Bijdrage Christ Wesenbeek en Mirjam Steenman `Kansen en zorgen

advertisement
Kansen en zorgen mbt beschermd wonen in de regio Noord-Brabant en Limburg
Christ Wesenbeek en Mirjam Steenman, ervaringsdeskundigen GroeiRijk Centraal
29 februari 2016
Christ en Mirjam zijn beide ervaringsdeskundigen bij GGz Eindhoven. Christ was de eerste betaalde
ervaringsdeskundige kracht in Eindhoven en richtte vanuit die hoedanigheid bijna twintig jaar
geleden het cliëntenbelangenbureau Eindhoven op. Nu omgevormd in GroeiRijk Centraal. Mirjam
werkt sinds zeven jaar als ervaringsdeskundige. Zij woonde nog niet zo lang geleden beschermd.
Christ geeft aan dat het perspectief dat de commissie Toekomst beschermd wonen schetst heel
belangrijk is voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Tegelijkertijd zal er altijd een vorm van
begeleid en beschermd wonen blijven bestaan. Nu is er echter weinig tot geen doorstroom.
Als voorbereiding op de bijeenkomst over Beschermd Wonen heeft Christ 15 cliënten geïnterviewd.
Allen wisten voor zichzelf allerlei redenen te bedenken waarom ze ‘legaal’ wonen binnen een
dergelijke woonvorm. Er waren erbij die na 10 jaar nog niet kunnen koken. Je kunt je dan afvragen,
aldus Christ, wat gebeurt daar in zo’n dure woonvorm.
Goede afspraken met woningbouwcorporaties zijn nodig
De commissie Dannenberg geeft terecht aan dat een derde van de mensen die beschermd woont
snel over kan naar een reguliere woonruimte, een derde gefaseerd over 5 jaar en een derde
beschermd wonen nodig zal blijven hebben. Dit betekent dat er goede afspraken gemaakt moeten
worden met woningbouwcorporaties. Nu is goedkoop wonen vaak alleen mogelijk in
achterstandswijken. Goede goedkope woningen realiseren in alle wijken is een hele uitdaging.
Verbeter werken aan herstel en maak gebruik van ervaringsdeskundigheid
Ook het werken aan herstel kan sterk verbeteren. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van
ervaringsdeskundigheid. Daarnaast wordt kennis gemist over ggz-problematiek en herstel bij mensen
die in het wijkteam werken. Mirjam Steenman illustreerde dit aan de hand van een voorbeeld uit
haar directe omgeving. Een persoon met autisme ging naar het sociaal wijkteam omdat hij hulp nodig
had bij het vormgeven van zij leven. Hij kreeg daarop van het wijkteam te horen dat hij eerst een
beroep moest doen op zijn sociale netwerk. Hij gaf daarop aan dat dat juist voor hem heel moeilijk is
omdat hij last heeft van autisme. Daarom vraagt hij hulp bij het wijkteam. Waarop het wijkteam
aangaf: als jij niet zelf eerst een beroep doet op je sociale netwerk kunnen wij niets voor je
betekenen’. Hierop ging hij met lege handen naar huis. Dit voorbeeld staat niet op zich. Veel mensen
geven aan dat wijkteamleden te beperkte (of geen) kennis hebben van ggz-problematiek, wat dat
met mensen doet, welke consequenties het heeft en welke ondersteuning nodig kan zijn.
Herstel is voor veel mensen mogelijk
Voor Mirjam was haar verblijf in de beschermde woonvorm heel waardevol. Het leidde ertoe dat zij
zichzelf ‘hervonden‘ heeft. Door haar ervaringen werkt ze nu al 7 jaar als ervaringsdeskundige bij
Markieza en GGz Eindhoven. ‘Ik kan de teams van BW’s coachen juist door alles wat ik heb
meegemaakt, ik draai Herstelgroepen waarbij depressie vaker aan bod komt, naast de principes van
herstel,. Juist omdat ik ook ouder ben werk ik op de afdelingen voor ouderen met psychiatrische
problematiek. Ik kan met hen praten, individueel en in een groep. Het geeft hen hoop dat ik als
oudere uit mijn laatste depressie ben gekomen en dat we over alles wat daarmee te maken heeft als
maatjes kunnen praten. Verder geef ik ook trainingen aan mensen die aan het opkrabbelen zijn en
trainingen als voorbereiding op het worden van ervaringsdeskundige. Ik wil dit vertellen om te laten
zien dat Herstel mogelijk is, ook als je van ver hebt moeten komen!’.
Download