Studiefiche - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2014-2015 t.e.m. 2016-2017
Nieuwgrieks: taalverwerving I (A000966)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
werkcollege
30.0 u
hoorcollege
30.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
De Boel, Gunnar
Kaskadiri, Evanthia
LW07
LW06
Verantwoordelijk lesgever
Medewerker
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
stptn
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Duits 5
Grieks)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Engels - 5
Grieks)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Frans 5
Grieks)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Latijn 5
Grieks)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
5
Mesopotamië)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
5
Nederlands - Grieks)
Bachelor of Arts in de archeologie
5
Bachelor of Arts in de geschiedenis
5
Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen
5
Uitwisselingsprogramma Taal-en Letterkunde
5
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de taal- en
5
letterkunde (afstudeerrichting Grieks)
aanbodsessie
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Nieuwgrieks, basiskennis.
Situering
Dit basisvak beoogt de studenten een basiskennis van het Nieuwgrieks te geven.
Inhoud
De studenten verkrijgen aan de hand van 3 weekuren intensieve taalverwerving een
elementaire kennis van de grammatica en van de basiswoordenschat van het
Nieuwgrieks, die onmiddellijk in de praktijk wordt omgezet.
Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.
Eindcompetenties
• Kennis hebben van de basisverbuigings- en vervoegingstypes.
• Eenvoudige zinnen kunnen vormen.
• Over een basiswoordenschat Nieuwgrieks beschikken.
(Goedgekeurd)
1
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege met oefeningen. De studenten komen zo veel mogelijk zelf aan het woord.
Leermateriaal
Handboek Ta nea ellinika gia xenous. Geraamde totaalprijs: 30€.
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Op afspraak en elektronisch (e-mail).
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Mondeling: toepassing van de grammatische en lexicale kennis aan de hand van
oefeningen.
Eindscoreberekening
Periodegebonden (100%).
Faciliteiten voor werkstudenten
1. Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2. Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip binnen het academiejaar
3. Mogelijkheid tot feedback via telefoon of email
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.
be/flexibelstuderen
(Goedgekeurd)
2
Download