practicum 4 vmbo voedingsstoffen in voedingsmiddelen

advertisement
PRACTICUM 4 VMBO
VOEDINGSSTOFFEN IN VOEDINGSMIDDELEN
Inleiding:
Er zijn 6 voedingsstoffen die we in de meest mogelijke en onmogelijke voedingsmiddelen
tegenkomen. Om ze aan te tonen, gebruiken we indicatoren. Een indicator is een stof waarmee we
een andere stof kunnen aantonen. Heel bekend is de indicator Jodium, dat zetmeel aantoont.
In dit practicum gaan we 6 vloeibare voedingsmiddelen onderzoeken op 5 verschillende
voedingsstoffen.
Het eerste deel van dit practicum is een demonstratiepracticum. De nodige gegevens zul je tijdens
de demonstratie moeten noteren in het schema dat hieronder staat. Het tweede deel is het
eigenlijke practicum.
Deel 1: Demonstratie-practicum (duur: ca. 10 minuten)
Voedingsstof:
(oplossing)
Indicator:
Druppels:
(aantal)
Zetmeel
Jodium
2à3
Glucose
Fehling
5
Eiwit
CuSO4 &
NaOH
5 & 10
Vitamine
DCPIP
5
Kleur
Voor:
Kleur
Na:
Bijzonderheden:
Deel 2: Leerlingen-practicum (duur: 30 – 35 minuten)
De volgende voedingsmiddelen worden op bovenstaande 4 voedingsstoffen onderzocht:
mineraalwater, 7-UP, bier, volle melk, appelsap en sinaasappelsap. De resultaten komen in de
onderstaande tabel te staan.
Werkwijze:
Je werkt in drietallen. Onderling zijn er de volgende taken te verdelen:
schrijven en uitwerking op papier ; practicum-spullen halen en brengen ; practica uitvoeren ;
opruimen en tafel netjes en droog achterlaten (de reageerbuisjes mag je gevuld in de rekjes laten
staan).
De verdere werkwijze mag je naar eigen inzicht invullen; je mag dus zelf bepalen hoe je te werk
gaat. Houd je in ieder geval aan de volgende aanwijzingen:
1
Werk netjes en geordend. Spreek goed af wie wat doet.
2
Telkens nieuwe en schone reageerbuizen gebruiken bij een ander voedingsmiddel.
3
Reageerbuizen slechts ca. 1 cm vullen met één voedingsmiddel.
4
Indicatoren gebruiken volgens aantal druppels, ook als je geen resultaat krijgt.
5
Voor verhitting het groot waterbad gebruiken; gedurende 4 tot 5 minuten.
6
Houd de tijd in de gaten. Deel 2 van dit practicum duurt ongeveer 30-35 minuten.
7
Na afloop alles opruimen en tafel schoon achterlaten.
8
Zorg dat je alle informatie hebt. Je hebt deze informatie nodig voor de verslaggeving.
9
Uiterlijke moment inleveren verslag: zie uitgedeeld blad, werkwijzer of vraag je docent.
Tabel met resultaten:
Voedingsmiddel:
++ voedingsstof wel aanwezig
zetmeel
glucose
eiwit
-- voedingsstof niet aanwezig
vitamine
Verslaggeving:
Het verslag moet je individueel maken. Hou daarbij de volgorde van de punten 1 t/m 7 aan.
1
2
3
4
5
6
7
Een korte inleiding waarin het doel dit practicum beschreven staat. (Voorkant en
inhoudsopgave mag je overslaan. Dat is voor dit verslag niet belangrijk.)
Laat de resultaten van het demonstratiepracticum, waarbij je de eerste tabel gebruikt, zien.
Geef een antwoord op de volgende vraag: Waarom geven de reacties uit de demonstratie altijd
een duidelijk resultaat maar de aantoonreacties met de voedingsmiddelen niet altijd?
Geef een opsomming van de gebruikte materialen.
Geef een korte maar duidelijke omschrijving van de werkwijze die in jouw groepje gehanteerd
is. Hier schrijf je ook met wie je in het groepje hebt samengewerkt en wie wat gedaan heeft.
De aan- of afwezigheid van de 5 voedingsstoffen in de onderzochte voedingsmiddelen. Hier
komt de ingevulde tweede tabel in je verslag te staan.
Als laatste zul je in je verslag ook de volgende problemen moeten verwerken:
 Probleem 1: Iemand wil cola onderzoeken op de aanwezigheid van verschillende
voedingsstoffen. Dat lukt niet erg goed. Leg uit waardoor dit komt.
 Probleem 2: Bier smaakt niet zoet en er zitten nauwelijks andere koolhydraten in. Toch
worden mensen die bier drinken sneller dik dan andere die geen bier drinken. Welke stoffen
in bier zijn er de oorzaak van dat je er dik van wordt. Voor de laatste vraag zul je misschien
internet moeten raadplegen.
Let op:
 Het uiterlijke inlevermoment voor dit verslag is maandag 14 januari 2e pauze.
 Bij te laat ingeleverde verslagen kost dat een herkansingsmogelijkheid!
 Bij afwezigheid moet je iemand anders je verslag laten inleveren.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards