Verslag docententeam leerlijn computertechniek

advertisement
Verslag docententeam leerlijn computertechniek, besturingssystemen en
microcontrollers
07/01/2013
Aanwezigen: Vincent Naessens, Tom Croonenborghs, Patrick Colleman, Daniël Pauwels, Luc
Bienstman, Thijs Vandenryt , Jeroen Boydens, Leo Rutten, Lieven De Strycker
Verslag:
- In vergelijking met de andere leerlijnen gaat het hier over een leerlijn met bescheiden omvang in
bachelor 4-5-6 (in de huidige programma’s gemiddeld 6 stpn)
- Uit de vergelijking van de huidige programma’s blijkt dat voor het gedeelte microprocessoren en
microcontrollers de programma’s van de verschillende campussen, ondanks de verschillende
naamgevingen van de OPO’s, zeer gelijklopend zijn.
Er is een consensus om een gemeenschappelijk opleidingsonderdeel te voorzien:
Microprocessoren en microcontrollers
Studiepunten: minimum 3 (minimum = kan op sommige campussen meer zijn en/of er kunnen nog
bijkomende opleidingsonderdelen voorzien worden)
Inhoud:
* Bouw processor en systeem: ALU, registers, control unit, bussen, Harvard –Von Neumann, …
* Werking : instructiecyclus, stack, …
* Programmeren: instructieset, assembler, adresseringstechnieken, debuggen, …
* Input Output (periferie)
* Interrupts & exceptions
* Geheugen: hierarchie (cache), management, (virtueel geheugen, paging, segmentation) , …
* Toepassing op een processor
- Wat betreft de gedeelte besturingssystemen zijn de programma’s in de bachelor zeer sterk
uiteenlopend (0 tot 6 stpn). Er wordt op zowat alle campussen een onderscheid gemaakt tussen
elektronica en ICT en vaak ligt de klemtoon in de master. Na een constructieve discussie is er
uiteindelijk een consensus dat in de bachelor, voor de afstudeerrichting ICT, een gemeenschappelijk
opleidingsonderdeel kan voorzien worden:
Besturingsystemen
Studiepunten: minimum 3 (minimum = kan op sommige campussen meer zijn en/of er kunnen nog
bijkomende opleidingsonderdelen voorzien worden)
Inhoud:
* OS concepten en ontwerp: processes, threads, synchronisation, deadlock, scheduling, (virtual)
memory management, I/O and file management …
* Systeembeheer: installatie servers, linux skills, shell programming, windows systems…
- Alle aanwezigen zijn overtuigd dat ook voor de afstudeerrichting elektronica besturingssystemen
belangrijk kunnen zijn (RTOS, embedded systemen, …), maar het zwaartepunt hiervoor ligt best in de
master. De helft van de campussen voorziet voor deze afstudeerrichting al een beperkte inleiding tot
besturingssystemen in de bachelor.
Lieven De Strycker
Download