43 - juni ``44

advertisement
'VÓÓR
DE HERFSTBLADEREN
VALLEN'
van I m11 ton in '42, stond in '43 een netto-winst van I I m11 ton. Hitler
had de strijd op de Atlantische Oceaan, al werd die ook voortgezet", verloren; hij kon er ook met zijn bovenwaterschepen
niets van betekenis meer
ondernernen.ê
Het was deze Geallieerde overwinning
ter zee, in '43 behaald,
die de grondslag legde voor de bestorming van de Atlantikwall, juni '44.
*
Tot die bestorming was op de Amerikaans-Britse
conferentie die in januari
, 43 in Casablanca gehouden was, nog niet definitief besloten. De Engelsen
.achtten het niet reëel, zo ver vooruit te zien. Trouwens, men wist in Casablanca met zekerheid dat het niet zou gelukken om in de loop van '43
zoveel Amerikaanse
divisies naar Engeland over te brengen dat de sprong
over het Kanaalmet
redelijke kans op succes ondernomen
kon worden.
Er werd in Casablanca afgesproken dat men de noordkust van Afrika van
Duitsers en Italianen zou zuiveren en dat men vervolgens uiterlijk eind juli
zou landen op Sicilië; het lag voor de hand dat een landing op het vasteland
van Italië daar op zou volgen. Voorts werd afgesproken dat de luchtbombardementen
op Duitsland met de grootst mogelijke kracht voortgezet
zouden worden, des nachts door Bomber Command van de Royal Air Force,
overdag door de Eighth Air Force van de United States Army Air Forces die in
Engeland opgebouwd
werd; de Amerikaanse
genie legde er op de Britse
eilanden veertien grote vliegvelden voor aan.
Door beide luchtmachten
werden in de eerste maanden van '43 de aanvallen geconcentreerd
op doelen die met de juist toen zo gevaarlijke U-Boote
te maken hadden: de U-Baat-werven in N oord-Dlutsland
en de schuilplaatsen
voor U-Boote in de Franse havens Lorient en St. Nazaire. De resultaten waren
teleurstellend:
de U-Baat-productie
werd maar weinig vertraagd
en de
schuilplaatsen in Lorient en St. Nazaire (in beide steden werd enorme schade
î Duitsland heeft in totaal in de tweede wereldoorlog in de strijd ter zee 630 U-Boote
verloren, hetgeen aan ca. dertigduizend opvarenden van de Krieysmarine het leven
gekost heeft; van die 630 U-Boote zijn niet minder dan 428 in de periode mei '43mei '45 tot zinken gebracht. 2 Van de Duitse zware eenheden lagen de Tirpitz en
de Scharnhorst samen met een kruiser en twaalf torpedobootjagers in de Noorse
fjorden. De Tirpitz werd daar in september '43 door Engelse mini-duikboten zwaar
beschadigd, de Scharnhorst werd eind december '43 door het Britse slagschip
Duke oj York tot zinken gebracht.
492
Download