Persbericht - In de Rechte Straat

advertisement
Persbericht
Stichting In de Rechte Straat gaat de vertaling en uitgave van een boek met werk van
Jonathan Edwards in het Pools bekostigen. Het project komt voort uit contacten van
IRS met het Jonathan Edwards Centrum in het Poolse Wroclaw.
In de Rechte Straat stelt zich tot doel rooms-katholieke medemensen binnen Europa in
aanraking te brengen met het Evangelie, zoals dat in de tijd van de Reformatie werd
herontdekt. Daarbij hoort ook het toerusten van de vaak kleine protestantse gemeenten in
rooms-katholieke landen en streken, voor het getuigend gesprek met Rome.
In Polen bestaat sinds enige tijd een opvallende belangstelling voor de persoon en het werk
van Jonathan Edwards. Deze interesse uitte zich in een groot aantal bezoeken van Poolse
christenen aan de website van het Amerikaanse Jonathan Edwards Centrum, verbonden
aan Yale University in New Haven. In overleg met deze universiteit werd in juni 2009 door
de Evangelische Theologische Faculteit van Wroclaw (EWST) een Pools Jonathan Edwards
Centrum gesticht. Directeur van dit centrum is dr. Joel Burnell, docent systematische
theologie en ethiek aan EWST.
Doelstelling van het nieuwe Poolse instituut is het breder bekend maken van het werk van
Jonathan Edwards. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan Reformatie, puritanisme
en de geschiedenis van het Poolse protestantisme. Op 4 december wordt een Calvijnconferentie gehouden. Voor mei 2010 staat een conferentie over Jonathan Edwards
gepland.
Een van de sprekers op de Calvijn-conferentie is de voormalige Poolse priester Tomasz
Pieczko, die na zijn breuk met de Rooms Katholieke Kerk op kosten van IRS aan de vrije
gereformeerde Faculteit van het Franse Aix en Provence studeerde. Pieczko dient nu een
kleine gereformeerde kerk in zuid-België. Daarnaast is hij betrokken bij de invulling van
het blad ‘Augustinus’ dat IRS in Polen uitgeeft.
De eerste grote uitgave van het Poolse Jonathan Edwards Centrum is ‘A Jonathan Edwards
Reader’, een boek met kerngedeelten uit Edwards’ voornaamste werken. Stichting In de
Rechte Straat heeft zich garant gesteld voor de kosten van vertaling en druk.
Opvallend is dat in Polen vooral voorgangers van pinkstergemeenten en charismatische
groepen grote belangstelling tonen voor Edwards en zijn werk.
Dezelfde ervaring deed IRS op na uitgave van een Poolse brochure over het leven en werk
van Calvijn, ter gelegenheid van het 500e geboortejaar van de reformator. De
belangstelling voor de brochure overtrof alle verwachtingen en kwam van onverwachte
kant. Honderden exemplaren werden besteld door voorgangers van pinkstergemeenten en
charismatische groeperingen, die zeer positief reageerden op de inhoud.
////EINDE BERICHT////
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:
Stichting In de Rechte Straat
Prins Hendrikweg 4
6721 AD BENNEKOM
Telefoon: 0318-431298
E-mail: [email protected]
Download