bijbels latijn - Talencentrum Barneveld

advertisement
BIJBELS LATIJN
Latijn, de taal waarin Augustinus zijn "BELIJDENISSEN" schreef.
De taal waarin Caesar zijn "BELLI GALLICI" schreef.
Maar ook de taal van de "VULGATA" , Latijnse vertaling van de Bijbel.
U zou wel eens meer van die taal willen weten?
Ga dan eens aan de slag met de cursus "Bijbels Latijn"!
Het eerste deel van deze cursus bestaat uit 10 lessen.
Een les bestaat uit 7 to 9 pagina's met informatie en oefeningen.
Er zijn ook extra oefeningen! Als u met les 2 bezig bent en u wordt
verwezen naar "extra oefeningen", gaat u links op de site naar "extra
oefeningen" en vervolgens naar "extra oefening les2".
Als u de stof serieus leert en maakt (en dat doet u natuurlijk) kost dat 3
tot 4 uur aan tijd.
Hoe kunt u het beste te werk gaan:
• Bekijk de hele les globaal.
• Begin vervolgens aan het eerste onderwerp.
• Bestudeer het onderwerp goed.
• Leer alle woordjes die bij dit onderwerp horen.
• Maak de bijbehorende oefening(en).
• Kijk de oefenopdrachten meteen na!
• Ga naar het volgende onderwerp. enz.
• Maak tenslotte de extra oefening.
De lessen zijn gratis! Dat willen graag zo houden. Natuurlijk begrijpt u
dat aan het instand houden van deze website kosten verbonden zijn.
Daarom vragen we een (kleine, vrijwillige) gift van u. U kunt deze gift
overmaken op gironummer 692993 van: Hr M v Amersfoort te Barneveld.
Latijn niets voor u?
Kijk dan eens naar de cursussen "Bijbels Grieks", "Bijbels Hebreeuws" of
"Spaans".
Download
Random flashcards
Create flashcards