Formulier contractoverdracht zakelijk

advertisement
Formulier contractoverdracht zakelijk
Vul dit formulier in en stuur het samen met de bijlagen naar onderstaand
adres, of lever het in bij een Vodafone winkel.
Post: Vodafone Libertel B.V.
Antwoordnummer 10211
6200 XV Maastricht
Benodigde bijlagen
• Een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand).
• Kopieën van voor- en achterkant legitimatiebewijs (u mag de foto en het BSN-nummer afschermen) van de huidige en
de nieuwe contractant die bevoegd is het bedrijf te vertegenwoordigen en vermeld staat bij de Kamer van Koophandel.
• Een bankafschrift (niet ouder dan 1 maand) van de nieuwe contractant. Voor een aanvraag via een Vodafone winkel is
geen bankafschrift nodig, maar wel de bon van een pintransactie van €0,01.
Denk aan de bijlagen, wij kunnen uw aanvraag zonder geldige bijlagen niet in behandeling nemen.
Aankruisen wat van toepassing is
Gegevens aansluiting
Over te dragen mobiel(e) nummer(s)
Eventueel gekoppelde multisims
(u mag hier zowel het mobiele nummer
als het simkaartnummer invoeren),
max. 2 per hoofd-mobiel nummer
A
B
C
D
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
Gegevens huidige contractant
Klantnummer
Het klantnummer kunt u terugvinden op uw rekening.
Naam bedrijf / klantnaam
Contactpersoon
Tussenvoegsel
Dhr.
Straatnaam & huisnummer
Voorletters
Mevr.
Postcode & woonplaats
E-mail
Gegevens nieuwe contractant
Naam bedrijf / klantnaam
Klantnummer
Alleen invullen als u al klant bent van Vodafone.
Achternaam / contactpersoon
TussenvoegselVoorletters
Dhr.
Straatnaam & huisnummer
Mevr.
Postcode & woonplaats
E-mail
Kamer van Koophandelnummer
Automatische incasso
Naam rekeninghouder
Bank overschrijving
Tussenvoegsel
Voorletters
IBAN-/ rekeningnummer
Het bedrag van € 14,74 inclusief btw inzake de administratiekosten voor overdracht van het contract van uw mobiele telefoon is voor rekening van de nieuwe
contractant. Wij brengen dit in rekening op de eerste factuur.
Informatie voor de oude contractant
Contractinformatie voor de nieuwe contractant
Als u na deze overdracht geen mobiel(e) nummer(s) meer heeft,
is uw My Vodafone omgeving na de overdracht niet meer bereikbaar.
Wilt u uw online rekeningen graag bewaren, download ze dan van
My Vodafone en sla ze op.
• Het contract wordt overgenomen in de huidige vorm inclusief alle extra’s, acties,
promoties en kortingen waarbij tevens de huidige contractduur wordt overgenomen.
• Is er een annulering voor het contract ingediend, dan komt deze te vervallen.
• Het is niet mogelijk een toestelverzekering mee te nemen in uw nieuwe contract.
• Als u na de contractovername het abonnement wilt wijzigen, neem dan contact op
met onze klantenservice.
• Voor grootzakelijke klanten kan van bovenstaande worden afgeweken in speciale
afspraken. Raadpleeg uw Accountmanager of Telecom Beheerder.
Paraaf bestaande contractant:
Paraaf nieuwe contractant:
pagina 1 van 2
De nieuwe contractant geeft toestemming om de bovenstaande persoons- gegevens te gebruiken voor het onderzoek naar zijn/haar kredietwaardigheid, voordat
de overeenkomst met Vodafone naar zijn/haar naam overgedragen kan worden. Vodafone mag het aangaan van een overeenkomst weigeren indien de persoons-/
bedrijfsgegevens niet volledig, onjuist of onduidelijk zijn weergegeven of (onbevoegd) zijn gewijzigd voordat deze overeenkomst met Vodafone kan worden
aangegaan. Contractant geeft door middel van ondertekening uitdrukkelijk toestemming aan Vodafone zijn persoonsgegevens en niet geanonimiseerde
verkeersgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt (AVZM). Zie hiervoor het relevante artikel
in de AVZM. Contractant gaat tevens akkoord met de geldende tarieven en dienstvoorwaarden (zie hiervoor vodafone.nl) die behoren bij het abonnement.
Mijn gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld voor:
Telefoongidsen Ja Ja Nummerinformatie-diensten
Nee
Nee
Ja Nee
Marktonderzoek
Ja Nee
Verkoopactiviteiten
Verstrekking aan derden – commerciële, ideële en charitatieve doeleinden
Ja Nee
Vodafone kan u voor commerciële doeleinden benaderen via onderstaande wijzen.
Indien u dit liever niet wilt, kunt u dit aangeven door het hokje -nee- aan te kruisen.
E-Mails Ja Nee
Ja Nee
Mailing
Ja Nee
MMS
Ja Nee
SMS
Ja Nee
Telemarketing
LET OP: de contractovername is pas definitief als Vodafone dit aan de oude contractant en de nieuwe contractant heeft bevestigd. De huidige contractant
blijft verantwoordelijk voor alle kosten totdat de contractovername definitief is.
Door ondertekening van deze overeenkomst gaat de nieuwe contractant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Vodafone Libertel B.V. en verklaart hiervan
kennis te hebben genomen.
(ondertekening mag alleen door een
gevolmachtigde van het bedrijf,
zoals vermeld op het uittreksel
van de Kamer van Koophandel)
Handtekening bestaande contractant: Vodafone is een handelsnaam van Vodafone Libertel B.V., gevestigd te Maastricht, KvK 14052.264.
Handtekening nieuwe contractant:
pagina 2 van 2
Download