Inschrijfformulier Fotografie cursus

advertisement
Inschrijfformulier Fotografie cursus
Ik schrijf me in voor de cursus:
Studio fotografie
€ 135,- cursusprijs incl. reader. Kosten voor vervoer, eigen lesmateriaal en
eventuele expositie of portfolio zijn niet inbegrepen.
Datum aanvang cursus/ workshop
Naam
Adres
Postcode en Woonplaats
E-mailadres
Mobielnummer
Telefoonnummer
Camera en objectief (of objectieven)
Overige accessoires:
flitser, statief, filters e.d.
Datum inschrijving
Ik ben op de hoogte van de inschrijfvoorwaarden en maak het volledige bedrag over op
IBAN nummer NL80 RABO 0157 9744 64 of breng het de 1ste les mee.
VOORWAARDEN













Je schrijft in voor een cursus door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
Stuur het formulier naar [email protected] en je ontvangt per email bevestiging van je inschrijving.
Plaatsing op volgorde van aanmelding. Na betaling van het cursusbedrag is de deelname definitief.
De betaling is als volgt: je maakt het cursusbedrag over op IBAN nummer NL80 RABO 0157 9744 64
Studio MT, M.W.R Tap, Tilburg, o.v.v., Studio Fotografie plus de aanvang datum.
Cursisten verbinden zich voor de gehele cursus. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke
of gehele terugbetaling van het cursusbedrag.
STUDIO MT bepaalt het minimum en maximum aantal deelnemers per cursusgroep.
Bij onvoldoende animo behoudt STUDIO MT het recht voor om de cursus of workshop te verplaatsen naar
een andere datum of om te annuleren. Je ontvangt bij annulering het volledige cursusbedrag retour.
Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus ontvang je het cursusbedrag, minus € 35,administratiekosten retour. Na deze termijn is geen teruggave meer mogelijk. De workshop is echter wel overdraagbaar.
Je dient zelf zorg te dragen voor een vervangende deelnemer.
Eventuele wijzigingen van aanvangstijden, data en locatie, worden tijdig aan de deelnemers meegedeeld.
Bij afwezigheid van de docent door overmacht, wordt de les op een andere datum ingehaald.
De docent probeert je tijdig te bereiken als een les niet doorgaat.
STUDIO MT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of letsel schade welke zijn ontstaan tijdens een cursus.
Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Je e-mailadres wordt alleen gebruikt om je per nieuwsbrief
te informeren over de diensten van STUDIO MT. Je kunt je te allen tijde uitschrijven uit het nieuwsbrievenbestand.
Het is niet toegestaan om het lesmateriaal en de bijbehorende foto's aan derden te verstrekken, te verkopen, kopiëren,
vermenigvuldigen of openbaar te maken.
Download