Onderwerp - Nldata.nl

advertisement
Lezen
Leerdoel
Welk leerdoel willen we
bereiken?
Net gestart
Hier ben ik net
aan begonnen.
In ontwikkeling
Hier heb ik nog
hulp en oefening
mee nodig.
Beheerst
Dit kan ik
waarschijnlijk wel
zelf.
Bewijzen
Ik weet nu zeker
dat ik het echt
kan. Dat kan ik
ook laten zien.
A
Ik ken alle letters en
tweetekenklanken. Als ik er
een zie, kan ik hem meteen
benoemen. Ik hoef er bijna
niet meer over na te
denken.
Heeft interesse in
letters en lezen.
Herkent de letters
van de eigen naam.
Kent enkele letters.
Moet nog lang
nadenken bij
sommige letters
(niet
geautomatiseerd).
Directie herkenning
van alle letters
(volledig
geautomatiseerd)
geautomatiseerd.
Letterkaart
Grafementoets
Flitstest (met
tijd).
Hoeveel letters in
een minuut?
B
Ik kan woorden van vijf
letters hakken en plakken.
Kent enkele letters
maar kent de
techniek van het
hakken en plakken
nog niet.
Oefenen van
auditieve synthese
en analyse op.
Opbouw van mkm
woorden naar
mmkmm woorden.
Kan woorden van 5
letters hakken (als
je een woord zegt)
en plakken (als je
letters zegt) en
beheerst de techniek
‘met twee handen
hakken en vegen’.
Voordoen aan de
leerkracht.
Audisynt.
C
Ik kan woorden van vijf
letters in één keer lezen.
Kind spelt alle
woorden, zelfs bij
wisselrijtjes.
Aanleren via
techniek ‘zingend
lezen’.
Oefenen van visuele
analysen en
synthese. Opbouw
van mkm naar
mmkmm. Oefenen
met wisselrijtjes.
Kind spelt niet meer
bij wisselrijtjes.
Visusynt
Woordrijen met
gelijke uitgang.
STARTER
Leerdoel
Welk leerdoel willen we
bereiken?
Net gestart
Hier ben ik net
aan begonnen.
In ontwikkeling
Hier heb ik nog
hulp en oefening
mee nodig.
Beheerst
Dit kan ik
waarschijnlijk wel
zelf.
Bewijzen
Ik weet nu zeker
dat ik het echt
kan. Dat kan ik
ook laten zien.
D
In een minuut kan ik 40
woordjes van vijf letters
lezen.
Kind leest langzaam
en/of spellend.
Opbouw in aantal
woorden per minuut.
Opbouw van mkm
naar mmkmm en
mkmmm (herfst).
Kind leest in een
minuut 40 woorden
op niveau van DMT
kaart 2. (variërend
van markt, hemd
tot schuur, schelp)
Woorden zoals DMT
kaart 2.
Opnemen met
stopwatch.
E
Ik begrijp wat ik lees.
Ik kan een verhaaltje dat ik
gelezen heb navertellen en
er vragen over
beantwoorden.
Kan een verhaal dat
voorgelezen wordt
wel navertellen
maar raakt de draad
kwijt als hij zelf
leest. Mist grapjes,
is niet bezig met de
inhoud.
Opbouw naar tekstjes
op AVI 2/3 niveau.
Opbouw in lengte.
Van woorden en
zinnen naar kort
verhaaltje. In het
begin kind erop
voorbereiden.
F
Ik vind lezen leuk.
CITO Begrijpend
lezen groep 3.
Mondeling met
leerkracht.
Eventueel creatief
ondersteund
(tekenen).
AVI 3
leesbegripsvragen
Gesprek en
observatie
G
Ik beheers AVI E3
Weerstand,
opgeven, niet voor
lezen kiezen,
leeswerk nooit
afhebben,
gespannen.
AVI start beheersing
Kan korte
verhaaltjes van AVI
3 niveau altijd
navertellen en er
vragen over
beantwoorden.
Reageert zelf op
inhoud (spanning,
humor).
Kiest zelf voor
lezen. Ontspannen.
Leest ook voor de
lol. Zelfvertrouwen.
AVI M3 beheersing
AVI E3 beheersing
Toets
STARTER
Download