VRIJ IN MEI!

advertisement
FEEST!
WEET WAT JE VIERT
VRIJ IN MEI!
Zomaar een vrije donderdag? Dat kan alleen in mei.
We vieren dan Hemelvaartsdag. Anderhalve week
later wéér een extra dag vrij, fijn maar waarom
eigenlijk? Ontdek het hier….
Vlammen en stormvlagen?
Op onderstaand schilderij zie je vlammetjes boven de
Hemelvaart en Pinksteren
hoofden van de apostelen.
Hemelvaart en Pinksteren zijn feesten die horen bij
Weet je het nog?
Pasen, het belangrijkste feest van de christenen. Met
Trek een lijn tussen de tekstballon en de goede plek
Hemelvaart en Pinsteren ben je vrij. Dat komt omdat
op het schilderij.
veel mensen vroeger op deze dagen speciaal naar de
kerk gingen.
Wat vieren we dan?
Met Pasen stond Jezus op uit de dood. Maar na een
tijdje nam hij toch afscheid van de apostelen, zijn
Hemelvaart
van Maria
vrienden. Hij steeg op naar de hemel. Dit wordt
herdacht met Hemelvaart. Tien dagen later is het
Pinksteren. Op die dag daalde een bijzondere kracht
met vlammen en stormvlagen in de achtergebleven
apostelen neer: de Heilige Geest. De apostelen gingen
daarna iedereen over Jezus vertellen en zo begon de
christelijke kerk.
Pinksteren
Hemelvaart
van Jezus
Drieeenheid
Heilige
geest
1
mei, en het joodse feest Sjawoe’ot.
Meimaand = Feestmaand
De maand mei is een feestmaand want er
worden veel meer feesten gevierd: 4 en 5
De Feestkalender van mei-juni 2017
Maandag
Dinsdag
Woensdag
1
2
3
Donderdag
4
Nationale
herdenking
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
5
6
7
Bevrijdingsdag
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
13
14
Hemelvaartsdag
29
30
31
1 juni
3
Eerste
pinksterdag
/Sjawoe’ot
4
5
6
7
8
9
10
Tweede
pinksterdag/
Sjawoe’ot
Sjawoe’ot en Pinksteren
Sjawoe’ot
Het is niet toevallig dat Sjawoe’ot en Pinsteren op
Met Sjawoe’ot herdenken de joden dat God de Tien
dezelfde dagen worden gevierd. Voor het vaststellen
Geboden naar de aarde zond. Dat was het begin van
van beide feestdagen wordt er een ingewikkelde
de joodse wetten en leefregels. De Geboden werden
berekening gemaakt. Alles hangt af van de dag
vierduizend jaar geleden ontvangen door Mozes op
waarop Pasen en Pesach gevierd worden.
de berg Sinaï. Dat gebeurde zeven weken nadat het
Even rekenen
joodse volk uit slavernij in Egypte was bevrijd.
Sjawoe’ot valt dan ook zeven weken na Pesach, op de
Ken je de uitdrukking ‘als Pasen en Pinksteren op één
zesde en zevende dag van de joodse maand Sivan.
dag vallen’? Het betekent dat het nooit zal gebeuren.
Het christelijke Pinksteren lijkt op Sjawoe’ot: het valt
Reken hier uit waarom dat zo is.
ook zeven weken na Pasen. En Pasen is verwant aan
Pesach. Bovendien
Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle
herdenken beide
maan in de lente.
feesten een ontmoeting tussen hemel en
Hemelvaart vieren we 40 dagen na Pasen:
aarde. Mozes ontving
dat is op: .........................................................................
de Tien Geboden en
de vrienden van
Pinksteren vieren we 50 dagen na Pasen.
Jezus ontvingen de
Dat is dus op: ..................................................................
Heilige Geest.
Hemelvaart van de profeet Mohammed
Je hebt heel veel nieuwe woorden en begrippen
Net als Jezus heeft Mohammed een wonderbaarlijke
geleerd. Maak de invulpuzzel en test jezelf! De eerste
reis naar de hemel gemaakt. Ze zijn elkaar zelfs
en de laatste letter krijg je cadeau.
tegengekomen. Rond het jaar 620 lag Mohammed
’s nachts te slapen voor de moskee in Mekka. Daar
1.
Boodschappers van God zijn:
werd hij gewekt door de engel Djibriel (Gabriël).
2.
Hoe heet de wet die ons vrij geeft op Pinksteren:
Djibriel bracht Mohammed naar de poort van de
3.
Vijftig dagen na Pasen vieren we:
moskee. Daar stond Boeraak, een wit paard met
4.
Met Hemelvaart krijg je natte voeten van het:
vleugels aan zijn hoeven. Die vloog hem naar Jeruzalem.
5.
Deze feestdag valt soms in de meivakantie:
Ze landden op de Tempelberg. Mohammed ontmoette
6.
Maria is de …. van Jezus
daar andere profeten (boodschappers van God) onder
7.
wie Mozes, Jesaja en Jezus. Nadat ze samen hadden
Hoe heet het paard waarmee profeet Mohammed
naar de Jeruzalem vloog:
gebeden, klom Mohammed via een ladder naar de
8.
De duif is het beeld voor:
hemel.
9.
Zo heten de vrienden van Jezus:
Nu herdenken moslims deze wonderlijke nacht
10. Welk joods feest valt op dezelfde dagen als
tijdens een avonddienst in de moskee op
maandag 24 april 2017.
Pinksteren:
11. Het woord vaantje is een ander woord voor:
F
Twee dagen vrij?
Wist je dat al in 1815 in de zogenaamde
Zondagswet besloten werd dat de eerste en
tweede kerst-, paas- en pinksterdag en
Hemelvaart officiële feestdagen, dus vrije
...
........
....
....
.....
..
...
1
2
3
4
5
6
7
dagen zijn?
8
..
.
9
10
L
...
.
.....
......
....
...
..
...... .....
........
.....
..
Kijk voor meer informatie
op onze website:
www.feestweetwatjeviert.nl
3
Download