Aanpassing registratiesysteem gele kaarten amateurvoetbal

advertisement
Aanpassing registratiesysteem gele kaarten amateurvoetbal
Vanaf seizoen 2007/'08 geen halve registraties meer.
Met ingang van dit seizoen zal er geen sprake meer zijn van halve
registraties in het amateurvoetbal. Dit heeft het bestuur
amateurvoetbal 12 maart 2007 besloten. Ook de staffel is aangepast
waarin is vastgelegd wanneer een gele kaart een uitsluiting tot
gevolg heeft.
Enkele belangrijke punten van het nieuwe registratiesysteem:
1. Handhaven plezier en respect op en rond de velden
Spelbederf door bijvoorbeeld commentaar op de scheidsrechter werd tot afgelopen seizoen nog bestraft
met een halve registratie. Het ligt in het verlengde van andere inspanningen van de KNVB om het plezier
en respect op de velden te handhaven en waar nodig en mogelijk terug te brengen, om halve
registraties niet langer onderdeel van het systeem te laten zijn, maar te vervangen door een hele
registratie.
2. Werken met een transparant en duidelijk systeem
Het was tot afgelopen seizoen mogelijk dat een gele kaart als halve registratie werd vastgelegd. Volgens
de toen geldende staffel werd een speler na drie hele registraties uitgesloten. Het kon voorkomen dat
een speler zes gele kaarten had gekregen, voordat hij volgens de staffel zou worden uitgesloten voor de
eerstvolgende wedstrijd. Er was hierdoor in de praktijk sprake van een driedeling in kaarten. Dit is niet
wenselijk omdat het systeem niet in overeenstemming is met het Nederlandse betaalde voetbal of met
de norm in omringende landen. Dit wekte verwarring op. Het nieuwe systeem is transparant en duidelijk
voor verenigingen en leden.
Om het systeem niet onnodig strenger te maken is de gehele staffel aangepast. Zo volgt, in de nu
geldende situatie, na een viertal registraties een uitsluiting, waar dit tot afgelopen seizoen bij drie
registraties het geval was. Tevens vond men in het oude registratiesysteem de geldende straffen vanaf
de zesde registratie onevenredig hoog. Indien een speler in één wedstrijd zowel zijn zesde als zevende
gele kaart kreeg, leverde dat een uitsluiting van zes wedstrijden op. Ook hier zijn in de nu geldende
staffel de nodige aanpassingen doorgevoerd.
Staffel gele kaarten
Eerste tot en met derde registratie
Iedere eerste tot en met derde registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één
seizoen in een categorie heeft geen wedstrijd uitsluiting tot gevolg voor de betrokken speler.
Vierde tot en met tiende registratie
Iedere vierde tot en met tiende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één
seizoen in een categorie heeft één wedstrijd uitsluiting tot gevolg voor de betrokken speler.
Elfde en volgende registratie
De binnen één seizoen in een categorie geregistreerde elfde en volgende registratie levert elk een
uitsluiting op van twee wedstrijden.
Twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijd
Twee waarschuwingen aan dezelfde speler in één wedstrijd, waarbij de speler van het speelveld wordt
gezonden, resulteren in twee registraties in de betreffende categorie.
Overige informatie betreffende het registratiesysteem amateurvoetbal
- van registraties die geen uitsluiting tot gevolg hebben ontvangen de betrokken speler en diens club
geen bericht;
- een opgelegde straf wordt schriftelijk aan betrokken speler en diens club medegedeeld.
Daarnaast wordt deze straf in de Officiële Mededelingen gepubliceerd;
- tegen de registratie door de tuchtcommissie van waarschuwingen en daaruit voortvloeiende
uitsluitingen naar aanleiding van deze waarschuwingen is geen verweer of beroep mogelijk.
Download