Mindfulness Mindfulness

advertisement
Kosten
De eigen bijdrage voor deze cursus is € 45,-. Dit bedrag is inclusief
cursusmateriaal en ontspanningscd’s.
Informatie en aanmelding
GGz Breburg, Preventie
Baronielaan 133, 4818 PE Breda
Tel.: (088) 0165282
Lage Witsiebaan 4, 5042 DA Tilburg
Tel: (088) 01 61 800
E-mail: [email protected]
www.ggzbreburg.nl - Cursussen en trainingen
Andere preventieve cursussen:
• Anders leren denken
•
• Grip op je dip
•
• In de put, uit de put
•
• Op verhaal komen
•
• Angst de baas
•
• Met lef
•
• Geen paniek
•
• Assertiviteit
• Werken en stress
•
• Heb jij Power!
•
Mindfulness
Psychiatrische problemen in de familie
Familieleden Borderline
Familieleden Depressie
Nabestaanden na suïcide
Brusjes Broer/zus autisme
Kinderen van ouders met psychische
-/ verslavingproblemen
Lichte dagen, donkeren dagen
Interculturele vaardigheden
Zie voor meer informatie: www.ggzbreburg.nl - Cursussen en trainingen
Klachtenregeling GGz Breburg
Wij stellen het op prijs als u uw klachten en onvrede bij ons meldt. De
folder over de klachtenregeling kunt u opvragen bij bovengenoemd
secretariaat.
Prev.09 04/2011
Mindfulness
De cursus Mindfulness is bedoeld voor mensen die last hebben van `
piekeren, stressklachten, angst- en depressieve klachten en voor
mensen die anders om willen leren gaan met chronische pijn.
Mindfulness is gericht op een open, accepterende houding tegenover
gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties.
In de cursus leert u opmerkzaam te zijn op wat er in u omgaat. U
wordt zich vooral bewust van uw gedachten en gevoelens. Dit helpt
om automatische gedachten te herkennen en ze niet zonder meer te
geloven.
De nadruk bij deze methode ligt in het “zijn”
in het hier en nu. Bovendien is de cursus er
op gericht een houding aan te leren die helpt
om onprettige gevoelens en gedachten die er
zijn te accepteren.
Je kan
je gedachten
niet stoppen,
je kan alleen
stoppen hen
te geloven!
Negatieve spiraal
Negatieve denkpatronen spelen een rol in het ontstaan van
bovenstaande problemen. Spontaan, maar ook door tegenslagen,
kunnen sombere gedachten weer de kop op steken, zoals: dit lukt
weer niet, ik kan dit niet aan, dit wordt wéér zo’n dag, ik word nooit
beter enz.
In de cursus Mindfulness leert u zich minder te vereenzelvigen met
negatieve gedachten en gevoelens, zoals stress.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze methode werkzaam is
bij verschillende psychische klachten.
Voorwaarden voor deelname
Doorzettingsvermogen en de bereidheid om dagelijks 45 minuten aan
de oefeningen te besteden.
Cursusprogramma
De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en een
kwartier. Het aanleren van meditatietechnieken is onderdeel van het
programma.
Bijeenkomst 1
De automatische piloot
Aandacht voor lichamelijke gewaarwordingen
Bijeenkomst 2
Aandacht voor de ademhaling
Bijeenkomst 3
Aandacht voor de ademhaling en bewustwording van het lichaam
De “3-minuten-tijd” voor ademhaling
Bijeenkomst 4
Aandacht voor gedachten
In het heden blijven
Bijeenkomst 5
Toestaan en accepteren wat er is
Bijeenkomst 6
Gedachten zijn geen feiten
Gedachten op een andere manier bekijken
Bijeenkomst 7
De “3-minuten-tijd”: actie ondernemen
Hoe kan ik het beste voor mezelf zorgen als ik overweldigd word door
mijn klachten.
Bijeenkomst 8
Gebruiken wat je hebt geleerd
Een waarschuwingssysteem en een actieplan maken
Na afloop van de cursus kunt u deelnemen aan de
terugkombijeenkomsten die één keer per maand plaatsvinden.
Kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan de cursus vindt met iedere deelnemer een
kennismakingsgesprek plaats. Tijdens het gesprek krijgt u informatie
over de bedoeling en werkwijze in de cursus: het wordt duidelijk of de
cursus iets voor u is.
Download