Markeer de keerwoorden groen en de spiegelwoorden blauw

advertisement
Markeer de keerwoorden groen en de spiegelwoorden blauw.
Madam Ana keek raar naar die gekke kip.
De snob slaakte een gil toen hij neten in zijn haar zag.
De kok kreeg een klak papa op zijn lip.
Op de klok van tante Ono stond een bekende renner.
Met de pook zorgde hij voor veel rook .
Maak het woord langer door er telkens één letter aan toe te voegen.
Is
op
es
oom
. . .
. . .
. . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . .
Duid onderwerp en persoonsvorm aan. Omkring de noodzakelijke zinsdelen.
Vorig jaar / ontdekten / de expeditieleden / een kleine dinosaurus / in de vallei.
Ze / bewonderden / het prachtige landschap / bij zonsopgang.
Plots / hoorde / professor Marek / een licht gebrul / tussen de rotsen.
Een dinootje / had / eieren / uit een nest / geroofd.
Vul aan met minstens één zinsdeel.
De beste vriendinnen spelen ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Goede sporters krijgen ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
De BIB juf vertelt _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Duid onderwerp en persoonsvorm aan. Trek een streep door niet noodzakelijke zinsdelen.
Vorig jaar / zonk / een vissersboot /voor de kust van Engeland.
Met een helikopter / voerde / de kustwacht / een reddingsactie / uit.
De redders /hebben / vier bemanningsleden / vakkundig / gered.
Elk jaar / herdenken / de families / de verdronken matrozen / met een bloemenhulde.
Geef informatie door minstens één niet-noodzakelijk zinsdeel toe te voegen.
De gletsjers ontdooien.
___________________________________________________________________________
Hij reist naar Afrika.
___________________________________________________________________________
De mussen bouwen een nest.
___________________________________________________________________________
Maak een zin met het opgegeven werkwoord.
Dragen: _____________________________________________________________________
Helpen: _____________________________________________________________________
Schenken: ___________________________________________________________________
Markeer de woorden die verwijzen naar een ander woord.
Onze gemeente heeft een fietsroute aangelegd. Die loopt langs rustige landweggetjes. Jonas,
Lia en ik fietsen veel op dat parcours. Wij zijn graag in de vrij natuur. Dat is gezonder dan
uren televisiekijken. Hebben jullie ook fietsroutes in je gemeente? Waar vinden we nog zulke
leuke fietspaden.
Kies 5 gemarkeerde woorden. Noteer in de 2de kolom naar wie of wat het verwijst.
woord
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
verwijst naar:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Schrijf 1 zin waarin de woorden jou en hij voorkomen.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Download