Leut - likona

advertisement
Globale situering van RLKM met de 3 streken
Leut =
cluster met opmerkelijke concentratie van erfgoed (BSD, BM, BL)
Rol regionaal landschap
• Initiatiefnemer commissie levend leut (lokaal weefsel)
• Vandaag uitvoeren wat vandaag kan
• Waar draagvlak en middelen voor zijn op korte termijn uitvoeren
• Zoeken naar bijkomende projectmiddelen om de doelstellingen te
kunnen realiseren
Levend leut
• 2002 – commissie Levend Leut opgericht
• Doel:
• Herstel kasteelpark
(o.a. burchtgracht, loofgang, ijskelder, unieke bomenverzameling, dochterbomen, dreven)
• Verfraaiing dorpscentrum
(opknappen oud kerkhof, herstel boomgaard, aangepaste bestrating dreef enz….)
• Aaneensluiting natuurgebied Mazenhoven en Maasbempder Greend
• Typische plaatsen opwaarderen: molen, smidse enz…
Resultaat: meer bezoekers en toeristen = goed voor lokale economie
Nieuwsbrief Levend Leut om inwoners op de hoogte te houden
Acties mogelijk dankzij landschapsteam
Landschapsteam (Vlaamse middelen)
• Verboste kasteelgracht openstellen
• Herstel berceau
• Aanplant merkwaardige bomen
• Afbraak overtollige constructies vb pomphuis
• Vrijstellen en opwaarderen bomencollectie
• Enz….
En in de mate van het mogelijke opvolging beheer
Subsidiedossiers
• Opstart dossier oud kerkhof
• Subsidies ikv beschermd monument
• Opstart dossier oude dorpspomp
• Beschermd ikv beschermd monument
• Opstart dossier smidse
• Beschermd gebouw ikv beschermd monument (deel
• Leader dossier (smidse, wandelgebied)
• Voor wat niet onder beschermd erfgoed valt
• Opmaak landschapsbeheerplan
wandelgebied
• 2003 - Met Leader middelen
(Vlaamse plattelandsmiddelen: Europees en Limburgs en Vlaams)
inrichting van het wandelgebied Leut en
herbestrating van een deel van de kleine dreef met Maaskeien
Monumentendag / Monumentenprijs
• Deelname aan Open monumentendag (2004)
– groot evenement – 3000 mensen
•
Deelname aan monumentenprijs
Oud kerkhof
• Herwaardering oud kerkhof (2008)
• Grafzerken, muur en smeedwerk via subsidiedossier monumenten
• Vervangen rode kiezel door traaggroeiend gras, gericht op extensief
onderhoud, door landschapsteam
Smidse meeswijk
Verbinding Maasbempder Greend en Mazenhoven
(onderhandelingen om de missing link aan te kopen en bemiddeling met natuurverenigingen)
Dorpspomp hersteld
openingsfeest
Dorsplein Leut – fase 1
Inrichtingsontwerp na goedkeuring met commissie
(verschillende middelen - Europese middelen, LSM)
Boomgaard/dreef
• Boomgaard +
cursussen/praktijklessen
2013
• Kapel mazenhoven
Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
• Erkend RLKM
• Actief vanaf 2017
Download