The Adecco Group ondersteunt het initiatief SME QuickPay. KMO`s

advertisement
The Adecco Group ondersteunt het initiatief SME QuickPay.
KMO’s zijn essentieel in de Europese en zeker ook in de Belgische economie. Zij genereren
werkgelegenheid en zorgen voor maatschappelijke stabiliteit. KMO’s stimuleren ook
ondernemingszin en innovatie.
Naast hun maatschappelijk belang, spelen KMO’s een belangrijke rol als toeleveranciers van
goederen en diensten aan grote bedrijven.
Meestal hebben KMO’s méér moeite dan grote bedrijven om aan voldoende liquiditeit of
bankfinancieringen te komen. Zeker in economisch moeilijke tijden. Dat komt voor een
belangrijk deel doordat er geld opgesloten zit in openstaande facturen.
Grote bedrijven kunnen hieraan bijdragen door facturen van hun leveranciers uit het KMO
segment sneller goed te keuren en te betalen, of door deze leveranciers toegang te bieden tot
snelle financiering door derde partijen tegen gunstige voorwaarden.
KMO’s kunnen hun factureringsproces optimaliseren zodanig dat hun facturen sneller kunnen
worden goedgekeurd en ze toegang kunnen krijgen tot eventuele financieringsprogramma’s.
*****
Ons bedrijf ondersteunt SME QuickPay door onderstaande toezeggingen:
We zullen handelen in overeenstemming met de "EU-Late Payments Directive “ (EU-richtlijn
over late betalingen) en zullen geen betaaltermijnen toepassen boven de 60 dagen.
Wij zullen verder een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum blijven garanderen
voor de meeste van onze KMO leveranciers. Op deze manier stimuleren wij de economie en
helpen onze partners om vooruit te gaan.
We zullen de naleving van deze toezeggingen bijhouden en onze bijdrage rapporteren aan
SME QuickPay.
Download