Powerpoint Presentatie Red

advertisement
Wees niet bang, maar alert
Opzet van de presentatie
• Wat is shock?
• Wat zijn de gevolgen
• 4 vormen van shock:
septische shock
• symptomen
• Behandeling
Femke
• Geboren met 35 +4 weken,
• voorbereide prematuur
• Inleiding i.v.m. PPROM, groenig
vruchtwater en beginnende
contracties
• Gastroschisis
• Goede start, APGAR 8-10-10
Telefonisch contact
Femke ziet bleek, is niet reactief, RR moeilijk
meetbaar. Geen ademhalingsondersteuning.
kweken zijn afgenomen en er is begonnen met
antibiotica
Wat kan ik verwachten, wat zet
ik klaar?
NIRS
{
Wat is Shock?
Inadequate weefselperfusie
Zuurstofaanbod< zuurstofbehoefte m.a.g
weefselhypoxie
Wat zijn de gevolgen?
• Ontregeling energiemetabolisme van de
cel
• Metabole acidose
• Intracellulair oedeem
• Vicieuze cirkel! Leidend tot Multi Orgaan
Falen
4 soorten shock
1.
2.
3.
4.
Hypovolemische shock
Cardiogene shock
Obstructieve shock
Distributieve shock
3 fasen
• Fase 1 gecompenseerde shock
milde agitatie, bleekheid, versneld hartritme,
koude huid met vertraagde refill.
• Fase 2 ongecompenseerde shock
dalende bloeddruk, sterk vertraagde refill, koude
extremiteiten, acidotische ademhaling,
stollingproblemen, achteruitgang bewustzijn en
anurie
• Fase 3 irreversibele shock
Onderscheid in:
•
Hyperdynamische vorm
hoge CO en lage perifere vaatweerstand
•
Hypodynamische vorm
lage CO en hoge perifere vaatweerstand
Welke symptomen passen bij
een septische shock
Hoge Hf
Lage bloeddruk
Koorts, hypothermie
Oligurie
Klamme, koude huid
Bleek
Verandering mentale status
stollingstoornissen
Behandeling algemeen
•
•
•
•
streven naar optimale ventilatie en
oxygenatie
streven naar een optimaal circulerend
bloedvolume: vullen
bewerkstelligen van een optimale
pompfunctie van het hart: cardiotonica
hydrocortison
•
Ademhaling
verhoogde ademarbeid, goede saturatie
Bloedgas: pH 7,26; pCO2 5,9; BE -7;
HCO3 19,7
• Circulatie
Hf 180/200 x
RR mean 37
huid ziet gemarmerd
CRT 3 sec.
Urineproductie 2,9 ml/kg/uur
temp 38,4, koude handjes en voetjes.
• Milieu interne
beoordelen bloedgas, infectieparameters,
elektrolyten en stolling
• Neurologisch
verandering in gedrag
ouders daarin een belangrijke stem
• Gastro intestinaal
starten maag zuigdrainage en voorlopig niets per os
Conclusie
• Niet op 1 maat letten, maar op
algemeen klinisch beeld
• Vulling belangrijk bij septische
shock
Bronvermelding
•
•
•
•
Shock een praktische handleiding, J.H. Rommers
Internet ??? Gokin bron nazoeken
Presentatie: Circulatiefysiologie en Vochtverdeling,
Heleen Aardema (intensivist ICB)
Leerboek Intensive care verpleegkunde
neonatologie
Download