Anatomie en Fysiologie

advertisement
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE
LES 3
LESINDELING
• UITLEG VAK (HERHALING)
• TERUGBLIK VORIGE LES
• TOETS VORIGE LES
• COLLEGE ADEMHALINGSSTELSEL
• BESPREKEN HUISWERKOPDRACHT
• COLLEGE SPIJSVERTERINGSSTELSEL
• FILM
• LEVER
• VOORUITBLIK VOLGENDE WEEK
UITLEG VAK
• DEZE10 WEKEN GAAN WE AAN DE SLAG MET HET VAK ANATOMIE & FYSIOLOGIE. DAARBIJ
GEBRUIKEN WE HET BOEK ONTWIKKELING EN OMGEVING.
• AAN HET EINDE VAN DEZE 10 WEKEN HEBBEN WE HOOFDSTUK 1 BEHANDELD EN KENNEN
JULLIE DE BASISBEGINSELEN VAN ANATOMIE & FYSIOLOGIE.
• IN WEEK 4 EN WEEK 7 GAAN WE KIJKEN WAT JULLIE EIGEN LEERVRAGEN ZIJN.
• JULLIE WORDEN BEOORDEELD OP INZET, PRESENTIE EN RESULTAAT.
• IN WEEK 9 KRIJGEN JULLIE EEN KENNISTOETS.
• DEZE KENNIS VORMT DE BASIS VOOR HET VAK ZIEKTEBEELDEN EN PATHOLOGIE IN PERIODE 2
TERUGBLIK VORIGE LES
• VORIGE WEEK HEBBEN WE HET GEHAD OVER HET SKELET EN DE SPIEREN GEHAD.
• OOK HEBBEN WE HET GEHAD OVER HET HART EN DE BLOEDSOMLOOP
• OM JULLIE KENNIS TE TOETSEN HEB IK EEN KLEINE KAHOOT GEMAAKT:
• GA NAAR KAHOOT.IT EN VUL DE VOLGENDE CODE IN:
ADEMHALINGSSYSTEEM
LUCHTPIJP
LONGEN
BRONCHIËN
BRONCHIOLEN
LONGBLAASJES
HUISWERKOPDRACHT VORIGE WEEK
• AFGELOPEN WEEK HEBBEN JULLIE VAN TWEE DAGEN BIJGEHOUDEN WAT JULLIE HEBBEN
GEGETEN EN GEDRONKEN
VERGELIJK IN TWEETALLEN WAT JULLIE HEBBEN GEGETEN (10 MINUTEN)
SPIJSVERTERINGSSYSTEEM
• MOND – DOOR TE KAUWEN MAAK JE HET VOEDSEL KLEINER. DOOR SPEEKSEL UIT DE
SPEEKSELKLIEREN WORDT HET VOEDSEL ZACHTER
• MAAG – VIA SLOKDARM KOMT VOEDSEL IN MAAG. DOOR PERISTALTIEK WORDT VOEDSEL
FIJNER. IN MAAGSAP ZITTEN ZUREN DIE VOEDSEL BEWERKEN, WAARDOOR
VOEDINGSSTOFFEN ER GEMAKKELIJKER UITGEHAALD WORDEN
• DARMEN – VERDER VERVOER VOEDSEL. DOOR DARMWAND HEEN VEEL VERBINDING MET
BLOED- EN LYMFEVATEN VOOR UITWISSELEN VOEDINGSSTOFFEN
SPIJSVERTERINGSSYSTEEM
DARMEN
• DUNNE DARM: ± 6 METER LANG VOOR CONTACT DARMWAND MET ALLE BLOED- EN
LYMFEKLIEREN. BEGINT MET TWAALFVINGERIGE DARM (DUODENUM) MET UITWISSELING MET
DE LEVER EN ALVLEESKLIER. REGELT OOK HOEVEELHEID VOEDSEL DIE VAN DE MAAG IN
DARMSTELSEL MAG KOMEN
• DIKKE DARM: 1,5 METER LANG. ONVERTEERBARE DELEN VAN HET VOEDSEL WORDEN HIER
VERDER AFGEBROKEN (ROTTINGSPROCES). VIA ENDELDARM VERLAAT ONTLASTING HET
LICHAAM
• BILIRUBINE:
GEELACHTIGE GALKLEURSTOF VAN GAL NAAR LEVER. WORDT BRUIN IN
SPIJSVERTERINGSKANAAL EN KLEURT ONTLASTING (POEP)
HTTP://WWW.SCHOOLTV.NL/VIDEO/DE-SPIJSVERTERING-DE-WEG-DIE-HETVOEDSEL-IN-HET-LICHAAM-AFLEGT-VAN-MOND-TOT-EINDDARM/
LEVER EN ALVLEESKLIER
• LEVER: BLOEDRIJK ORGAAN AAN BEGIN SPIJSVERTERING. EIWITTEN, VETTEN EN
KOOLHYDRATEN UIT VOEDSEL WORDT OMGEZET IN BRUIKBARE STOFFEN. LEVER ONTGIFT
VERDER LICHAAM VAN GIFTIGE STOFFEN UIT BIJVOORBEELD MEDICIJNEN OF OVERMATIG
ALCOHOLGEBRUIK.
• ALVLEESKLIER: PRODUCEERT ALVLEESKLIER SAP WAT VIA TWAALFVINGERIGE DARM WORDT
TOEGEVOEGD AAN SPIJSVERTERING. VERDER PRODUCTIE VAN INSULINE EN GLUCAGON
(KOMT TERUG IN LATERE LES)
VOORUITBLIK VOLGENDE WEEK
• KOPPELING NAAR EIGEN ONDERZOEKSVRAGEN
• OFTEWEL: WAT WIL JE LEREN VAN DIT VAK. WAAROM HEB JE DE KENNIS VAN DIT VAK NODIG
VOOR JOUW TOEKOMSTIG BEROEP?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards