Latijn en motivatie

advertisement
LATIJN EN MOTIVATIE
Addisco Docentendag 18 maart 2016
Suzanne Remmelink-Vergouwe
Verkenningscommissie KT (2010)
•
Problematiek:
•
•
•
Motivatie
Kloof taalverwerving en leesvaardigheid
Advies onderbouw: Herbezinning taalverwervings- en lectuuronderwijs
•
•
•
•
Betekenisvolle context (taal, tekst, cultuur)
Begrijpend lezen
Modern taalonderwijs in lijn met MVT
Betekenisgrammatica
Situatie Celeanum
•
Verkenningscommissie KT (2010)
•
Augustus 2015:
•
•
•
•
Lingua Latina per se Illustrata, Familia Romana
Gesproken Latijn op basis van TPR(S)
Zelftoetsing < formatief toetsen
Onderzoek t.b.v. vakleerplan
Onderzoeksvraag
Hoofdvraag:
Wat zijn volgens betrokkenen stimulerende en belemmerende factoren met betrekking tot de motivatie van leerlingen in
de vernieuwde didactiek van Latijn klas 1 op het GC?
Deelvragen:
•
Welke stimulerende en belemmerende factoren qua motivatie noemen betrokkenen over de
grammaticavertaalmethode/didactiek in hogere jaren?
•
Hoe hebben vakdocenten het leesboek Familia Romana, het gesproken Latijn en de zelftoetsing bij Latijn ingezet
volgens vakdocenten en leerlingen?
•
Hoe hebben de betrokkenen de vernieuwde aanpak ervaren voor wat betreft de motivatie voor Latijn bij leerlingen?
•
Welke mogelijkheden voor het verbeteren van de vernieuwde didactiek benoemen betrokkenen?
Taalverwerving (Krashen, 2009)
•
Eerste hypothese: leren en verwerven (GVM  natuurlijke benadering)
•
Inputhypothese: begrijpelijke input
•
Affectieve filter: zo laag mogelijk o.a. door begrijpelijke input
Stimulerende factoren
Zelfdeterminatietheorie
(Deci & Ryan, 2000)
Taalverwerving
(Krashen, 2009)
Familia Romana
(Oerberg, 2003)
Competentie
Autonomie
Relatie
inputhypothese
relevantie inhoud
affectieve filter
veel Latijnse tekst op basis van contextuele inductie
met afbeeldingen en toelichtingen in de kantlijn
zelfstudieprogramma
inhoud Romeinse familie
- invloed op tempo
- uiting van al dan niet begrip
- invloed op verhaallijn
interesse door
-100% begrijpelijkheid,
- te personaliseren,
- interessecontrole
- de TPRS-procedures te
handhaven
- keuze boek of computer
- ruimte voor eigen planning
qua tijdstip
- ontwikkeling metacognitieve
vaardigheden
- feedback
- ruimte voor vragen in
de klas
begrijpelijkheid door
- gepast tempo
- betekenisvolle grammatica-uitleg
- begripscontrole
- vertalend lezen
- door gebruik moedertaal
herhaling door
- een verhaal vragen
- te cirkelen
Zelftoetsing
- direct maken en nakijken
(Schildkamp, et al., 2014) - regelmaat
(Sluijsmans, Joosten-ten - aansluiting bij curriculum
Brinke, & van der
Vleuten, 2013)
Gesproken Latijn
(Ray & Seely, 2008)
Curriculaire spinnenweb
(SLO, 2009)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards