Chalcantiet

advertisement
Chalcantiet
Chalcantiet is gewoonlijk licht-tot donkerblauw, maar soms heeft het een groenige tint
De naam is afgeleid van de Griekse woorden khalkos en anthos die respectievelijk
‘koper’en ‘bloem betekenen
Chalcantiet is een secundair mineraal dat ontstaat door de oxydatie van al de
aanwezige mineralen in een koperafzetting.
Het wordt vaak gevonden als korsten op de wanden en stutpalen in kopermijnen.
Het is naar deze plaatsen gevoerd door aanwezige grondwater dat elders kopermineralen heeft
opgelost.
Chalcantiet wordt meestal samen gevonden met andere kopermineralen, vooralborniet en
chalcopyriet, en met kwarts
De uit Chacantiet gewonnen koper kan worden gebruikt voor electriciteitsdraad en als
Bestanddeel in een legering zoals brons
De grootste chalcantiet afzetingen ter wereld en voor de industrie een belangrijke koperbron
Wordt gevonden bij Chuquicamata in de Atacama woestijn in Chile
Kleine afzettingen vindt men in Duitsland en Polen
Download