De vwo-Xtra brugklas met science, Latijn en

advertisement
De vwo-Xtra brugklas met
science, Latijn en eXpertlessen!
Ben je goed in taal en rekenen? Heb je op de basisschool gemerkt dat je een goed
geheugen hebt en de uitleg snel begrijpt? Kun je goed opletten en zelfstandig werken
en ben je toe aan extra uitdaging? Dan is de kans groot dat je in klas 1 vwo-Xtra
terecht komt. Naast de gewone vakken volg je dan ook science, Latijn en
eXpertlessen. En het stopt niet na de brugklas. Ook in de tweede en de derde klas
bieden we science en Latijn aan, zodat je uitgedaagd blijft. De VX-klas blijft in
principe drie jaar bij elkaar en in de bovenbouw kun je eventueel verder met het
Honoursprogramma. Lees in deze folder wat je kunt verwachten!
Naar de zon kijken in klas 1VX
door een telescoop bij de
sterrenwacht Sonnenborgh in
Utrecht.
1
Science
Met het vak science brengen we al in het 1e jaar havo-mavo, vwo-havo en vwo-Xtra
de vakken natuurkunde, biologie, scheikunde, wiskunde en techniek samen in
projecten. Ieder project duurt ongeveer acht weken, daarin leer je hoe je deze
vakken kunt toepassen in de praktijk.
Dit is uitdagend; je leert zelf onderzoeken, in plaats van alleen het antwoord op
een som of een formule uitrekenen. Ook ga je bijvoorbeeld op excursie naar het
Science-Center Nemo. En wat denk je van onderzoek doen naar bijvoorbeeld het
oor? Je kunt het oor op een biologische manier onder de loep nemen, maar ook op
natuurkundige wijze: hoe werkt een hoorapparaat?
Er zijn nog heel veel andere onderwerpen die erg interessant zijn om te
onderzoeken: sterrenkunde bijvoorbeeld of meteorologie. Bij veel projecten
zullen we samenwerken met of op excursie gaan naar instellingen of
organisaties die met het onderwerp verband houden.
Wat ook het komend jaar weer gaat gebeuren: deelnemen aan de Eureka!Cup. Dit is
een ontwerpwedstrijd waarbij je aan de slag gaat met echte ontwerpvraagstukken uit
het bedrijfsleven.
Samengevat:
In vwo-Xtra, vwo-havo en havo-mavo brugklassen
daarna als keuzevak in klas 2 en 3 havo en vwo
Uitdagend onderwijs
Zelf onderzoeken, in en buiten de school
Creatief denken en leren door doen
Leren op basis van eigen vragen
Projecten en excursies
Ontwerpen
Science wedstrijden
2
Latijn, een uitdaging voor jou?
Waar zouden we zijn zonder Latijn, dat eeuwenlang net zo’n belangrijke rol heeft
gespeeld als het Engels nu? En waar zonder die Romeinen, die met hun verhalen,
ideeën en gewoonten zo’n enorme invloed hebben gehad op Europa, dat je dat
tegenwoordig nog steeds goed kunt merken.
Als jij nieuwsgierig bent naar de wereld om je heen (Waarom voetbalt Ajax in de
Arena), geïnteresseerd bent in het lezen van mooie, spannende verhalen (Geronimo
Stilton maakt er graag gebruik van) en eerst echt moeite wilt doen om een vreemde
taal te ‘ontcijferen’, ben jij de leerling-Latijn, die wij willen uitdagen.
Bij Latijn maak je kennis met de klassieke oudheid. De beschaving van de Grieken
en de Romeinen is de bakermat van onze Europese beschaving. De verhalen van de
Griekse en Romeinse schrijvers en dichters zijn klassiek. Dat wil zeggen: ze worden
steeds opnieuw gelezen, ze hebben hun waarde door de eeuwen heen bewezen.
Om deze verhalen zelf te kunnen lezen bieden wij op het Griftland College in de vwoXtra klas Latijn aan. Daarnaast zul je merken dat je tijdens het leren van andere talen
best wel wat aan je lessen Latijn zult hebben!
3
eXpertlessen
In deze lessen bieden we in blokken van acht weken leerstof aan waarin je leert
ontdekken dat er heel veel andere leerstof is naast de gewone vakken. Wat dacht je
van sterrenkunde of een cursus het geheim van het brein met leuke hersentestjes?
Of het maken van een werkstuk over een onderwerp dat je interesseert of waar je
meer over zou willen weten zoals UV-straling, kernenergie, Aletta Jacobs, NASA?
Maar ook de talen hebben leuke verdiepingsopdrachten. Je leert tijdens de
eXpertlessen argumenteren, samenwerken en presenteren. Hoe formuleer je een
goede onderzoeksvraag, welke bronnen gebruik je en hoe controleer je die? Het zijn
allemaal vragen die aan bod komen. Kortom, je wordt een eXpert op verschillende
gebieden!
Samengevat:
Ons zonnestelsel
Verdieping vwo programma
Jouw eigen talenten ontdekken
Naar de sterrenwacht
Webquests
Zelf aan de slag
Op naar de sterren en daar voorbij!
4
Download