Een opleidingsaanbod op het vakgebied Wonen

advertisement
®
Opleiding, training & Advies
Een opleidingsaanbod op het vakgebied Wonen
Een actueel en praktijkgericht opleidingsaanbod voor woningcorporaties,
gemeenten en hun partners
De achtergrond
De Langhenkel Groep is de bruggenbouwer, adviseur, opleider en detacheerder op het beleidsterrein
Wonen. Onze dienstverlening richt zich op de gemeentelijke overheid, woningcorporaties en bedrijven
en organisaties die hun rol pakken binnen het sociaal domein met innovatieve en duurzame ideeën.
De kern van onze benadering is het vormgeven van een integrale en praktische aanpak van de huidige
vraagstukken binnen het beleidsterrein Wonen. Dit doen we door:
• een breed cursusaanbod, dat de verbanden legt met de overige beleidsterreinen binnen het sociaal
domein (inkomen, werk, omgevingsrecht, maatschappelijke ondersteuning, zorg en onderwijs);
• het opleiden en detacheren van integraal denkende en opererende professionals, zoals onze
woonconsulenten nieuwe stijl;
• het opbouwen en onderhouden van netwerken tussen alle spelers binnen het sociaal domein;
• toegang te verlenen tot uitstekende specialisten binnen het vakgebied wonen, zoals onze
beleidsadviseurs Woningwet, specialisten Vastgoed & Overheid en onze implementatie-experts
interne controle bij een corporatie.
Over Langhenkel Opleiding, Training & Advies
Langhenkel Opleiding & Training verzorgt al meer dan 25 jaar opleidingen, cursussen en trainingen op
het gebied van werk en inkomen, zorg, maatschappelijke ondersteuning, wonen, welzijn, ruimte, milieu
en bestuursrecht. Jaarlijks leiden we zo’n 5.000 externe cursisten op. Ook onze eigen mensen scholen we
continu bij. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van onze handboeken, die overigens ook ten dienste staan
van onze opdrachtgevers. Daarnaast maken we deel uit van Langhenkel Advies, waardoor we ook vaak
spreken van Langhenkel Opleiding, Training & Advies.
De Langhenkel Groep is een grote, betrouwbare detacheerder en opleider met een lange staat van dienst.Wij zijn
gecertificeerd/erkend door Cedeo, FLOW, SKJ, KBvG, ADR, BPBI en het Bureau WSNP van de Raad voor
Rechtsbijstand en voor opleidingen vrijgesteld van BTW ingevolge periodieke audits door het CRKBO. Onze
organisatie is gecertificeerd volgens de NEN 4400. Zet daarom uw opleidingsvraag met een gerust hart bij ons uit.
Onze cursussen & trainingen
De volledige beschrijving van ons aanbod vindt u op www.langhenkel.nl/wonen.
Vaardigheden
Training omgaan met mensen met psychische kwetsbaarheden
Verwarde mensen maken steeds vaker deel uit van de dagelijkse praktijk van een corporatieprofessional.
Deze veelgevraagde training bestaat gedeeltelijk uit cognitieve kennisoverdracht, maar heeft voornamelijk
een praktische insteek, waarbij de deelnemers onder begeleiding van de trainer rollenspellen spelen met
een acteur. Centraal staan het verstrekken van informatie over psychiatrische ziektebeelden en het leren
omgaan met ‘moeilijk’ gedrag, zowel op cognitief niveau als op sociaal (relationeel) niveau. Tijdens de
Training omgaan met mensen met psychische kwetsbaarheden wordt aandacht besteed aan diverse psychische
stoornissen.
Te denken valt daarbij aan:
•
•
•
•
•
persoonlijkheidsstoornissen (bijvoorbeeld borderline);
psychotische stoornissen (bijvoorbeeld schizofrenie);
stoornissen in het autistisch spectrum;
angststoornissen;
stemmingsstoornissen (bijvoorbeeld bipolaire stoornis en depressiviteit).
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor de:
• Training mentale en fysieke weerbaarheid voor medewerkers van woningcorporaties
• Training intercultureel contact
• Training omgaan met agressie
Woningwet
Workshop Woningwet – aan de slag met de gemeente
Woningcorporaties zijn al geruime tijd bezig met het uitwerken en implementeren van de gevolgen van
de herziene Woningwet. Gemeenten lijken soms langzamer op gang te komen. Dit ondanks het feit dat
hun rol en positie in het kader van de Woningwet belangrijker is geworden. Op de korte en zeker op
de langere termijn zal hieraan steeds meer invulling worden gegeven. Het is voor woningcorporaties
zaak om de gemeente zoveel mogelijk inzicht te geven in de processen en gedachtevorming om zo op
strategisch en tactisch niveau te anticiperen en problemen en risico’s in de toekomst te vermijden. Om
deze reden verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies de Workshop Woningwet – aan de slag met de
gemeente.
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor de:
•
•
•
•
Workshop Woningwet voor gemeenten
Workshop de Woningwet voor leden van huurdersorganisaties
Workshop samen kijken naar de Woningwet door gemeenten en woningcorporaties
Cursus VVE-beheer binnen de woningcorporatie en de Woningwet
Huurrecht en –incasso
Cursus huurincasso voor medewerkers huurincasso van een corporatie
De medewerker huurincasso is onder meer verantwoordelijk voor het beperken van de huurachterstanden.
Daarbij is er contact met huurders, met name als er betalingsachterstanden zijn. Men treft
betalingsregelingen en signaleert andere problemen of vragen. Het is dan goed om te weten wat de
wettelijke kaders zijn waarbinnen men opereert en welke (bijzondere) situaties zich kunnen voordoen.
Om deze kennis te kunnen vergaren, verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies de Cursus
huurincasso voor medewerkers huurincasso van een corporatie.
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor de:
•
•
•
•
•
Training debiteurencontact voor corporatieprofessionals
Basiscursus huurrecht woonruimte
Verdiepings- en actualiteitencursus huurrecht
Cursus aanpak overlast
Cursus burenrecht
Integrale benadering
In onze benadering beoogt Langhenkel Sociaal Domein verbanden te leggen met de overige
beleidsterreinen binnen het sociaal domein (inkomen, werk, omgevingsrecht, maatschappelijke
ondersteuning, zorg en onderwijs). Dit doen we onder meer met de:
•
•
•
•
Cursus de Wmo 2015 voor corporatieprofessionals
Cursus ruimtelijke ordening en bouwrecht vanuit gemeentelijk perspectief
Introductiecursus medische beperkingen voor corporatieprofessionals
Basisopleiding casemanager vluchtelingen
Overige
•
•
•
•
•
•
•
•
Training pleiten voor rechterlijke instanties voor corporatieprofessionals
Training werkdruk & stress de baas
Training timemanagement
Training correct Nederlands schrijven
Teamcoaching – bevrijdt vastgelopen teams
Teamcoaching – outdoor
Teamcoaching en Teambuilding – de filmproductie
Training snellezen
Bij onze trainingen baseren wij ons met name op de volgende achterliggende bewezen
communicatie- en interactiemethodieken:
• de (gecertificeerde en wetenschappelijk onderbouwde) SKILLS-methodiek van het National
Institute for Mental Health Michigan (in Nederland geïntroduceerd via TNO) met daarin:
self efficacy, specifieke positieve feedback, gedrag sturen, actief leren, referent power en stress
inoculatie;
• Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) met daarin: doorvragen, ombuigen van
belemmerende overtuigingen, verankering van hulpbronnen;
• Ervaringsgerichte Interpersoonlijke Communicatie (EIC) met daarin: actief structuren,
zorgvuldig confronteren, persoonlijk reageren en invoelend begrijpen;
• Motivational Interviewing (MI) met daarin: verandertaal, copingvragen en verminderen van
ambivalenties;
• Solution Focused Brief Therapy (progressiegericht communiceren) met daarin onder andere
platvormvragen, contractvragen, schaalvragen en perspectiefwisseling.
Alles op maat en ook in company
Het is niet mogelijk ons hele aanbod in deze folder op te nemen. Kijk eens op onze website voor onze
mogelijkheden. Onze kracht ligt er in om op basis van uw wensen en eisen te komen met een op maat
gesneden aanbod of zelfs een geheel speciaal voor u nieuw ontwikkeld aanbod. Alle onze trainingen en
cursussen kunnen in company worden verzorgd en ook individuele coaching on the job behoort tot de
mogelijkheden. We gaan hierover graag met u in gesprek.
Meer informatie
Voor meer informatie over ons opleidingsaanbod of voor een vrijblijvende offerte voor een in company
cursus of training, kunt u contact opnemen met onze opleidingsmanagers via opleidingen@ langhenkel.nl.
Uw vaste contactpersoon
Voor vragen over onze mogelijkheden op het gebied van opleidingen, personele ondersteuning,
projecten en advies kunt u terecht bij onze senior regiomanager Irene Weertman-Halfwerk,
Senior Regiomanager Sociaal Domein, tel.: 06 - 46 75 21 95 of via email iweertman@ langhenkel.nl.
Vestiging Zwolle
Noordzeelaan 62
8017 JW Zwolle
Postbus 40127
8004 DC Zwolle
T (038) 467 72 00
Vestiging Rosmalen
Stationsplein 3e
5241 GN Rosmalen
T (073) 523 11 11
[email protected]
www.langhenkel.nl
Download