Programma Diversiteit en Anti Discriminatie

advertisement
Programma Diversiteit en
Anti Discriminatie
HBO-I Docentendag
30 maart 2010
Ineke van Halsema
Programma
 Inleiding
 CGB Rapport: Onderzoek naar Discriminatie
bij de Haagse Hogeschool
 Programma Diversiteit en Anti Discriminatie,
korte toelichting
 Diversiteit en dilemma’s voor docenten
Programma Diversiteit en
Anti Discriminatie
Inleiding
Ingeschreven studenten in 2007-2008 (landelijk):
 Autochtoon
70.9%
 Westers-allochtoon
11.2%
 Niet-westers allochtoon
17.9%
Ingeschreven studenten in 2008-2009 (HHS):
 Autochtoon
56,7%
 Westers-allochtoon
11,4%
 Niet-westers allochtoon
31,9%
Bron: jaarverslag HHS 2008: 113
Programma Diversiteit en
Anti Discriminatie
 ruim 20.000 studenten van meer dan
100 nationaliteiten
 ruim 1700 medewerkers , waarvan 12,8 %
met een niet-westerse achtergrond
Bron: jaarverslag HHS 2008: 113
Programma Diversiteit en
Anti Discriminatie
Rapport Commissie Gelijke Behandeling
 20 jaar diversiteitsbeleid
 Begrip discriminatie: betekenis en beleving
 Twee opleidingen: overeenkomsten en verschillen
 Conclusies
Verschillende definities van discriminatie.
Meer onvrede bij MWD dan bij CE (onder invloed van
specifieke combinatie van type studenten en medewerkers,
beroepsinhoud, cultuur, sturing en beleid).
Incidenten worden patronen
Onvoldoende bescherming geboden (zorgplicht)
Programma Diversiteit en
Anti Discriminatie
Programma Diversiteit en Anti Discriminatie
September 2009 – Voorjaar 2011
•
Doelstellingen:
- Bewustwording, weerbaarheid en deskundigheid
van medewerkers en management vergroten
- Overeenstemming over uitgangspunten en kaders
- Betere bescherming tegen discriminatie-ervaringen
•
Doelgroep: medewerkers
Programma Diversiteit en
Anti Discriminatie
Programma Diversiteit en Anti Discriminatie
September 2009 – Voorjaar 2011
Hogeschoolbrede activiteiten:
 scholing/training
 HRM
 Kunst/cultuur/evenementen
Programma op maat voor 23 academies en diensten:
 mobiliseren
 reflecteren
 ontwikkelen
 borgen
(Plan van Aanpak met verplichte en vrijwillige activiteiten)
Programma Diversiteit en
Anti Discriminatie
Programma Diversiteit en Anti-Discriminatie
September 2009 – Voorjaar 2011
Stand van Zaken
Cultuurverandering, gesprekken, netwerken
 Workshop Leiderschap: het hanteren van verschil
 Leergang: omgaan met culturele verschillen
 Onderwijsdag
 Mediation
 HRM
 Klachtenregeling
 Cohort 1 (september 2009)
 Cohort 2 (november 2009)
 Cohort 3 (januari 2010)
Programma Diversiteit en
Anti Discriminatie
Diversiteit en dilemma’s voor docenten:
Eerste inventarisatie van ervaringen.
Programma Diversiteit en
Anti Discriminatie
6 basis dilemma’s:
- Groepsvorming op basis van vrijwilligheid,
maar mag niet leiden tot achterstand;
- Docent als rolmodel,
maar hoe leidt dat tot meer studiesucces van alle studenten;
- Curriculum over kern van beroep
versus rekening houden met omstandigheden;
- Rekening houden met cultuurverschillen van studenten
versus onmogelijkheid om iedereen als individu te benaderen;
- Voorbereiden op harde beroepspraktijk
of rekening houden met achtergrond en achterstand;
- Etnische diversiteit komt niet vanzelf,
vraagt een actieve opstelling van het team.
(Meerman et.al. 2010)
Programma Diversiteit en
Anti Discriminatie
4 interculturele competenties:
-
-
Interculturele ontvankelijkheid
Interculturele communicatie
Bevorderen van betrokkenheid
Voorkeur voor zekerheid
Download