Reizigersinformatie - GGD Rotterdam

advertisement
veel water (gekookt of uit een
verzegelde fles) te drinken. Hiermee
kunt u het vocht dat u verliest
weer aanvullen. Neem ORS (Oral
Rehydration Solution) mee en los
dit op in gekookt water of water uit
een verzegelde fles. Zo vult u ook de
suikers en zouten weer aan en voelt u
zich sneller beter;
• U kunt bij diarree stopmiddelen
nemen zoals Loperamide, Diacure
of Immodium, maar nooit langer dan
twee dagen achter elkaar. Gebruik
geen stopmiddelen als er bloed bij de
ontlasting zit;
• Ga naar de dokter als:
• u (hoge) koorts heeft (meer dan 38
graden);
• het niet lukt om genoeg te drinken
door ernstige diarree en braken;
• er bloed bij de ontlasting zit;
• de diarree niet binnen drie dagen
over gaat.
Overig
• Als u medicijnen gebruikt, neem dan
voldoende medicijnen mee;
• Vraag bij uw apotheek een lijst van
•
•
•
•
uw medicijnen. Zeker als u naalden
meeneemt. Dan weet de douane
waarom u ze bij zich heeft;
Neem medicijnen mee in uw
handbagage (in het vliegtuig). Dit
is belangrijk, zeker als u insuline
gebruikt;
Als u suikerziekte heeft, vertel dit aan
een medereiziger en controleer tijdens
uw reis wat vaker uw bloedsuiker;
Voor sommige mensen is diarree
extra vervelend. Bijvoorbeeld als
u suikerziekte heeft, kan het uw
bloedsuiker gemakkelijk ontregelen.
U kunt een recept voor antibiotica
(ciprofloxacine) meekrijgen dat u
kunt gebruiken als u ernstige diarree
heeft en geen arts kunt raadplegen.
Als dit voor u geldt, krijgt u hierover
informatie tijdens uw afspraak bij de
GGD;
Als u zich laat scheren, dring er bij de
kapper dan op aan dat er een nieuw
mesje wordt gebruikt of neem zelf
wegwerpmesjes mee. Scheermesjes
worden vaak bij meerdere personen
gebruikt. Er bestaat dan een risico op
hepatitis B, hepatitis C en hiv.
Reizigersinformatie
Informatie voor
reizigers naar
Mekka, inclusief
MERS-virus
Meer informatie of afspraak maken?
GGD Reizigerszorg Rotterdam-Rijnmond
•Bezoekadres:
Schiedamsedijk 95, Rotterdam
•Postadres:
Postbus 70032, 3000 LP Rotterdam
juli 2014
Telefoon/afsprakenlijn: (010) 433 98 99
E-mail: [email protected]
Ga voor meer informatie naar: www.ggdrotterdamrijnmond.nl/reizigerszorg.
Hier kunt u ook online een afspraak maken.
Vaccinaties
Verplicht
De regering van Saudi-Arabië verplicht
alle reizigers naar Mekka om een
vaccinatie tegen meningokokken te
halen. Meningokokken zijn bacteriën
die hersenvliesontsteking kunnen
veroorzaken. De vaccinatie is verplicht,
omdat veel mensen in het verleden
hersenvliesontsteking kregen na een
verblijf in Mekka. Het vaccin moet u
uiterlijk tien dagen voor vertrek krijgen.
Als u deze vaccinatie al eens heeft
gehad, is deze maximaal 3 jaar geldig.
Geadviseerd
In Mekka kunnen bezoekers ook andere,
soms ernstige ziektes oplopen. Daarom
worden volgens de landelijke richtlijnen
onderstaande vaccinaties geadviseerd.
Soms vergoedt uw zorgverzekering de
vaccinaties. U kunt dit navragen bij uw
zorgverzekering.
Buiktyfus
Buiktyfus komt in Saudi-Arabië veel
voor. Het is een ernstige darmziekte die
zonder behandeling dodelijk kan zijn.
Buiktyfus loopt u op via besmet eten en
drinken en bijvoorbeeld toiletbezoek.
Als u maagtabletten gebruikt, is deze
vaccinatie extra belangrijk. De vaccinatie
beschermt 3 jaar tegen buiktyphus.
Hepatitis A
Hepatitis A is besmettelijke geelzucht dat
wordt veroorzaakt door een ontsteking
van de lever. Het hepatitis A virus zit in
de ontlasting van besmette mensen. Het
virus wordt overgedragen via besmet
voedsel of ontlasting dat meestal via de
handen in de mond terechtkomt. Eén
vaccinatie beschermt gedurende 1 jaar.
Na 2 vaccinaties is de bescherming
tenminste 25 jaar.
DTP
Polio komt weer steeds meer voor.
Dit is een ziekte waardoor u blijvend
verlamd kunt raken. Daarom is het
belangrijk om de DTP (difterie, tetanus
en polio)-vaccinatie te nemen. Als u
deze vaccinatie als kind heeft gehad, is
één vaccinatie voldoende. Als u deze
vaccinaties nooit heeft gehad, heeft u
voor de reis twee DTP-vaccinaties nodig.
Na vaccinatie tegen DTP bent u voor tien
jaar beschermd.
Maatregelen tegen
MERS-virus
Sinds september 2012 is er in SaoediArabië een uitbraak gaande van een
nieuw type virus: het ‘Middle East
Respiratory Syndrome Coronavirus’ ofwel
MERS-virus. Dit virus kan een ernstige
longontsteking veroorzaken. Vooral
mensen met een zwakkere gezondheid
(bijvoorbeeld door suikerziekte of
chronische longaandoeningen,
nierziekten, immuunstoornissen) kunnen
ernstig ziek worden en zelfs aan MERS
overlijden. Mensen met een zwakkere
gezondheid of met chronische ziekten
wordt geadviseerd met hun behandelend
(huis) arts te overleggen of het maken
van een reis naar Mekka op dit moment
wel verstandig is. Daarnaast adviseert
Saoedi Arabië ook zwangeren, kinderen
< 12 jaar en ouderen > 65 jaar de reis uit
te stellen.
Wat kunt u zelf doen?
Het is nog niet bekend hoe mensen
precies besmet worden. Er zijn
aanwijzingen dat de dromedaris het
MERS-virus bij zich kan hebben en het
virus ook kan overdragen naar mensen.
Maatregelen die u kunt nemen om de
kans op besmetting met het MERS-virus
te verkleinen zijn:
• Contact met boerderijen, huisdieren
en wilde dieren (met name
dromedarissen) zoveel mogelijk
vermijden. Als u wel met een dier in
contact bent geweest is het belangrijk
om uw handen goed te wassen met
water en zeep.
• Vaak handen wassen met water en
zeep. In ieder geval na gebruik van
het toilet, voor u gaat koken en voor u
gaat eten.
• Hygiënisch omgaan met eten: het
eten moet voldoende verhit zijn,
geen rauw voedsel eten en geen
rauwe melk drinken (vooral niet van
dromedarissen), fruit en groente
wassen met gekookt of flessen water.
• Als u vlees of melk nuttigt moet u
goed navragen van welk dier dit
afkomstig is, voordat u besluit of u dit
wilt nuttigen.
• Persoonlijke hygiëne in acht nemen.
Wat als u ziek wordt?
Indien u tijdens de Hadj of Umrah last
krijgt van een luchtweginfectie, met name
als er sprake is van koorts, hoesten
of kortademigheid, of andere klachten
krijgt zoals braken of diarree, wordt
geadviseerd:
• Zoveel mogelijk contact met anderen
te vermijden.
• Bij hoesten of niezen neus en mond
te bedekken met een wegwerptissue
(liever geen zakdoeken), deze
vervolgens weg te gooien in de
prullenbak en de handen te wassen
met water en zeep. Indien geen
tissues voorhanden zijn, hoest dan in
de mouw / elleboogsplooi, maar niet
in de handen. Als u wel in uw handen
niest is het belangrijk om direct uw
handen te wassen met water en zeep.
• Klachten altijd te melden bij de lokale
artsen.
Tevens wordt geadviseerd een arts te
raadplegen indien u binnen twee weken
na terugkomst in Nederland last krijgt van
hoesten met koorts of kortademigheid,
of van andere klachten zoals braken of
diarree. Vermeld hierbij de recente reis
naar Saoedi-Arabië.
Voor meer informatie zie ook de website
van het ministerie van Volksgezondheid
van Saoedi-Arabië: http://www.moh.gov.
sa/en/Hajj/Pages/Healthregulations.aspx.
Voor mensen die een
ziekte / aandoening hebben
Als u een ziekte / aandoening
heeft is het belangrijk om dit
tegen de verpleegkundige van het
reizigersspreekuur te vertellen. U heeft
dan misschien extra vaccinaties /
voorzorgsmaatregelen nodig. Met extra
vaccinaties / voorzorgsmaatregelen kunt
u voorkomen dat u tijdens of na uw reis
naar Mekka zieker wordt.
Adviezen
Algemeen
• Zorg dat u alleen goed gebakken of
goed gekookt voedsel eet. Eet geen
rauwe groenten of voedsel dat lang
heeft gestaan. Drink alleen water dat
gekookt is of uit een verzegelde fles
komt. Neem geen ijs en ijsklontjes;
• Was extra goed uw handen met zeep
na toiletbezoek en voor het eten;
• Als u diarree heeft, is het verstandig
Download