als kwitantie.
De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van de verkoopvoorwaarden.
Voor akkoord:
Handtekening koper:
Handtekening Werkgroep:
Download