V000845_BVL bijeenkomst van 7 februari

advertisement
deelnemers aan het BVL scholen-overleg in de
Gemeente Breda
Breda:
Ons
4 november 2014
200717
kenmerk:
Aanwezig
Apollo: Ad Konings
Boomgaard: Daniëlle Schreurs, Sharon van Andel
Driezwing: Janine Annachiarico, Heleen van Zuien
Dr. De Visser: Nicoline Bongers
Eerste Rith: Tamara Heijnen
Griffioen: Sylvia v.d. Poel
Helder Camara: Hetty Groenhof
Hoogakker: Arjan v.d. Ster, Ellen de Graaf
Horizon: Erik Bielars
Laurentius: Lian Kokke
Montessori: Roel Wessels
Okba ibnou Nafi: Aziz Fares
Olympia: Janneke Kloosterman, Marianne Rombouts
Parel: Erwin van Broekhoven,
Petrus en Paulus: Margo van Nederkassel, Karin
Rosmolen: Louise Jansen
Spindel: Petra Leermakers
Spoorzoeker: Ivonne Martens, Esra Broekhof
Springplank: Jeanne van Tiel
St. Joseph: Ellen Verheggen
Toermalijn: Petra Leermakers
Wegwijzer: Judith van den Ende
Weilust: Petra van Beek, Kelly Mulders
Werft: Michel Rommens
Zandberg: Marjolijn Goos
Gemeente: Johan Claereboets, Martijn Geervliet
Fietsersbond: Laurin Heemskerk-Stevens, Maria Prinse
VVN: Olof van Dongen,
Politie: Fred Polderdijk
Afwezig:
Boeimeer, Burgst, Dirk van Veen
Notulant:
Yvonne Baart
Verslag BVL bijeenkomst van 4 juni 2014
1.
Opening en welkom
Met hartelijk dank aan de Peters en Paulus voor de gastvrijheid opent Yvonne de vergadering.
Speciaal welkom aan Fred Polderdijk, operationeel staflid Team Verkeer, district Zeeland –
West Brabant, en aan de nieuwe contactpersonen van de Dr. De Visser, Spoorzoeker,
Driezwing, Olympia, Weilust en fietsersbond
2.
Verslag van 4 juni
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag.
Verslag wordt vastgesteld. N.a.v. het verslag meldt
Yvonne alvast de nieuwe datum van de Nul
verkeersdoden Brabant dag: 17 juni 2015
Postbus 2086, 4800 CB Breda
Stadionstraat 20, 4815 NG Breda, tel. (076) 524 55 00, fax (076) 524 55 01
KvK Breda nr. 50020390, email: [email protected], website: www.edux.nl
3.
Info vanuit Team Verkeer (door Dhr. Fred Polderdijk, beleidsmedewerker Verkeer
Zeeland-West Brabant)
Na een introductie op de nieuwe organisatie van de politie in Nederland gaat hij in op de taken
van het team Verkeer, de ongevalscijfers in Brabant en de pijlers van verkeersveiligheid:
 Engineering (50 %)
Wegbeheerders, autoindustrie
Gemeente > infrastructuur, verkeersmaatregelen
 Education (20 %)
o.a Ministerie van I&M, Provincie Noord-Brabant, VVN, Scholen
Scholen > verkeersonderwijs, veilige schoolroute
 Enforcement (10 %)
politie, gemeentelijk toezichthouders
Politie > Wijkagent (www.politie.nl >wijkagenten>postcode)
Ook gaat hij in op de problemen die zich in de schoolomgeving voordoen en geeft daar een
aantal tips voor: zie ook de Powerpoint in de bijlage.
Dhr Polderdijk raadt de scholen aan vooral in gesprek te gaan/blijven met de wijkagent en
deze bij het plannen van acties in de schoolomgeving te betrekken. In het geheel van
aandachtspunten van de wijkagent zijn vanaf 2015 in ieder geval de schoolomgevingen in de
wijk ook formeel een aandachtpunt.
4.
Mededelingen
Gemeente: Johan vraagt nog even aandacht voor de
fietsverlichtingsactie “een dikke 10 als je op de weg wordt gezien!”
De bedoeling van deze actie is dat
het hebben van goede
fietsverlichting niet alleen bij
kinderen maar ook bij hun ouders
onder de aandacht wordt
gebracht. Hiervoor hebben
scholen in september een
uitnodiging gehad om mee te
doen, waarna half oktober flyers, ansichtkaarten, posters en glow in
the dark armbandjes bezorgd (zouden moeten) zijn bij de scholen.
Een aantal verkeerscontactpersonen heeft geen email of pakketten gezien of deze pas later
‘ontdekt’ op school. Het is geen probleem om alsnog de actie met de ansichtkaarten uit te
voeren: kinderen uit groep 5 t/m 8 schrijven een kaartje naar hun ouders met daarop een
boodschap over fietsverlichting. De kaarten kunnen in een envelop naar de gemeente worden
gestuurd, die ze vervolgens per post laat bezorgen. Er komt dan bij de ouders via de post een
kaartje met boodschap van hun kind aan, waardoor het waarschijnlijk meer de aandacht krijgt
dan wanneer het uit de rugzak van het kind komt.
Scholen die geen of te weinig materialen gehad hebben van de actie “Een dikke 10
als je op de weg wordt gezien”: neem contact op met Johan Claereboets
([email protected])
Om wat duidelijkheid te scheppen in de verschillende mogelijkheden die worden aangeboden
om fietsverlichting en het belang van opvallen in het verkeer onder de aandacht te brengen
heeft Yvonne een overzichtje gemaakt van de acties, doelgroepen en soort activiteiten. Ze
stuurt het mee met het verslag.
Certificeringen en herkeuringen:
De Driezwing heeft het BVL behaald. Vrijdag 7 november vindt de uitreiking plaats! Proficiat!
De Helder Camara wordt binnenkort voor de eerste keur herkeurd. (één jaar na het behalen
van het label) De Toermalijn heeft de herkeuring net achter de rug en mag het label weer
behouden.
Vervolgblad:
200717.V00845
2/5
5.
.
6.
Scholenrondje (beperkt ivm de tijd)
Petrus en Paulus: In de week van 10 november gaat de verkeersweek van start: enkele
interessante activiteiten wil Karin als tip meegeven:
groep 5 en 6 gaan naar Unit Logistiek van de gemeente Breda aan de Slingerweg 1-5.
Daar zijn o.a. de verkeersborden van de gemeente opgeslagen en krijgen de kinderen
op een aansprekende wijze een rondleiding en uitleg hierover van Pierre Beerens,
coördinator verkeersmaaregelen bij de gemeente Breda. Voor meer info: p
groep 8 krijgt een speciaal voor hen gemaakte voorstelling over Verkeer, uitgevoerd
door Frank Peters ([email protected]; t: 06- 12302095)
Helder Camara: Hetty laat ons een fotoreportage zien van het succesvolle dode hoek project
dat Olof van Dongen op hun school heeft uitgevoerd. De activiteit vond gedeeltelijk in de
groep plaats en voor het grootste deel buiten bij de vrachtwagen. Activiteiten die de kinderen
meemaakten waren o.a. het zelf op gaan zoeken en uitmeten van de dode hoek; ervaren
hoeveel (weinig) je in de spiegels ziet, leren dat niet alle vrachtwagens over dode hoek
spiegels beschikken, (zeker de buitenlandse niet) ; leren waar je moet gaan staan om uit de
dode hoek te blijven, zowel voor als achter de vrachtwagen. Mochten scholen nog
geïnteresseerd zijn in het dode hoekprogramma, dan kunnen zij via [email protected]
informatie hierover opvragen.
Foto’s bijvoegen
Louise Jansen van de Rosmolen meldt nog dat zij in het kader van het beperken van de
(parkeer)chaos bij de school contact hebben met SOAB (verkeersbureau) en samen men hen
een project rondom de school gaan doen, waarbij de ouders mede-verantwoordelijk gemaakt
worden voor de oplossing van de problemen in de schoolomgeving. De Rosmolen zal hier in
een volgend overleg op terugkomen om over de ervaringen te vertellen.
Johan Claereboets geeft aan dat contactpersoon voor dit soort projecten bij SOAB Peter
Veenbrink is. (06 – 26 11 08 45)
Verkeersnieuwtjes en ideeën

Vernieuwing verkeersouderlidmaatschap VVN; De verkeersouders of de school
met een verkeersouderlidmaatschap bij VVN hebben een brief gehad over de
wijzigingen in het lidmaatschap; Tevens hebben ze een eerste gratis productpakket
gehad, met daarin een handleiding en enkele actiematerialen. Het eerste pakket
betreft Op voeten en fietsen naar school. Het tweede pakket moet de verkeersouder
zelf bestellen, als daar bericht over wordt gegeven vanuit VVN. Ook dit pakket is
gratis. Eventuele extra materialen kunnen vervolgens besteld worden in de webshop
van VVN.
Zie ook de bijlage. De verkeersouders kunnen al digitaal aanmelden en wijzigingen
doorgeven. Mocht dat niet lukken kunnen ze de wijziging mailen
naar [email protected] Wijzigingen aangeven kunnen ze digitaal als ze zich
aanmelden in de inlog. Nieuwe Verkeersouders krijgen meteen een inlog bij
aanmelding, Huidige verkeersouders kunnen de inlog opvragen via
[email protected] .
Yvonne deelt de poster “dwarrelende kinderen’ uit. Pdfje stuurt ze mee met verslag.

Ook heeft ze een zgn infographic weggelegd om mee te nemen met allelei
wetenswaardigheden m.b.t. de verkeerscijfers over 2013. Heel veel informatie op
mooie grafische manier weergegeven in grafieken, sectordiagrammen, lijndiagrammen
etc. Mooie realistische gegevens voor een combinatieles informatieverwerking-rekenenverkeer. Misschien interessant om op te nemen in een verkeersproject.
Vervolgblad:
200717.V00845
3/5


-
-
8
9
Meld je aan bij school op seef voor een email-alert 1x per
maand je ontvangt iedere keer info als er een nieuw
verkeersplaat is. http://www.schoolopseef.nl/aan-en-afmelden-voorde-nieuwsflits geef dit door aan je collega’s van de onderbouw
die dit vaak een interessante en leuke (aanvulling van hun )
verkeersles vinden.
Let op: je kunt aanmelden voor de Nieuwsflits of voor de
emailservice. Met dit laatste krijg je de informatie dat er weer
een nieuwe verkeerskalender-plaat digitaal klaar staat.
Tevens krijg je de ouderbrief meegezonden, evenals een klein plaatje om eventuele
informatie die je in je nieuwsbrief zet mee te verluchtigen.
Vialis biedt een project aan over verkeerstechniek voor de groepen 7 en 8: Vanaf
december zullen er weer data op de site komen : http://www.vialis.nl/vvn-voor-scholen
Yvonne laat enkele voorbeelden zien van de Loopbus. Zie de voorbeelden in de
bijlage bij dit verslag. O.a. in Steenbergen heeft men deze actie meerdere keren
uitgevoerd. In Bilthoven is een pilotproject uitgevoerd waarbij er zelfs echte
haltebordjes zijn geplaatst. Erik (Horizon) voegt toe dat deze wijze van vervoer naar
school in Zweden ook vaak wordt toegepast.
tot slot laat ze nog een youtube filmpje zien waarin te zien is hoe het verkeer zich een
weg baant in Addis Ababa (klaarblijkelijk zonder dat er iets geregeld is)
http://www.youtube.com/watch?v=NX41Vzfda1Y
Data en locaties volgend overleg
Dinsdag 24 februari 19.30 uur: Klokkebei in Ulvenhout
Woensdag 3 juni 19.30 uur: Helder Camara in Teteringen
Data in 2014 waarop de provinciale BVL-commissie vergadert over certificeringen en
herkeuringen:

10
dinsdag 9 december
Rondvraag:
Olof van Dongen (VVN) geeft aan dat er 14 nieuwe
verkeersborden zijn geïntroduceerd. Deze verkeersborden hebben
echter in de meeste gevallen geen directe invloed op hetgeen de
basisschoolleerlingen moeten kennen of tegenkomen..
De meest in het oog springende verkeersborden zijn die waarmee
een uitwijkplaats op smalle wegen wordt aangeduid. Twee witte
gebogen pijlen op een blauw bord geven een plek aan waar een
auto kort kan stilstaan om een andere auto door te laten.
Klik hier voor meer borden.
Olof wijst er ook op dat op 21 – 22 en 23 april de Citotoetsen in groep 8 plaatsvinden. Dit kan
mogelijk interfereren met het theoretisch en/of praktisch examen. Misschien goed om op te
letten bij het plannen. Theoretisch examen is dit schooljaar op 16 april 2015.
Zandberg: parkeren in straten rondom de school brengt buurtbewoners in de problemen;
bewoners klagen over de parkeerdruk en het niet uit hun straat of van hun oprit afkunnen.
Marjolijn vraagt of andere hier ervaring mee hebben of mogelijke ideeën voor oplossingen
kunnen aandragen.
Louise verwijst nog even naar SOAB ivm mogelijk project dat zij met school en buurt samen
Vervolgblad:
200717.V00845
4/5
zouden kunnen ontwikkelen. Inzet van de wijkagent wordt ook geopperd, evenals het maken van
een flyer met daarin aangegeven waar niet en waar wel te parkeren.
Om 21.30 uur sluit Yvonne de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage.
Yvonne Baart
Vervolgblad:
200717.V00845
5/5
Download