Hoofdstuk 2 stoffen moleculen en atomen

advertisement
Stoffenmoleculen
• Om te kunnen verklaren dat stoffen bepaalde
stofeigenschappen hebben gebruiken we een
modelvoorstelling
• De molecuultheorie: stoffen bestaan uit een
heleboel super kleine deeltjes van dezelfde
soort
• Deze deeltjes noemen we moleculen
• Definitie: Een molecuul is het kleinste deeltje
van een stof dat nog de eigenschappen heeft 1
van die stof
Moleculen
• Opgebouwd uit atomen
• Verschillende atomen (verbinding) 
ontleedbaar
• Dezelfde atomen (element) nietontleedbaar
2
Ontleden
• Uit één stof worden meerdere stoffen
gemaakt.
• Ontleden is een chemische reactie. Bij een
chemische reactie veranderen de moleculen
(stoffen)
3
Toestel van Hoffman
Reactieschema:
water(l)  waterstof(g) + zuurstof
(g)
4
Kleur atoommodel
Tabel: kleur van model per atoomsoort
Atoommodel
Kleur
Naam atoomsoort
Wit
Waterstof
H
Zwart
Koolstof
C
Rood
Zuurstof
O
Geel
Zwavel
S
Groen
Chloor
Cl
5
Atoommassa
• Atomaire massa eenheid (u)
1 u = 1.6 • 10-24 gram
Diameter
1 nm = 10-9 meter ( 1/ miljoenste mm)
6
(Molecuul)model
Definitie:
Voorstelling van de werkelijkheid hoe wij denken
dat hij is
Een model geldt net zo lang tot het tegendeel is
bewezen.
7
Molecuul modellen
• Staafmodel CH4
overzichtelijk
niet werkelijkheid
• Skeletmodel CH4
overzichtelijk
niet werkelijkheid
• Compactmodel CH4
werkelijkheid
8
Molecuulformule
• Met behulp van een molecuulformule kun je
zien welke atoomsoorten en hoeveel atomen er
in een molecuul zitten.
9
Index en coëfficient
Index (rechtsonder)
Aantal atomen
Coëfficient (getal vóór de molecuulformule)
Aantal deeltjes (moleculen)
10
Molecuulformule
Molecuulformule
H2O
Opmerking: let erop dat de getallen
kleiner zijn dan de hoofdletters en dat
ze onderaan staan
FOUT is: H2O of H2O
CH4
11
Koolstofdioxide
Drie Koolstofdioxide-moleculen
1. Verbinding zuurstof en waterstof
2. CO2 (g) (molecuulformule)
3. Één atoom koolstof en twee atomen zuurstof
coëfficiënt
3 CO2
Index
12
Watermoleculen
Vier Water moleculen Compact model
•
Verbinding waterstof en zuurstof atomen
•
H2O (l) (molecuulformule)
•
Twee atomen waterstof en één atoom zuurstof
coëfficient
4 H2O
Geen
index
Index
13
Ontleedbare stoffen
• Moleculen (verbindingen) die bestaan uit
2 of meer atoomsoorten
• Voorbeelden
–
–
–
–
Water (H2O)
Alcohol (C2H6O)
Koolstofdioxide (CO2)
Methaan (CH4)
14
Niet ontleedbare stoffen (elementen)
• Bestaan uit 1 atoomsoort (enkel)
– Alle elementen uit het periodiek systeem behoren hiertoe
Bijvoorbeeld: Fe = ijzer Au=goud Al = aluminium
Edelgassen: He= helium Ne= Neon Ar=argon
Xe= Xenon
• Bestaan uit 1 atoomsoort maar dan dubbel
– Alle stoffen in het rijtje van Brutus
Br2
N2
H2
F2
Cl2
I2
O2
15
Naam
Aluminium
Elementen metalen
Symbool
Naam
Al
Magnesium
Symbool
Mg
Barium
Ba
Mangaan
Mn
Calcium
Chroom
Goud
Kalium
Ca
Cr
Au
K
Natrium
Nikkel
Platina
Radium
Na
Ni
Pt
Ra
Kobalt
Co
Tin
Sn
Koper
Kwik
Cu
Hg
Titaan
Uraan
Ti
U
ijzer
Zink
Cadmium
Lood
Fe
Zn
Cd
Pb
Zilver
Ag
Leer deze uit je hoofd!!!
16
Wolfraam
W
Elementen Niet metalen
Naam
Symbool
Naam
Symbool
Argon
Ar
Koolstof
C
Broom
Br
Neon
Ne
Chloor
Cl
Silicium
Si
Fluor
F
Stikstof
N
Fosfor
P
Waterstof
H
Helium
He
Zuurstof
O
Radon
Rn
Xenon
Xe
Krypton
Kr
Jood
I
Zwavel
S
Leer deze uit je hoofd!!!
17
Download