naar de werkzaamheid van Dynamische Interpersoonlijke Therapie

advertisement
Praktisch:
Aanmelden kan


telefonisch via 016/32.62.66 op maandag en
woensdag 10-12u
via het online aanmeldingsformulier
http://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP/aanmeldformulier
Voor algemene informatie over dit aanbod kunt u contact opnemen
met [email protected] of
[email protected]
Tarieven



Per contactuur wordt €50 aangerekend.
Ook wordt éénmalig een vaste dossierkost van € 50 gevraagd.
Sommige ziekenfondsen voorzien beperkte terugbetaling voor psychologische hulpverlening. Hiervoor dient u zich te informeren bij uw
ziekenfonds.
PraxisP
Praktijkcentrum Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Huis Jeanne Devos
Leopold Vanderkelenstraat 32
B-3000 Leuven - Bus 3764
Tel. + 32 16 32 62 66
Fax. + 32 16 32 59 33
http://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP/
Kortdurende Behandeling
voor Depressie
Dynamische Interpersoonlijke
Therapie (DIT)
In PraxisP wor-
den pedagogische en psychologische diagnostiek en interventies aangeboden aan kinderen,
jongeren en gezinnen en aan volwassenen.
Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en bieden we vorming en advies
Inhoud
Algemeen
PraxisP, het praktijkcentrum verbonden aan de Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, biedt een kortdurende
psychodynamische behandeling voor mensen met depressie, namelijk
Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT). DIT is een kortdurende psychodynamische interventie die effectief kan zijn bij depressie. DIT werd
ontwikkeld en op zijn effectiviteit onderzocht in Groot-Brittannië waar
DIT ondertussen als standaardbehandeling opgenomen werd in het National Health System (NHS).
Wetenschappelijk onderzoek
Binnen PraxisP wordt DIT ook verder onderzocht op zijn (kosten)
effectiviteit met en zonder medicatie. Daarnaast zal
onderzocht worden wat precies de werkzame factoren
zijn. Daartoe wordt aan alle patiënten gevraagd om
deel te nemen aan een onderzoek naar de werkzaamheid van DIT. Dit behelst het invullen van een aantal
vragenlijsten bij het begin en einde van de behandeling
en 6 maanden na de behandeling.
De behandeling bestaat uit 16 wekelijkse therapiesessies waarin er gewerkt wordt rond een steeds terugkerend relationeel patroon dat een rol
speelt in het ontstaan en/of voortbestaan van depressieve gevoelens en
gedachten. Dit patroon wordt in samenspraak met de patiënt geïdentificeerd en tot focus van de behandeling genomen.
Zo bijvoorbeeld kan het zijn dat iemand altijd maar het beste probeert te
doen voor anderen, maar het gevoel heeft daar weinig voor terug te krijgen. Of iemand kan zich steeds minderwaardig voelen ten opzichte van
anderen, waardoor hij of zij zich steeds ongelukkig voelt in relaties en
steeds angst heeft om verlaten te worden. Of iemand heeft het gevoel
dat hij of zij alles alleen moet aankunnen, maar voelt zich hierdoor steeds
ongelukkiger.
Door deze patronen te identificeren en te bespreken ontstaat in de eerste
plaats meer inzicht in de relatie tussen huidige symptomen en klachten
en datgene wat zich afspeelt binnen relaties. Dit kan ook leiden tot het
vinden van andere manieren van denken over zichzelf en anderen, en een
andere manier van omgaan met problemen en relaties. Het doel van de
behandeling is dus niet alleen om symptomen en klachten te verminderen, maar ook om de veerkracht in het omgaan met problemen in de toekomst te verhogen. Op die manier kan ook terugval beperkt worden.
Download