Maagbloeding - AZ Sint Jozef

advertisement
Maagbloeding
Inleiding
Uw arts heeft bij u een maagbloeding vastgesteld.
Met deze brochure willen we u zoveel mogelijk schriftelijke informatie geven over deze aandoening.
De maag
De maag is het reservoir waarin ons eten en drinken, na passage door keel en slokdarm, terechtkomt.
Daar wordt het tot een brij gekneed en vermengd met enzymen, zodat een eerste begin wordt gemaakt
met de voedselvertering. De maag geeft zijn inhoud vervolgens via een sluitspier (de pylorus) in telkens
kleine porties door aan de twaalfvingerige darm (het duodenum). De voedselbrij doorloopt vervolgens de
rest van het spijsverteringskanaal.
Wat is een maagbloeding
Een maagbloeding is een gebeurtenis waarbij iemand bloed verliest vanuit de maag naar het darmkanaal
toe. Bij kleine hoeveelheden bloed blijft dit meestal onopgemerkt; het bloed verteert en wordt met de
ontlasting uitgescheiden, die er hoogstens iets donkerder van wordt. Houdt een dergelijk ongemerkt klein
bloedverlies lang aan, dan treedt er zoveel verlies van ijzer op dat zich op de duur een ijzergebrek zal
ontwikkelen.
Bij grotere hoeveelheden ontstaat er een zwarte of roodachtige, kleverige, teerachtige ontlasting met een
kenmerkende geur = melena. Bij zeer grote bloedingen ontstaan er shockverschijnselen en is het
noodzakelijk om onmiddellijk een arts te raadplegen.
Het kan ook zijn dat het bloed wordt uitgebraakt, dit is een medisch spoedgeval en de patiënt moet zo
snel mogelijk naar een ziekenhuis. Bij een maagbloeding treedt niet altijd pijn op.
Verschijnselen
Zuurbranden (pyrosis);
Opboeren (ructus);
Misselijkheid;
Zichtbaar bloed braken;
Shock;
Meestal heeft een patiënt met een maagzweer alleen pijnklachten.
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef
www.azsintjozef-malle.be
Oude Liersebaan 4 - 2390 Malle
Het AZ Sint-Jozef maakt deel uit van de groep Emmaüs
tel. 03 380 20 11
fax 03 380 28 90
[email protected]
Oorzaken
Erfelijke factoren;
Een ontsteking van het maagslijmvlies (= een gastritis) of een maagzweer (bv. infectie met
Helicobacter pylori, evenals medicatie zoals ontstekingsremmers) die begint te bloeden;
Ook spataderen in de slokdarm kunnen een bloeding veroorzaken (meestal komen deze
spataders voor bij patiënten met levercirrose);
Ontregelde stollingsremmers (marevan …);
Hevig ongecontroleerd braken  Mallory-Weiss (= klein scheurtje in het onderste segment van
de slokdarm).
Wat te doen bij bloed braken
Vermijd dat dit braaksel in de longen komt!
Zorg voor een vrije luchtweg.
Wees bedacht op shock en waarschuw onmiddellijk deskundige hulp.
Behandeling
Oorzaak opsporen door middel van gastroscopie;
Zo nodig tijdens deze procedure bloedstelpende manipulaties uitvoeren (bv. ligaturen plaatsen
bij slokdarmvarices, coagulatie of clip van de bloedende arteriole in een ulcus);
Shock vermijden of bestrijden (transfusie, somatostatine ...);
Zuurremmers;
Soms opname op de afdeling intensieve zorgen.
Indien u nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw behandelende arts of aan de verpleegkundige
van de afdeling algemeen inwendige ziekten.
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef
www.azsintjozef-malle.be
Oude Liersebaan 4 - 2390 Malle
Het AZ Sint-Jozef maakt deel uit van de groep Emmaüs
tel. 03 380 20 11
fax 03 380 28 90
[email protected]
Download