Cursus Mindfulness - Vincent van Gogh voor geestelijke

advertisement
Cursus Mindfulness
In het dagelijkse leven zijn we met onze gedachten vaak in het verleden of de toekomst.
Meestal proberen we stressvolle gedachten zoveel mogelijk uit de weg te gaan zonder dat dit
tot een oplossing leidt. Maar wie de schaduwkanten van het leven accepteert lijdt er juist
minder onder. Door deze andere manier van kijken naar de werkelijkheid leert u beter om te
gaan met uw problemen.
Mindfulness
In de cursus Mindfulness leert u uw aandacht doelbewust te richten op uw ervaringen van dit
moment, zonder hierover te oordelen. U leert gedachten en gevoelens te accepteren zoals
ze zijn, ook al zijn deze moeilijk en onplezierig. Door u te richten op het nu maakt u
problemen of negatieve gevoelens minder groot en overheersend.
Naarmate u meer oefent in ‘mindfulness’ zult u merken dat u vervelende gevoelens en
gedachten sneller herkent en beter in staat bent om de automatische reacties hierop te
stoppen. Zo voorkomt u dat deze reacties leiden tot grotere angst en/of spanning.
In deze cursus leert u anders om te gaan met klachten zoals: angst, stress, negatief denken,
piekeren en/of somberheid. Het is een preventieve cursus, geen therapie, dus om te
voorkomen dat u psychische problemen krijgt.
Inhoud van de cursus
Tijdens de bijeenkomsten werken we met aandachtsoefeningen, die we met elkaar
bespreken. Andere thema’s zijn:




uitleg over de relatie tussen denken en gevoel;
oefeningen in bewustzijn van de ademhaling;
eenvoudige bewegingsoefeningen;
oefeningen en opdrachten om het bewustzijn in het dagelijks leven te vergroten.
Om écht baat te hebben bij de cursus is het belangrijk dat u bereid bent om thuis te oefenen.
Dit kost u ongeveer 30 tot 60 minuten per dag.
Praktische informatie
Aantal
8 bijeenkomsten
Duur
2,5 uur
Kosten
€ 30,Locatie
Noord- en Midden-Limburg
Kennismaking
Voorafgaand aan de cursus vindt er een kennismakingsgesprek plaats om te kijken of uw
wensen passen bij de mogelijkheden die de cursus biedt.
Privacy
Uw privacy wordt binnen zorginstanties gegarandeerd volgens het privacyreglement. Dit
reglement is afgeleid van de Wet Bescherming Persoonsgegevens Zorgsector (WBP).
Ontevreden of een klacht?
Ondanks het feit dat wij in onze benadering klantvriendelijkheid en respect erg belangrijk
vinden, kan het toch gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Wij stellen het zeer
op prijs als u dit met ons bespreekbaar maakt.
Informatie over klachtenafhandeling vind u op onze website www.vvgi.nl/klacht of neem
contact op met het Informatiepunt Vincent van Gogh, 0478-527066 of
[email protected]
Informatie of aanmelden
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg
Afdeling Preventie
[email protected]
06 – 53 87 40 35
Maart 2017
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards