Rekenen groep 4

advertisement
Rekenen groep 4.
Blok 1:
- optellen,aftrekken en splitsen van getallen tot en met 10
- optellen en aftrekken van getallen met opgaven als 53+5 en 76-3
- getallen tot 100 plaatsen op de getallenlijn
- klokkijken: hele, halve uren (ook: hoe laat is het over een half uur?)
Blok 2:
- optellen over de 10 (doortellen, aanvullen tot 10 of met het dubbele)
- tellen met sprongen. (12-22-32-42-52 etc.)
- splitsen van getallen in tientallen en eenheden
Blok 3:
- aftrekken over de 10 met terugtellen, eerst afhalen tot 10 of (bijna) dubbelen.
Blok 4:
- verkennen van de getallenlijn van 0 tot 100 met als belangrijke punten 25,50,75
en 100.
- introductie van het rekenen met de lege getallenlijn
- optellen en aftrekken van tienvouden (98-10, 75-20 etc.)
- herhaald optellen (5+5+5+5) als introductie op het vermenigvuldigen.
- introduceren van het symbool x(keer)
- halveren en verdubbelen!
- Geldrekenen met muntgeld en met papiergeld.(bedragen tot 100.)(ook sommen
als: ik geef 2 briefjes van 10, ik moet 18 betalen: wat krijg ik terug?)
Blok 5:
- tafels van 3 en 5 met strategieën als het dubbele, de helft, 1xminder en 1x meer.
- Schatten bij optellen
- Bij een tiental een tiental optellen en aftrekken en daarbij aan een hulpsom
denken( bij 60-20 denken aan 6-2)
- Een getal optellen bij een tiental (60+23)
- Maken van bouwsels
- Tekenen van plattegronden bij bouwsels.
Blok 6:
- tafels van 4 en 8 met de bekende strategieën
- relatie tussen tafels 2,4 en 8
- optellen onder de 100 op de lege getallenlijn, niet over het tiental!( 32+28 en
43+55)
- betalen met munten op verschillende manieren
Blok 7:
- schatten bij optellen en aftrekken
- optellen en aftrekken tot en met 100 op de lege getallenlijn met kleine
overschrijding van het tiental.
- Relatie tussen de tafels 5 en 10
- Klokkijken: uren, halve uren, kwartieren, minuten
- Tijdsduur tussen 2 tijdstippen bepalen
Blok 8:
- optellen en aftrekken tot en met 100 op de lege getallenlijn met overschrijding
van het tiental.
- Tafels 3 en 6
- Herhalen tafels 2,3,4,5,8.
- Wegen met de hand en met balans (zwaarder, lichter)
De kinderen moeten aan het eind van groep 4 de tafels van 1-10 op volgorde en
door elkaar kennen!!
Download