Kwisvragen 05\06

advertisement
Kwisvragen Op pad
1. In welke taal is het oude testament geschreven?
a. Aramees
b. Hebreeuws
c. Latijn
2. De toren van…
a. Eden
b. Babel
c. Kana
3. Welk rijtje klopt?
a. Abraham, Izak, Jakob
b. Abraham, Jozef, Jakob
c. Jakob, Abraham, Izak
4. Hoeveel namen heeft Allah volgens moslimtraditie?
a. 101
b. 100
c. 99
5. Welk instrument bespeelde David?
a. harp
b. luit
c. citer
6. Welke profeet in de Bijbel heeft eeuwen voor de geboorte van Jezus een koningskind
voorspeld dat vrede zou brengen?
a. Joël (Pinksteren)
b. Jesaja
c. Micha (Bethlehem)
7. Wat hoort NIET bij de hadj?
a. De grot van Mohammed bezoeken
b. Kiezelstenen gooien
c. Zeven keer om de Kaäba heenlopen
8. Hoe heet de toren van een moskee?
a. mihrab (preekstoel)
b. imam (voorganger)
c. minaret
9. Een ander woord voor synagoge is:
a. sjoel
b. taliet (gebedskleed)
c. jahweh (God)
10. Welk rijtje klopt NIET?
a. suikerfeest, synagoge,thora
b. pasen, bijbel, kerk
c. offerfeest,islam, moskee
11. Wat zei Jezus toen Maria Hem vond in de tempel?
a. Ga maar, ik kom wel achter jullie aan.
b. Ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader
c. Ik zou graag nog een poos in Jeruzalem blijven.
12. Hoeveel manden brood bleven er over na de grote picknick?
a. 14
b. 12
c. 7
13. Wat is de goede volgorde?
a. kerst, pasen, pinksteren
b. kerst, pinksteren, hemelvaart
c. hemelvaart, pasen, pinksteren
14. Jozef is:
a. stalknecht en schenker
b. slaaf en farao
c. gevangene en onderkoning
15. Welke opdracht krijgen de discipelen?
a. vertellen, dopen, wachten
b. samenblijven, zingen
c. direct weggaan, reizen
16. Kerk betekent letterlijk
a. Familie van christenen
b. wat van de Heer is
c. huis van God
Download