De Gouden Eeuw

advertisement
De Gouden Eeuw
Doelen
• Je weet dat in Nederland veel mensen wonen uit andere
landen en dat dit in de 16e en 17e eeuw ook al zo was.
• Je weet wat discriminatie is.
• Je weet de redenen waarom mensen naar Nederland
vluchtten.
• Je weet waarom Nederland een verdraagzaam
toevluchtsoord is geworden
• Je kunt vertellen welke godsdienst in de 16e en 17e eeuw in
Nederland de belangrijkste was.
• Je leert dat in Nederland niemand vervolgd werd vanwege
zijn godsdienst, maar dat mensen wel uitgesloten werden
van bepaalde ambten.
Een bijzonder land…….
• Nederland in de 17e eeuw -> anders dan
andere landen.
• Tegenwoordig veel allochtonen in Nederland.
• Allochtonen -> mensen uit andere landen bijv.
Suriname, Marokkaanse of Turkse mensen.
• Rotterdam -? 3/10 inwoners allochtoon.
• In 2005 woonden er 3,1 miljoen
allochtonen in Nederland
Vroeger …
•
•
•
•
1650-> een jongen loopt door Amsterdam
Hij ziet zowel blanke als donkere mensen.
Ook een gekleurde man met een tulband -> moslim
Hij hoort -> de taal die hij kent, maar ook vreemde
talen.
• Hij kijkt er niet van op.
• In die tijd woonden er ook al veel mensen uit andere
landen in Nederland
• Soms werden ze gediscrimineerd, maar meestal
mochten ze hier leven zoals ze wilden.
Immigranten
• Immigranten -> mensen die in een ander land
komen wonen.
• 16e en 17e eeuw -> enkele honderdduizenden
naar Nederland gekomen.
• Hele land woonden toen 1 miljoen mensen.
• Immigranten -> België, Frankrijk, Engeland en
Duitsland
Wat was de reden?
• Ze kwamen om 3 redenen naar Nederland:
 Vervolging in eigen land vanwege hun
godsdienst. Ze konden zelfs de doodstraf krijgen.
Vluchten vanwege oorlosgsgevaar.
Werk konden vinden in Nederland. En hoopten
op een beter bestaan.
Aantal immigranten
• Immigranten kregen -> eenvoudige baantjes ->
verdienden weinig -> waren erg arm
• Goede vakmensen -> beter werk -> ook meer
verdienen.
• Helemaal geaccepteerd werden ze niet -> soms
werden ze uitgescholden of achtergesteld.
• Toch bleven ze hier wonen -> in Nederland
hadden ze veel vrijheid
• In sommige steden was het aantal immigranten
groot. Zoals in Amsterdam, Leiden, Haarlem,
Middelburg en Rotterdam.
Lijstje immigranten
Steden
Amsterdam
Leiden
Haarlem
Middelburg
Rotterdam
Aantal
inwoners
105 000
45 000
39 000
40 000
20 000
Aantal
immigranten
35 000
30 000
20 000
25 000
8 000
Niet moeilijk doen
• 16e en 17e eeuw -> geloof erg belangrijk
• Moeilijk om samen te leven met mensen die een ander
geloof hadden dan zijzelf.
• Katholiek land -> moest iedereen katholiek zijn
• Protestants land -> moest iedereen protestants zijn.
• Niet accepteren dat anderen een ander geloof hadden.
• Mensen met een ander geloof -> gevangen gezet,
vervolgd, of zelfs vermoord. (discriminatie)
• In Nederland was dat NIET zo!!
Geloof in Nederland
• 1 geloof belangrijk -> calvinisme -> de protestantse leer
van Johannes Calvijn.
• Nederlandse calvinisten -> gereformeerden
• Alleen gereformeerden -> baan krijgen bij de overheid.
Burgemeester of loopjongen
• Iedereen mocht wel hun geloof houden
• Niet vervolgd moesten zich alleen een beetje rustig
houden.
• Gereformeerde mensen weren voor getrokken.
• Anderen werden achtergesteld.
• Maar ze konden hier zich wel vrij voelen.
Twee verklaringen…..
• Nederland -> uitzondering in die tijd.
• Meer ruimte voor mensen met een ander geloof.
Twee verklaringen hiervoor:
 Nederlanders hadden zelf gemerkt hoe erg het was om
vervolgd te worden. Ze wilden dit niet nog eens mee
maken (Spanje, Filips II)
 Nederlanders verdienden veel geld met handel.
Amsterdam middelpunt wereldhandel. Bij handel niet
slim om problemen te maken over dat iemand anders
gelooft. Door de handel waren veel mensen dus
gewend om met andere geloven om te gaan.
Afsluiting
• Wat vonden jullie van deze les?
• Hoe ging het samenwerken?
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards